БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Среднощни мисли

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Съня си подарих на времето,
душата - на приятели.
За мен остана само бремето
на всички незаспиващи мечтатели,
препъващи се в хиляди въпроси,
със уж установени отговори,
по трънени пътеки боси,
поели да рушат вековни сговори.
И всеки отговор е първа стъпка
към някой нов въпрос.
Съмнението лепва кръпка, подир кръпка
и води ме към бързей, не към мост.
Натрапените истини ме спъват.
Тежи на рамото ми кръст,
на който нощем вярата разпъвам,
а денем с него меря своя ръст.
И мъничко, по мъничко порасвам.
На пръсти се повдигам и аха…
Кого ли ще залъгвам?!
Порасва само мойта самота.