БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

КРАЛИЦАТА НА РУСКАТА ПОЕЗИЯ – АННА АХМАТОВА

Крайна дата: 2019-09-15

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Руският културно-информационен център в България
и Съюзът на рускоезичните писатели в България
обявяват
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
за връчване на наградата „Анна Ахматова”

и КОНКУРС за най-добри творби на тема
„КРАЛИЦАТА НА РУСКАТА ПОЕЗИЯ – АННА АХМАТОВА”,
посветен на 130-годишнината от рождението на поетесата

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Приемат се творби, написани на руски или на български език, тематично свързани с живота и творчеството на А. А. Ахматова.

ПРОЗА (разказ, литературен анализ, есе и т. н.) и ПОЕЗИЯ – с обем, който да не надхвърля 3 стандартни страници (1800 зн./стр.) с шрифт Times New Roman.

Отделно се прилага кратка биографична бележка за автора и се посочват данни за контакт: телефон, имейл адрес, страна и град по местоживеене.

Текстовете се изпращат в електронен вид, с прикачен файл, като задължително трябва да бъде посочена ТЕМАТА на писмото: АХМАТОВА, на адрес nataliaer@abv.bg или по пощата на адрес:

Руски културно-информационен център

Съюз на рускоезичните писатели в България

За конкурса: АХМАТОВА

ул. Шипка, 34

гр. София 1504

България

 

Срок за приемане на конкурсните работи – до 15 септември 2019 година.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 3 октомври 2019 г. в сайта на РКИЦ и във в. „Русия днес – Россия сегодня”.

 

НАГРАЖДАВАНЕТО на победителите ще се състои на тържествена церемония в РКИЦ (датата ще бъде посочена също на 3 октомври).

За членове на ЖУРИТО на конкурса са поканени известни руски и български писатели.

 

Изпратените творби не се връщат и не се рецензират. Работи, които не отговарят на посочените изисквания няма да бъдат допуснати за разглеждане.