Буквите - сайт за нова българска литература, поезия, проза
(сенкин)>>Луда поема
   
  Луда поема
  (сенкин)
  Раздел: Експериментална поезия
   
 

о – нараняването е любов
и ние сме покрити всички с белези
от малките си лични кръстоносни походи
към малките си обетовани земи


(у)Ханна е всяка жена
в лудостта на асоциацията


опиянени
въртим се
луди дервиши
ИнЯн колело
в нажежена
хармония


поезия пронизва прозата
да се присмее
да ни пречисти


превръща ни в деца на времето
ни
- на всички времена


и ето идва
ритъм
жив
пулсиращ
топъл
див
и рими
- мъртви -
искат да живеят


и Некромантите танцуват с костите
свободни


за да излеят
във магическите напеви
структурата
на заклинание
оставащо
след техния разпад


пречупени,
езиците немеят


удрям
бясно
вечната
стена
с глава
от камъка по-твърда


… а някъде над мен се смее Сфинкс
в чиято древна гръд се блъскам

красив
във тъмното си отчаяние


и – може би
ще бъда черно слънце
със масата
на хиляди слънца


със страшен чар във свойта гравитация


а – може би –
това ще бъде жалка смърт


в безсилие
елмазената си глава
прорязана от първите пукнатини
ще смачкам някой ден
във този порив


л у д


и някой бледолик и хладен мъж
успокоително ще ми говори
с инжекция
в треперещата си ръка


а после между четири стени
присвит утробно
ще кървя
за слънце
въздух
и простори


…а може би
с Мечтаната жена
ще имам бърза сетна среща?..


***


о – нараняването е любов
и ние всички сме покрити с белези
от малките си лични кръстоносни походи
към малките си обетовани земи