БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Ожулени мисли

Събка Митева (abyss)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

Спънах се в думите ти 
и си ожулих душата.
Накъде ли съм хукнала?! -
Няма да си изпусна съдбата.
Най-много от бягане
да пропусна 
я да се влюбя,
я нещо за губене 
да изгубя,
или да пропусна отбивката
за оная пресечка,
на която 
си забравих усмивката
и оставих 
парче от душата си
като гарант, 
че все някой ден ще се върна
щом се уморя да съм
пяна, вълната прегърнала.