Литературен конкурс „Рада Казалийска” 2022

Крайна дата: 2022-08-31

Едно стихотворение и/или един разказ до три печатни страници
Без възрастови ограничения.
Произведенията да не са публикувани до момента
Три имена, адрес и телефон за контакт.
При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора, адреса и телефон за кореспонденция.
 
Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:
Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” № 55,
НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса
Или на e-mail: rada.kazaliiska@mail.bg
Краен срок за изпращане на творбите – 31 август 2022 г.
 
Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2022 г.
Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището– chitalishte.info.

Bukvite\Буквите
Препоръчано от книжарница "КНИГИТЕ"
По земите български
Конкурси на Фондация "Буквите"