БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Национална литературна награда "Бианка Габровска"

Крайна дата: 2020-12-18

Национална литературна награда „Бианка Габровска“

 

Фондация „Буквите“ обявява национална награда на любовна тема в категории „Поезия“ и „Проза“ на името на напусналата ни поетеса Бианка Габровска.

В конкурса могат да участват всички, с нови, непубликувани преди в интернет или на печатен носител произведения.

Всеки автор може да участва с до три произведения в отделните категории.

Време на провеждане: 1.10.2020 – 18.12.2020.

Произведенията изпращайте на адрес: love@bukvite.bg.

Конкурсът е анонимен!

 

Награди:

На победителите в отделните раздели ще бъдат издадени самостоятелни книги.

Пет от най-добрите произведения във всеки раздел, ще бъдат публикувани в новия ни Алманах „Романтика“ 2021, който ще излезе за 14 февруари.

 

Произведенията трябва да бъдат изпращани във файлове на WORD, с шрифт Таймс Ню Роман, размер 12 пункта.

Големина на прозата – до 4 страници А4!

Произведения, които не отговарят на темата или не са изпратени в подходящия формат, няма да бъдат допускани до конкурса.

Всички произведения ще бъдат публикувани в сайта ни bukvite.bg.