БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Международният фестивал на поезията Духовност без граници

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

На прага сме на Новата 2019 година. Време за равносметка и време за надежди. Време за решения, които ще определят в немалка част нашия живот през следващата година. За Пловдив този период е даден да бъде магистрала на духовността, наречена Пловдив – европейска столица на културата.

И през 2019 година за пети пореден път ще се организира Международният фестивал на поезията „Духовност без граници“. Официалната програма на Фестивала ще се реализира на 31 май, 1 юни и 2 юни 2019 г.

Каним ви отново да станете част от нашия празник, като се включите в програмата ни! На живо! И - като участници в новия алманах, който ще издадем, посветен на РАДОСТТА. Радостта във всички аспекти на живота.

Моля лично да потвърдите до 30 януари 2019 г. участието си в алманаха, като изпратите на дадения по-долу имейл Вашите стихотворения (10 на брой), за да могат съставителите да изберат онези от тях, които са свързани и/или в резонанс с идеята за РАДОСТТА. Заедно с файла на Вашите стихове, моля попълнете и изпратете декларацията за авторство, която е неотменна част от процеса на създаване на алманаха.

Бъдете здрави и с много светли творчески идеи през Новата 2019 година! Бъдете пророци на своя народ и човечеството, достойни за настоящето и всяко следващо поколение творци!

Да бъде Кралица Поезия - духовния дар за човечеството!

                                   

Главен организатор на Фестивала:

Розалия Александрова

Имейл: rozalia54@yahoo.com

Тел.: +359 878 450 976

 

 

До

 

Главния организатор

на Международния фестивал на поезията

„Духовност без граници“ - 2019

Розалия Александрова

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО

  

             От ......................................................................................

(име и фамилия по документ за самоличност)

 

Възраст ......, адрес по местоживеене:  ....................................................

Телефон за връзка: ...................................................

Електронна поща: ......................................................

     

            С настоящата декларация заявявам изричното си желание за участие в 5-ия пореден алманах на Международния фестивал на поезията „Духовност без граници“ – 2019, като Ви предоставям следните мои авторски творби: /заглавие, цитиране на първите три реда/

            С подписване  на настоящото заявление, декларирам:

 

1. Аз съм автор на приложените произведения за участие в гореспоменатия алманах.

 

2. Безусловно и неотменимо се съгласявам творбата/ите/ ми да бъде ползвана БЕЗВЪЗМЕЗДНО от съставителите на гореспоменатия алманах по начин, който съставителите  намерят за добре, след изричното упоменаване на авторството ми.

 

 

УЧАСТНИК: ...................................................................................................................

 

(собственоръчно изписани име и фамилия (и псевдоним, ако има такъв) на участника, по начина, по който ще бъде представен в Алманаха)

 

Град (село), държава.......................................................................................................

 

Дата:


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)