Буквите - сайт за нова българска литература, поезия, проза
Анна Огнянова Колчакова(хала)>>Научи ме да чакам, Господи!
   
  Научи ме да чакам, Господи!
  Анна Огнянова Колчакова (хала)
  Раздел: Любовна лирика
   
  * * *

Научи ме да чакам, Господи!
А най-добре ме научи
да не чакам – особено нощем,
тишината когато бучи

и сърцето ми – ритнато куче -
се надбягва с вой с асансьора,
после глухо – веднъж! - беззвучно
щракват клапите – спря по-горе.

Научи ме, Господи вълчи,
като вълк - единак да живея
и каквото се случи – случи:
нито плача, нито се смея.

Направи ми го това чудо -
как го правиш с другите хора?!
Да не чакам – да върша друго
и със тебе да не говоря!