БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Трите разума и единният разум

(DrG)

Раздел: Преводна проза  Цикъл:

            Трите разума и единният разум

 

 

Н. Фьодоров

 

 

В „Критика на чистия разум” разумът остана верен на своето определение, тоест остана при знанието без задача, за това и беше надарен с невежество. Пректическият разум изневери на своето определение и за това бе надарен с вяра. Третият разум е удостоен само с наименованието на съждението, въпреки, че и трите разума се занимават само със съждения  : първият със съждения за мисълта, вторият със съждения за делата, по- точно, работите на хората, които не познават общото дело и за това са заети само с дрязги; третият разум, художествения, е зает със съждения за подобията, творимите деятели на дрязгите и за производните създания на силата, лишена от разум, благодарение на неразумието и безделието на разумните същества, същества, които се изкушиха да направят подобие на Твореца от камък, но не правещи самите себе си подобни на Създателя с пресъздаването на Неговите творения.

Но ако познанието не беше взето в монополната собственост на само едно съсловие, осъдено на размишление без работа, то предмет на първия разум не би била мисълта за мисъл, а мисълта за дело, тоест проектът на общото дело; а вторият разум, практическият, би бил изпълнение на всеобщото дело, тогава как третият, като творение на подобията би бил въведение във втория, съзидание на моделите на това, което трябва да бъде пресъздадено от втория, делови разум с помоща на знанието, дарено от първия. Третият разум, за да не бъде само теологическо съждение, е длъжен да не търси чудесата на природата, да не познава единствено целесъобразността, което, впрочем, и Кант смята за невъзможно; той е длъжен да внася целесъобразност в света и живота, което за градския, бюргерски професор остана съвсем неразбираемо.


2006-05-22

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)