ЛЮБОВ

Купих си любов с пари –

взех си малко куче.

Може би ще ми върви –

все у мен се гуши.

 

С палавите си игри

може да направи

множество бели.

Но ми е другарче!

 

Скача от възторг голям,

като ме съзре.

И играчки – до една

ще ми донесе!

 

Нищичко не ще в замяна.

Само да съм с него.

Купих си любов голяма –

малко куче, Джери.