БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Докосване

Събка Митева (abyss)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

Тишината е храм,
в който мислите шетат
като древни жрици,
разпалващи своята клада,
в самота.
Някъде,
някой засвири с тръба.
Странна,
протяжна мелодия,
чиито думи
са отдавна изпити.
Заваля.
Дъждът изрони
сивата маска на утрото
и то
се усмихна през сълзи.

… Странна, протяжна мелодия,
чиито думи са отдавна изпити…
Всъщност,
не са нужни слова.
Разговарят душите.