Гайтани вежди, снага топола

Крайна дата: 2022-03-03

Гайтани вежди, снага топола

Новият ни конкурс "Гайтани вежди, снага топола" Ви изпраща на лов за съкровища сред неизчерпаемото богатство на българските традиции, история и фолклор. Развихрете въображението си и разгърнете сюжетите си на фона на най-красивите ни местности, вплетете в разказите си най-вдъхновяващите български предания или най-героичните реални събития, възпейте в стихове красотата на българската жена или дръзновението на българския мъж.

От конкурса ще се роди сборник с родолюбиви истории, свидетелстващи за силата на българския дух и утвърждаващи националната ни идентичност.

Условия за участие

Приемат се произведения в два раздела: поезия и проза.

Може да се участва с до три предложения в раздел.

Големина на произведенията: до 10 страници А4 при шрифт Times New Roman, 12 пункта.

Период на провеждане

07.01-03.03.2022 година

Произведенията си изпращайте на адрес (koreni@bukvite.bg).

Награди

Този и всички следващи конкурси на Фондация „Буквите“ ще се провеждат по нова схема. Няма да има индивидуални награди, а ще се издава сборник, в който ще влизат по 10 произведения от раздел, избрани от журито, както и по 5 произведения, събрали най-много читателски гласове.

Специална награда

Ще бъдат издадени книги на всички автори, които съберат над 1000 гласа в гласуването.