БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Преди Шехеразада да заспи

Станислава Василева Немска (stenli499)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Последен стих. Нататък — тишина.

В последното мастило — думи празни.

Над листа бял осъмнах пак сама,

с изпита чаша след зачеркнат празник.

 

Прозрачна е последната сълза

и пада, както есен  в лист отронен.

Но аз не знам дали ще допълзя

до някой светъл, непотърсен спомен!

 

Изстрелян е последният куршум.

Заседна точно в центъра пробоен.

И май се уморих да меря ум

с Али Баба и всеки от разбойниците.

 

Най-белият ми флаг се вее сам

на кола на последната ограда.

Отвори се последният Сезам,

но беше и от мене по-ограбен...

 

 

---


2015-08-25

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)