БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ХVIІ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МАГИЯТА ЛЮБОВ 2021“

Крайна дата: 2021-08-20

Националният поетичен конкурс „Магията любов” е едно доказало се във времето литературно събитие, в което се изявяват не само утвърдени поети, но и изгряват нови млади имена в българското лирическо пространство.
Общи положения
• Конкурсът е тематичен и е за творби от областта на любовната поезия.
• Конкурсът е организиран от Община Казанлък
• Участието в конкурса е доброволно и без такса.
Условия за участие
• Право на участие имат всички автори, навършили 18 години от България и чужбина.
• Конкурсът е явен.
• Всеки автор може да участва само с една поетична творба, която да е на български език, непубликувана до момента на обявяване резултатите от конкурса.
• Автори, които изпращат стихотворения на чужд език, са длъжни да добавят и художествен превод.
• Творбите могат да се изпращат само на електронен адрес.
• При изпращане на творба, същата трябва да бъде съпроводена с информация за автора, а именно: възраст, адрес, телефон и e-mail за връзка, като всичко това е във файла със стихотворението.
• Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса, надвишават максималния обем или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.
Правила за участие
• Максимален обем на творбата (без информацията за автора!) – до 30 реда (големина на шрифта – 12). Файлът да е във формат Word!
• Творби за участие ще се приемат най-късно до 20.08.2021 година.
• Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уеб сайта на Община Казанлък и на фейсбук страницата Национален поетичен конкурс „Магията любов” - Казанлък, както и публикувани във вестник „Искра”.
• Освен наградените поети журито ще обяви и всички номинирани автори, които могат да присъстват и да участват в Церемонията по награждаването с прочит на своите творби, като разходите са за тяхна сметка.
• Церемонията по награждаването ще се проведе на тържествена среща на 01.09.2021 г. от 18:00 часа в Алиолувата къща – Казанлък.
• Наградите ще се връчват само лично на авторите.
• Наградният фонд е разпределен както следва:
 Първа награда „Магията любов” – 300 лв. плюс статуетка и грамота
 Втора награда – 200 лв. и грамота
 Трета награда – 100 лв. и грамота
Други
• Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
• Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.
• Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.
• Творбите да бъдат изпращани на e-mail: magiataliubov@gmail.com
• Файлът трябва да бъде именуван (като пример!) така: ИВАН СТОЯНОВ МАГИЯТА ЛЮБОВ 2021
Организаторите очакват с нетърпение текстовете и пожелават успех на участниците!