БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Национален литературен конкурс Яна Язова - Лом 2016

Крайна дата: 2016-09-30

 

ОБЩИНА ЛОМ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ

 

 

О Б Я В Я В А Т

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

ЯНА ЯЗОВА ЛОМ2016

ДЕСЕТО  ИЗДАНИЕ

  

     Условия:

  • Ø конкурсът е анонимен;
  • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;
  • Ø до три литературни творби в три екземпляра;
  • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;
  • Ø възраст – от 14 до 35 години;
  • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2016 г.

     Материалите да се изпращат в  плик на следния адрес:

3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска –

главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.

     За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472.

     Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.

     Данните за участника да се поставят в отделен плик.

     Ще бъдат присъдени три награди:

     I  награда - 200 лв.

     II награда - 150 лв.

     III награда - 100 лв.

     Специална награда за участник от Лом.

     В рамките на НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА ЛОМ2016 за пръв път ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете (За есе). Важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите.

     Ще бъдат присъдени три награди:

     I  награда – 100 лв.

     II награда – 50 лв.

     III  награда – 30 лв.

     Резултатите от двата конкурса ще бъдат обявени на 21 октомври 2016 г. на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/    

     Наградите ще бъдат връчени на 26 октомври 2016 г.