Бездомно куче

Бях малко сладичко кутре,

а сега бездомно кротко псе,
до вчера имах господар,
а вече съм самотен, стар.

Някога правех го напук
и често ровех из боклук,
но вече нямам и храна,
нямам къща и топлина.

Къде си ти човек добър?
Но често повече си зъл.
Не бъди такъв обиден,
дай от залъка си свиден.

Искам някой да обичам,
сутрин рано да потичам,
къща някаква да пазя
и в краката ти да лазя.

Дай от твоята топлина,
старо куче съм сега,
имам нужда от любов,
стига ми живот суров.

Аз съм куче от порода,
аз съм кротък по природа,
приюти ме в твоя дом,
идва лош за мен сезон.