Буквите - сайт за нова българска литература, поезия, проза
Мариана Стефанова(лъчът)>>Междуминутка
   
  Междуминутка
  Мариана Стефанова (лъчът)
  Раздел: Други стихотворения
   
 

Залутани, забързани, задъхани...
все гоним времето...
Натоварили по себе си тежки грижи и проблеми
Устремно преследваме поредното “да имам”
И се смаляваме...
смаляваме...
до изгубване ...
Не забелязваме,
как оставяме себе си
в стъкълца отмерено  време...