БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Есенни щурци

Крайна дата: 2020-08-20

ПОЕТИЧЕН КЛУБ „ИВАН НИКОЛОВ”
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1896” – С. ГОРСКИ ИЗВОР
КМЕТСТВО ГОРСКИ ИЗВОР
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНАТА ПИСАТЕЛСКА ГИЛДИЯ
НАЦИОНАЛНИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ
ОРГАНИЗИРАТ
IV МЕЖДУНАРОДЕН ПОЕТИЧЕН ФЕСТИВАЛ
„ЕСЕННИ ЩУРЦИ’2020” – БЪЛГАРИЯ
ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:
Ø Обединяване и представяне на поети от цял свят.
Ø Откриване и изява на млади поетични таланти
Ø Представяне на новоиздадени книги
Ø Разпространение, популяризиране и утвърждаване на българския език в Европа и света като един от най-древните и богати европейски езици.
Ø Разпространение и развитие на българското поетично слово, литературен обмен и сътрудничество между писателски обединения и поети от различни страни.
Ø Популяризиране името и творчеството на поета и преводач Иван Николов
Конкурсът се провежда всяка година в последните събота и неделя на месец септември от 10.00ч. в Народно читалище „Пробуда 1896” – с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково
РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие има всеки поет от България и чужбина, навършил 16години.
Конкурсът е анонимен.
Участниците изпращат до три стихотворения (не повече от общо 100 стиха) на свободна тема най-късно до 20.08.2020г. Конкурсните работи се изпращат на имейл: ahinora66@abv.bg
с три отделни приложени файла:
1. Конкурсните стихотворения без имена и лични данни на автора
2. Заявка за участие
3. Актуална портретна снимка, формат JPEGс високо качество – от 500 до 800 точки.
Тема на писмото: Есенни щурци
Формат WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер на шрифта 14.
За първи път тази година се организира:
КОНКУРС „ПЕЕЩИ ПОЕТИ”

В НЕГО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ПОЕТИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПО ЧИИТО СТИХОВЕ СА НАПИСАНИ ПЕСНИ. ЗА УЧАСТИЕ В ТОЗИ КОНКУРС ВСЕКИ ПЕЕЩ ПОЕТ ИЗПРАЩА ВИДЕО ДЕМО-ЗАПИС НА СВОЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ СПОДЕЛЯ ЛИНК КЪМ ВИДЕО СЪС СВОЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ В HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/

В конкурса не се приемат произведения:
ü Съдържащи политическа пропаганда, лъжлива информация
ü Призиви към дискриминация на национална, етническа, религиозна и всякаква друга основа, клевети и лични нападки;
ü Съдържащи ненормативна лексика;
ü Нарушаващи авторското право;
ü Нарушаващи анонимността и правилата на конкурса.

Произведенията да не са публикувани в печатни издания и официални уебсайтове до обявяване резултатите от конкурса.
Българските и чуждестранните автори ще бъдат оценявани и наградени в отделни номинации, оценявани от тричленно жури в състав:
Атанас Капралов, Председател, директор на Националния литературен музей. Автор е на стихосбирките „Нежен скитник“, „Завръщане в слънцето“ , „Голота“ , „Дамгосан“ , „Жив и свободен“ ,”Приближаване до взрива”, на книжките за деца „Цветно чудо“ и „Танц на цветята”, на сборници със спомени за родния си град, за поета Пеньо Пенев и др.
Участвал е в създаването на песни за театрални спектакли, по негови стихове хитове изпълняват Михаил БелчевВаня КостоваВасил ПетровИвайло ГюровЕмилия Валенти и др. Има текстове в учебни помагала за деца, печелил е престижни награди в конкурси за детски песни с композиторите Вячеслав КушевХайгашод АгасянЮрий СтупелСветослав Лобушки и др.
Творби за възрастни на Капралов са превеждани на френски, немски, руски, английски, румънски, турски и други езици, представян е в Лондон, Чикаго, Париж, Виена.Лауреат на множество национални и международни литературни награди.
От 2019 г. е член на българския ПЕН център.
Член на журито на националната награда „Владимир Башев“.
Вили Ро (Величка Петрова),член, поет, автор на 13 поетични книги, нейни стихотворения са превеждани на руски, украински, турски и полски. Носител е на много национални и международни награди. Член е на управителния съвет на Съюза на независимите български писатели, БАНИ, Славянската литературна и артистична академия и на Международната академия за литература и изкуство.
Тодорка Николова, журналист, поет, автор на 5 поетични книги. Нейни стихотворения са превеждани на руски и украински. Носителка е на национални и международни награди. Член е на управителния съвет на Съюза на независимите български писатели и на Международната академия за литература и изкуство.
Ще бъдат присъдени следните награди:
I ГОЛЯМАТА НАГРАДА: Статуетка, диплом и 300лв.
II НАГРАДА: Плакет, диплом и 200лв.
III НАГРАДА: Плакет, диплом и 150лв.
Специална награда „ИВАН НИКОЛОВ” в номинация „СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО”– Плакет, диплом и 100лв.
НАГРАДА на Народно читалище „Пробуда 1896” – с. Горски извор в Номинация „МЛАД АВТОР”(до 35год.) : Грамота и 100лв.
НАГРАДА на Поетичен клуб „Иван Николов”
НАГРАДА „ПОЕТ-РЕЦИТАТОР”за най-артистично изпълнение: грамота и 100лв.
НАГРАДА на Община Хасково
НАГРАДА на Клуба на Дейците на Културата – Хасково
НАГРАДА на Община Димитровград –
Номинация „СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ЛЮБОВТА”
НАГРАДА на Клуба на Дейците на Културата – Димитровград
НАГРАДА на Съюза на независимите български писатели – Плакет
НАГРАДА на Национален литературен музей
Награда „ПЕЕЩИ ПОЕТИ” – Плакет, диплом и 200лв.
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА „СТИЛНО ПЕРО” – грамота и 100лв.
МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ:
I ГОЛЯМАТА НАГРАДА: Статуетка и почетен диплом
II НАГРАДА: Плакет и почетен диплом
III НАГРАДА: Плакет и почетен диплом
НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПИСАТЕЛСКА ГИЛДИЯ
НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО
НАГРАДА НА ВАЛЕНТИНА БЕНДЕРСКИ „ЛЕОНИД КОЛГАНОВ”
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА „СТИЛНО ПЕРО” – Грамота
*Всички номинирани произведения ще бъдат публикувани в конкурсния алманах „ЕСЕННИ ЩУРЦИ”
**Всички участници във фестивала ще получат стихосбирката на Иван Николов „Есенни щурци”
Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Журито не приема предварителни запитвания и не дава информация за резултатите от класирането до момента на официалното им обявяване.
Литературното четене, обявяването на резултатите от Конкурса и церемонията по награждаването ще се състоят на 26-27 септември 2020г. в 10.00ч. в Народно читалище „Пробуда” – с. Горски извор, обл. Хасково
Участниците, желаещи да присъстват, пътуват на свои разноски.
Всеки участник, желаещ лично да присъства на Литературното четене и церемонията по награждаване следва да потвърди участието си не по-късно от 10 септември, 2020г.
Резултатите от Конкурса ще бъдат публикувани на страницата ни във Фейсбук „ЕСЕННИ ЩУРЦИ” и в сайта „Литературен свят”
За въпроси:
Моб. тел. +359 887 049 177 – Тодорка Николова
e-mail: ahinora66@abv.bg – Антонина Димитрова
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Контактни данни:
Име, презиме, фамилия………………………………………………………….
Телефон…………………………………………..
Имейл:…………………………………………….

Конкурсни произведения по реда на представянето им:
1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
3………………………………………………………………….
 
 
 
 
ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ ИМЕНИ ИВАНА НИКОЛОВА
НАРОДНОЕ ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1896” – С. ГОРСКИ ИЗВОР
МЭРИЯ СЕЛА ГОРСКИ ИЗВОР
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
СОЮЗ НЕЗАВИСИМЫХ БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ГИЛЬДИЯ
НАЦИОНАЛЬНЬIЙ ЛИТЕРАТУРНЬIЙ МУЗЕЙ
ОРГАНИЗУЮТ
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
„ОСЕННИЕ СВЕРЧКИ’2020” – БОЛГАРИЯ
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
Ø Обьединить и представить поэтов со всего мира.
Ø Открыть и поддержать молодых поэтических талантов.
Ø Представить новоизданных книг.
Ø Продвигать болгарский язык в Европе и мире как один из древнейших и богатейших европейских языков.
Ø Распространять и развивать болгарское поэтическое слово
Ø Осуществлять обмен и сотрудничество между литературными обьединениями, союзами и поэтами из разных стран.
Ø Поппуляризировать имя и творчество болгарского поэта и переводчика Ивана Николова
Конкурс проводится каждый год, в последние выходные сентября в 10.00ч. в Народном читалище „Пробуда 1896” – с. Горски извор, община Димитровград, область Хасково
ПОЛОЖЕНИЕ:
Право на участие имеет каждый поэт из Болгарии и за рубежом, не моложе 16 лет.
Конкурс анонимный.
Участники отправляют три стихотворения (не больше100 строк) свободной тематикой не позже 20.08.2020г. по электронной почте: ahinora66@abv.bg
В одном письме, но в отдельных файлах автор присылает:
1. Прикреплённый файл WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, кеглем 14,с конкурсными работами – в нём имя автора не должно быть
2. Заполненную ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ
3. Актуальная портретная фотография, высокого качества, формат JPEG, с 500 до 800точек
Тема письма: Есенни щурци/Осенние сверчки
В первый раз в этом году на Фестивале будет проводится:
КОНКУРС „ПОЮЩИЕ ПОЭТЫ”

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ПОЭТЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ, НА ЧЬИ СТИХИ НАПИСАННЫ ПЕСНИ. КАЖДЫЙ ПОЮЩИЙ ПОЭТ ПРИСЫЛАЕТ ВИДЕО ДЭМО-ЗАПИСЬ СВОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ С ПЕСНЕЙ ИЛИ ДЕЛИТСЯ ССЫЛКОЙ НА ВИДЕО В HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/ НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ В АККОМПАНЕМЕНТЕ – МОЖНО СОПРОВОЖДАТЬ ЛЮБЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ИЛИ СПЕТЬ АККАПЕЛЬНО.

 

На конкурс не принимаются произведения:
ü Содержащие политическую пропаганду, ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные нападки;
ü Содержащие ненормативную лексику;
ü Нарушающие авторское право.
ü Нарушающие анонимность и правила конкурса.
Произведения будут оценены трёхчленным авторитетным жюри:
Атанас Капралов, Председатель жюри, Директор Национального литературного музея, поэт, автор шести поэтических книг, а также нескольких книг для детей и творчество, посвящённое известному болгарскому поэту Пеньо Пеневу.На его стихи написали множество песен известные болгарские композиторы: Вячеслав КушевХайгашод АгасянЮрий СтупелСветослав Лобушки и др. Принимал участие в создание текстов для театральных спектаклей. Стихи А. Капралова переведенны на французском, немецком, руссском, английском, румынском, турецком и других языках. Добился поппулярностью в Лондоне, Чикаго, Париже, Вене. Лауреат многих международных и национальных наград. Член Союза болгарских писателей и Союза болгарских журналистов. Член жюри Национальной награды имени Владимира Башева
Вили Ро (Величка Петрова),член жюри. Поэт, автор тринадцати поэтических книг . Её стихотворения переведенны на русском, украинском, турецком и польском языках. Лауреат множества национальных и международных наград.Член Управительного Совета Союза независимых болгарских писателей, член Славянской литературной артистической академии, Болгарской академии наук и искуства и Международной академии литературы и искуства.
Тодорка Николова, член жюри. Журналист, поэт, автор пяти поэтических книг. Её стихотворения переведенны на русском и украинском языках. Лауреат национальных и международных наград. Член Управительного совета Союза независимых болгарских писателей и Международной академии литературы и искуства.
Иностранные авторы будут оцениваться отдельно.
Будут присуждены награды:
I ВЫСШАЯ НАГРАДА: Статуэтка и почётный диплом
II НАГРАДА: Плакет и почётный диплом
III НАГРАДА: Плакет и почётный диплом
НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ГИЛЬДИИ
НАГРАДА МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗКУСТВА
НАГРАДА ВАЛЕНТИНЫ БЕНДЕРСКИ „ЛЕОНИД КОЛГАНОВ”
ПООЩРИТЕЛЬНАЯ НАГРАДА „СТИЛЬНОЕ ПЕРО” – Грамота
НАГРАДА „ПОЮЩИЕ ПОЭТЫ” – Плакет и диплом
*Все номинированные произведения будут опубликованны в конкурсном альманахе „ЕСЕННИ ЩУРЦИ”(ОСЕННИЕ СВЕРЧКИ)
**Каждый участник Фестиваля получит на память сборник стихов Ивана Николова „Есенни щурци”
Решения жюри окончательные и обжалованию не подлежат. Жюри не принимает запросы и не даёт информацию по итогов Конкурса до официальной церемонии награждения.
Литературное чтение, обьявление на итогов Конкурса и церемония по награждению состоятся 26-27 сентября 2020г. ровно в 10.00ч. в Народном читалище „Пробуда” – с. Горски извор, обл. Хасково, Болгария
Участники, желающие присуствовать, едут за свой счёт.
Потвердить своё участие на Заключительном этапе фестиваля можно не позже 10 сентября,2020г.
Итоги Конкурса будут опубликованны на странице „ЕСЕННИ ЩУРЦИ” В ФЕЙСБУК.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Контактные данные:
ФИО………………………………………………………….
Телефон…………………………………………..
e-mail:…………………………………………….

Конкурсныe произведения по очереди их поступления:
1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
3………………………………………………………………….