БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


...

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Една крещяща въпросителна
и многоточие,
пълзящо до безкрай…
А вън дъждът
шепти успокоително:
“За спящия сънят е рай…”
За спящия…
А ние, будните,
съня разпънали на кръст,
а ние жадните,
посоки свили в шепа пръст,
а ние блудните,
в бунище ровещи
от хорска суета,
пронизваме
душата с въпросителни
и изтича
през многоточия сънят…