КАТО КУЧЕ И КОТКА

- „Моята! Така я наричаха Беше на приятелката ми Тамара, но кой знае реши че признава само мене.Звънна на входа –и тя като стрела хвърчи от стаята до балкона:“Аввв!Аввв! Докато ми отворят и да се разположи царствено до мене. Позвъни ли друг- отчита се с едно мързеливо „Баф!“Няма ли ги в къщи-привлича се до балкона с едно жално „У-уф!“Един вид зарязаха ме сама че и ключ не ми оставиха“
Абсолютно съм уверена че знаеше да брои до три. Връща се от разходка и право в банята. Вдига за миене поред трите лапи. И никога четвъртата
Отивам веднъж на гости.
-Влез, казва майката на Тамара.- Докато сложа кафето и ще си дойдат.
Как не! Пристигат по едно време- Тамара –сърдита, Айра – окаляна до ушите. Не посмях да попитам. А на другия ден без да искам чувам един колега да разправя през смях:
-Главният водопровод да вземе да избие през уикенда и за една нощ малкото площадче станало – риба ли да ловиш, патки ли да въдиш.Звъня на Водното и излизам да ги чакам. И гледам по едно време -върви си една мадама руса ,с бял костюм, с панталон и на ей-такива кокили, лачени и води един чер пекинез! Като видя водата, че като се джасна-право пред тръбата, в най-дълбокото!Разположи се и се кефи. Мадамата се изприщи чак!Как ще нагази в калта с тия изшилени токчета и бял панталон.Върти се наоколо, вика го..А той само я гледа хитричко:“като ме гледаш черен, да не мислиш че съм ял вакса!“
Ей такъв чешит беше Айра
Ако има някъде кучешки феминистки- сигурно беше от тях. Заведоха я при най-расовия красавец с един километър родословие . Айра още като го зърна, тутакси се покатери на патъка на стопанина си и му спретна такъв „скандал“ че „кавалерът“ – два пъти по едър от нея – се навря чак под етажерката на балкона . И така осем години...Един ден стопаните й си взеха котенце.Мъжко, на два-три месеца.Сиамче. Лъки. Донесоха го и го разположиха в стаята без да питат Айра излая възмутено и се изнесе обидено в коридора.През нощта Лъки изведнъж заскимтя жално. Айра изсумтя , повъртя се и се промъкна обратно в стаята. Подуши го и току легна да го топли.
И ако щете вярвайте - тръгна й кърма и тя го отгледа. Представяте ли си- реши по никое време, че е гладен, пъхне се при нея и джанабетестата Айра се разсънва, ляга по гръб, навирва крачетата и той суче. Поотрасна .И един път реши да се поразходи по климатика и кой знае как се плъзна. От седмия етаж.Внесоха го но късно.Айра се въртя , души го, близа накрая го „гушна“ и остана до него.Отказваше да яде. Не помръдна. Погребаха ги заедно