БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


КАИН И АВЕЛ

СТЕФАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ (cefules)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл:

Каин е останал без своя светиня,
Авел превърнал е светинята в свой свят.
Каин и в Едем би се лутал като в пустиня,
Авел и в пустинята би открил цвят.
Каин с юмруци сочи небето,
Авел прекланя пред него очи.
Каин приютил е агресия в сърцето,
Авел със сърцето си спасява души.
Каин притежава земята каторжна,
Авел е каторжник умиращ под камшик.
Каин вегетира в къща заможна,
Авел пък е винаги Каинов длъжник.
Каин все се въси щом съвестта му засрича,
Авел срича молитви пред смъртта.
Каин лицемерно в добродетел се облича,
Авел гол премръзва в нощта.
Каин се прозява в прекрасни лимузини,
Авел ги плаща със своята кръв.
Каин се облича в разкошни магазини,
Авел пришиваа дрипите си с връв.
Каин все завижда на брат си свободен,
Авел свободен е надмогнал завистта.
Каин без Бог се чувства самотен,
Авел в самота общува със съвестта.

s+