ЧАРА И ДЖИНО

Чичо Гошо с леля Мара

имат пуделчето Чара –
бяло, умно и игриво,
като кукличка красиво.
Имат си и котараче –
Джино, но пък то обаче
мързеливо е и бавно,
сладко е, но своенравно.
Чара иска да играе,
кани Джино – той нехае.
Тази топчица космата
как да слезе от кревата?
Сърди се, дори посяга,
и опитва да избяга,
гръб извива на подскоци,
сякаш е видял мишоци.
Чара заръмжа в засада,
той се хвърли да напада.
Че настана бъркотия,
суматоха, олелия.
Чичо Гошо чехъл хвана
и тогава мир настана –
Джино с Чара да се спрат,
мирно, кротко да заспят.