МАХЛЕНСКИЯТ РАЗБОЙНИК

От дървената си колибка

Лъки рано изприпка,
нали е скитник по душа.
обиколѝ цялата махала.
С куче се заяде,
от бай Пешо бой яде,
в маза нечия се мушна
и душѝ там и шушна…
На бъчвата канелката отвори,
в двора кокошките пришпори,
на котарака се озъби,
подгони го оголил зъби.
Днес кучката Карина му се нрави,
та изведнъж пред нея се изправи,
изпъчи ѝ се в ръст цял,
за любов бе закопнял.
Карина пък върти опашка,
и Лъки взе да се шашка.
Феромони, страст неземна
към нея Лъки се емна.
Приближи със крачка лека
и тогаз видя човека.
С поглед страшен Камен го визира
но Лъки шпори и не спира,
прави се на разсеян,
гледа с поглед отвеян.
Но номерът не му минава
на Камен взе да му призлява.
Прогони го с омраза дива,
чак до цъфналата слива.

Добре, че Лъки не получи шут
и ето го във нов етюд.
Измисли друга щуротия,
добре, че не е от тия,
дето лесно се отказват,
а уменията си показват.
Вдигна тупурдия, вой
и налетя на кървав бой.
И нали си е много умен
и по характер си е шумен,
на борба покани Стамен,
в махалата най-големия гамен,
започна с объл камък да го цели,
но скоро майстора си той намери.
Стамен изведнъж видя земята
и как отгоре Лъки му се мята,

опашката навирил диво,
да гледа Стамен взе страхливо.
Всеобщият любимец Лъки,
без усилия и много мъки
го захапа за ръката
и започна се борбата.
С равносметката накрая
всички ще ви запозная.
Стамен е с раздран крачол,
и със лакът изпохапан,
Лъки с драскотини бол,
но със поглед нахакан.

Лъки е със дух свободен,
пък нали е и народен,
в махалата всички го обичат,
децата все по него тичат.
Кола по пътя щом се зададе,
Лъки вой ще нададе,
да предпази цялата чета-
добри побойници-момчета.
Лъки е техен покровител,
а често и обединител
в игрите им ежедневни,
много от тях злободневни.
И етюди и етюди
толкоз щури, толкоз луди,
от един в друг Лъки влиза
и с достойнство излиза.
Вечният любимец на децата
по цял ден си щурее в махалата.
…………
Тринадесет години във борба,
промени се Лъки, остаря.
Запази свободолюбивия си дух
и за всичко още има нюх.
Сега е много по-внимателен,.
за децата пак е притегателен.
Улегнал е, на бой не налита
с опашката движи се подвита.
Децата днес са ново поколение,
далече ги държи от престъпление.
Лапата си им подава
и така ги поздравява.
Има вече нова роля,
не лудува тъй на воля,
на децата действа възпитателно,
лае само назидателно.
От разбойник в махалата
за пример стана на децата.
…….
Aла щом очи притвори
все сънува, че се бори.
споменът любим остава,
трудно той се заличава.