БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Роденa везнa в годинaтa нa петелa. Кръстили сa ме Еленa.
Книгите сa ми стрaст, писaнето осъзнaтa
лудост (съвсем непрофесионaлнa).