КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ НА ТЕМА „НАПАСТ БОЖИЯ В 21 ВЕК”

Крайна дата: 2022-03-31

Народно читалище „Елин Пелин – 1922” с. Байлово, Национален литературен музей - къща музей „Елин Пелин” и сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015” организират конкурс за разказ на тема

„НАПАСТ БОЖИЯ В 21 ВЕК”

 

1)  Жанровата насоченост на разказа трябва да е насочена към живота по време на пандемия в 21 век и проблемите в съвременното българско село и град.

2)  Всеки автор има право на не повече от два разказа. Предаването на повече ще води до дисквалификация на автора и всичките му творби.

3)  В конкурса могат да участват ученици и възрастни без ограничение на възрастта.

 

4)За разказа:

  • допустимата дължина е до 7500 думи.
  • разказите трябва да се предават във формати .doc, като приложение към мейла или напечатан на пишеща машина. Няма да се приемат разкази, изпратени в основната част на мейла като директен текст или в други файлови формати.
  • разказите трябва да са в проза; това не е конкурс за поезия, пиеси или друг вид творби
  • разказите трябва да са написани на кирилица, като се спазват правилата по правопис, пунктуация и граматика. Разкази, които очевидно са нахвърляни набързо и не са проверени дори от автора си, ще бъдат дисквалифицирани.
  • разказите трябва да са написани на шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка, за да изглеждат еднакво.
  • заглавията на файловете трябва да са на латиница; такива на кирилица няма да се приемат.
  • не пишете имената си никъде във файла или в името му, достатъчно е да ги има в мейла. За участниците, които ще използват пишеща машина, трябва да напишат името си в отделен запечатан плик, поставен в плика с творбата си.

 

5)  Разказите не бива да са били публикувани никъде в Интернет или на хартия, или ако са били, да е било анонимно.

6)  Разказите не трябва да са част от серия или да изискват журито да е чело други творби, за да ги възприеме и оцени напълно. Всеки един трябва да е самостоятелна завършена творба сам по себе си.

7)  Дисквалифициран разказ, независимо на какъв етап от конкурса или по каква причина, влиза в общата разрешена бройка от само две творби.

8) След приключване на конкурса разказите не се връщат, а стават собственост на Народно читалище „Елин Пелин – 1922” с. Байлово, което придобива право да ги публикува и отпечатва в сборник.

 

Разказите изпращайте на ; chitalishte.bailovo@abv.bg или адрес: Дом-паметник „Елин Пелин”- с. Байлово, София- област, п.к. 2133 за Конкурса „Напаст Божия в 21 век”

Срокът за изпращане на разказите е до 31.03.2022 г. Резултатите ще бъдат обявени на 10.06.2022 г.

Наградите ще са парични. Спечелилият първо място ще получи 200 лв, второ място - 150 лв, а за трето място - 100 лв. награда.

Жури в състав:
   1. Атанас Капралов – Председател - директор на НЛМ

                               и членове:

                          2.Евгения Радева – уредник на къща музей „Елин Пелин”
                          3.Анна Цветкова – библиотекар – специалист

ще оценява разказите анонимно. Наградите ще бъдат обявени в читалището на с.Байлово на 10.06.2022 г. в 19:00 часа на тържественото честване 100 годишния юбилей на читалището в присъствието на всички желаещи участници! 

Успех на всички участници!