БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


...

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В тихите пространства
на осиротели мигове
затварям очи
и единствено там,
зад клепачите
морето пак с гласа ти шепти.
И улична котка
пак целува ръцете ми
преди да погълне хапката милост…
Разбираш ли,
не късчето риба е важно?
Пак там зад очите
е скрита нейната жажда.
И навярно, когато
блажено премижа
в душното пладне,
не залъкът риба,
а топла ръка
мисълта и ще грабне…
За това ми говори морето…
Нищо, че днес от вчера
е толкоз далеко…