КУЧЕТО НА ЛЕЛЯ

Мама най-случайно
срещна леля -
с нея вече час
не се разделя.
А пък аз от скука
що да сторя -
с кучето на леля
си говоря.