БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

Крайна дата: 2021-08-31

 
*Организатори:

Община Нова Загора

*Условия

Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18–годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакт.

*Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2021 г. в рамките на Празника на града.


*Награди

Ще бъдат присъдени:

Награда на кмета на община Нова Загора - на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.

Първа награда - 150 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 80 лв.


*Срокове

Краен срок за предаване на творбите - 31.08.2021 г.

гр. Нова Загора 8900
ул. „24-ти май” №1
Община Нова Загора
за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”

За поетичния конкурс
тел. за контакти : 0457/6 41 62