БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

НЯКОЙ ДЕН

Светослав Райков Пейчев (simon martin)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл: Любовна лирика

Някой  ден

Ще забравиш...
Гласът ми навярно след години
и звука на звънкият ми смях,
цвета на моите очи сини
и дори какво за теб аз бях.

Ще забравиш...
Целувките ми жарки, парещи
и устните ми с топлия дъх,
ръцете ми немирни, галещи
на тялото ти нежният мъх.

Ще забравиш...
Часовете как само броеше
щом липсвах ти дори и за ден,
как името ми нежно шептеше
и колко горда беше ти с мен...

Но внезапно като сън, някой ден
в незнаен, среднощен късен час
ще те разбуди споменът за мен,
който в теб оставих вечен аз.

                      Светослав Пейчев
                         / Simon Martin /
               E-mail: simon_martin@abv.bg    


2003-12-27