БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Вечерта е испанска къща...

Павлин Христов Пушкаров (zalez)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Вечерта е испанска къща...
По масата
има следи от думи.
Някакви стъпки
на морски птици
и хълмове
на непознати ветрове.
Облаците
са криле
на залезни мелници.
Зимата е събрала
музика
за пътуващи.
Струва ми се,
че ангел е премахнал
леда на ветропоказателя.
И е топло.
От часовника в мъглата.
Щрих на пристанище
и небе от идеал... 


2016-01-19

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)