Игра с кокал

Кучето ме лае,

кокал то си иска,
но това си знае,
в зъби да го стиска.

Кокалът му давам,
първо ще го хруска,
аз го наблюдавам,
мисли го закуска.

И го мята и обръща,
но после го оставя,
ама пак се връща,
кокал не забравя.

Посегни и го вземи!
Нещо страшно става.
Първо ще ръмжи,
кокал се не дава.

Накрая му го взимам.
Леле как се сърди!
Опит с куче имам,
дружки уж сме първи.

Жално ми скимти,
а после и ме лае.
Кучешки игри
с кокал, то се знае.