БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Биография/Библиография

И на двадесет и седмия ден от третия месец на хиляда деветстотин и осемдесетата година след Христа се появих на "белия свят".
Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)