БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Художникът на залези

(usmiv4ica)

Раздел: Пейзажна лирика  Цикъл:

Художникът на залези залиташе,
подпийнал багрите щедро заплиташе.
Облаците буреносно посивели
накичи кокетно с огнени кордели.

Възторгът искрен на момичето зърна,
грозотата панелена преобърна,
умело мраморно черните им очи
с диамантени проблясъци отличи.