nickКсения Буквите - сайт за нова литература и култура - "МОЕТО РАЙСКО МЯСТО" - автор Ксения

МОЕТО РАЙСКО МЯСТО

Кирила Ангелова (Ксения)

Пак съм тръгнала към теб – зелена, приютила в сенките очакване за тръпна среща. Цветята ме насочват. Копняла съм за теб. А бялото на снежната вихрушка е бдяло – не иска да напуща. И ето те. Пристъпвам, страстно те поглеждам. Поемам боров аромат и прималяла от любов, полягам в твоята прегръдка.