БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Мъжът-момче от мечтите

Радостина Любенова Лилова (Николова) (Radostina)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл: Мъжът-момче от мечтите (2003)

         ... И този път не я уби!

         Нещата съвсем се объркаха в живота й – нямаше радост, нито дори надежда в него.

         И тази любов беше несподелена... поредната, а времето сякаш и не виждаше разликата. Неспирно следваше ритъма си – пролет, лято, есен, зима... кой ли сезон беше сега!? – сигурно е зима, но какво е тогава това слънце? Добре, значи е лято, но студът я сковаваше от глава до пети, а може би не беше студ, а отчаяние?

         Той беше по-различен от другите – не беше лош, подъл и циничен. В очите му се четеше топлина, приятелство и добронамереност. И тя се излъга непоправимо – влюби се в мъжа-момче от мечтите си, което й се беше усмихнало с усмивка от обич и възхищение.

         По-различен ли?... не, оказа се като всички други преди него, просто беше толкова идеален, че тя не забеляза измамата навреме. И сега я болеше, болеше я вече цяла вечност.

         А очите му все още грееха с тази негова вълшебна усмивка, но той бяга – бяга към друга, по-млада, може би по-праведна, но най-вероятно по-лицемерна.

         Сърцето й пак пропусна удар. Да, почти я уби, а може би опасността още не е отминала? – навярно.

         Ще го забрави ли някога, във времето, в дългите дни, в самотните нощи и отчайващи мисли?...

         ... Нямаше лесно да забрави този мъж. Толкова топъл, толкова искрен, толкова неин... е, поне беше неин, за един кратък миг, за един удар на сърцето му.

         Навярно дълго време, ако не и винаги щеше да сравнява всеки срещнат с него. Навярно никой нямаше да бъде достатъчно топъл, достатъчно искрен, достатъчно неин, пък било и само за миг.

         И какво от това, вече нищо нямаше смисъл, вече всичко беше само лицемерна превземка пред лицето на живота.
                                                                                                                              31.07.2003г.