БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Гипс

димитър к. димитров (хосе)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

От някои дни в устата ти
oстава само вкус на тебешир.
Прибираш се у дома,
включваш светещото си око,
и загледан в снежинките си мислиш..
дали пък да не си купиш още едно.
любовта не е достaтъчна.


2005-06-02

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)