‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от annabell_
 
ѕуркови неволи - жега
—ълза трета /в търсене на спомена/
ћона
ѕрестъпление и наказание
ѕриказка
—оледад
’елоуин
ѕуркови неволи 2
«а болката
—ълза последна /... в търсене на кра€.../
 омеди€ от грешки
Ќа децата от Ѕеслан
ѕричина да живееш, причина да умреш
«аконът на джунглата
»зповедта на един писател
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —еверина ƒимитрова —амоковлийска(annabell_)>’орър> омеди€ от грешки  
 омеди€ от грешки
  —еверина ƒимитрова —амоковлийска (annabell_)
  –аздел: –ј« ј«»  

 

Ћежеше в несв€ст. √ъстата й кестен€ва коса се бе разпил€ла по раменете й и по стари€ мръсен дюшек. √ърдите й едвам-едвам се повдигаха, но поне беше жива. ≈ди прокара върха на ножа по бедрото й. ќт допира на студени€ метал т€ потръпна, но не дойде в съзнание.

“ой разр€за остатъка от рокл€та й и € хвърли на зем€та. »деше му да се изсмее Ц бельото й бе б€ло, момичешко Ц без никакви дантели или украси. —амата невинност беше та€ курва.

ќбзе го отвращение. »зплю се и излезе.

 

 огато дойде на себе си, —аманта се уплаши. Ќаоколо беше тъмно. ќпита се да стане и усети, че е вързана. «адърпа по-силно и въжетата се вр€заха в китките й.

—помн€ше си че бързаше за среща с  ати и за по-напр€ко реши да мине по една от неосветените пресечки. ѕосле чу стъпки зад себе си...

ќтпусна се неподвижно. Ќ€къде много от делече се чуваше шум от коли. ≈динствената светлина идваше от бледата луна, надничаща през прозорец, закован на кръст с дъски. “ропол€ха мишки.

—пр€ кола. ќтвори се врата, после се затвори. ќтекнаха стъпки. —ам завика за помощ.

 

„у виковете на кучката и побесн€. ’върли пликовете с продукти на масата и влет€ в ста€та.

—ветна лампата. ”жасът в очите й му достави страхотно удоволствие.

»наче беше умна пачаврата Ц веднага разбра, че е по-добре да млъкне. —амо изплака:

-         ћол€ ви...

Ѕез да й проговори, провери въжетата. ядът му още не бе минал, но му харесваше да € държи в напрежение. ¬иждаше в погледа й как се опитва да отгатне намерени€та му.

ѕрокара ръка по бедрото й, но спр€ малко преди ръба на бикините й. ¬ид€ как очите й се разшириха Ц беше разбрала какво ще й се случи.

 

Ћампата заслепи —ам. Ќ€какъв мъж стоеше на вратата и т€ понечи да извика за помощ, но вид€ очите му и само прошепна Ућол€ ви...Ф

Ѕеше висок и слаб, почти като скелет. ƒългата му кестен€ва коса висеше на кичури.  огато се наведе да провери въжетата € лъхна ароматът на сапун и трева. ќт сладникави€ мирис й се повдигна.

ќнзи плъзна ръката си по вътрешната част на бедрото й и —ам се вцепени от ужас. —лава богу спр€ преди слабините й, но погледът му беше хищен. »злезе и € остави сама.

—ам затвори очи и се насили да диша спокойно. Ѕеше си представ€ла какви ли не ужасии за Упърви€ пътФ, но това надминаваше и най-големите й кошмари.

ќгледа се Ц мъжът или беше оставил, или забравил лампата.  ревата на който бе вързана бе железен, с ръждивокаф€ви петна по дюшека. —та€та бе малка, под прозореца имаше натрупани кашони.

ѕое дълбоко дъх и се опита да мисли трезво. Ќе знаеше колко е часа, но €вно беше поне полунощ. “ова значеше, че при€телката й щеше да звънне в полици€та на сътринта.

«атвори очи и започна да се моли. “р€бваше да оживее.

 

ƒокато си приготв€ше вечер€та, ≈ди си мислеше за кучката.

¬еднъж вече му беше изб€гала Ц преди повече от седем години. ∆ивееха в малко забутано градче. ¬сичките € б€ха минавали Ц като се почне от дърти€ й пастрок и се стигне до луди€ от сервиза. Ќо не и ≈ди Ц неее! “ой й носеше цвет€, помагаше й с учебниците...

—амо веднъж € бе натиснал в един хамбар на ¬си —ветии. Ѕеше маскирана като принцеса. ѕринцеса!

≈ди се изсм€. “а тогава ,в онази далечна нощ се целуваха, натискаха, а накра€ т€ му за€ви, че била девствена. » той, глупакът й пов€рва.

“ри дни по-късно € хвана да прави свирки на учител€ по хими€.

—поменът го накара да подскочи от унижение. »зръмжа и заби кухненски€ нож в месото.

-         —ега не можеш да исб€гаш!

 

—ам беше гледала филми и се чувстваше като героин€ в такъв. “а там винаги се казваше Ц говори с похитител€ си. Ќакарай го да осъзнае, че си човек. Ќакарай го да види кой си. ”станови контакт.

 огато той се върна, момичето плахо произнесе:

-         »звинете... ъ... аз... тр€бва да отида до тоалетната...

-         Ќ€ма да ходиш никъде. Ц произнесе спокойно онзи. √ласът му беше малко дрезгав, но иначе съвсем обикновен. Ц ¬тори път н€ма да ми се измъкнеш.

Ѕезумната надежда, че всичко е една чудовищна грешка помете малкото остатъци от самообладанието й.

-         ¬ижте... май ме бъркате с н€кой. явно има грешка...

ћъжът побесн€ и —ам внезапно разбра, че е направила най-лоши€ възможен ход.

-         » с мъж не си спала, нали? Ц просъска той.

ћомичето сведе поглед и прошепна:

-         Ќе съм

-         ћраз€ лъжливите курви! Ц ръката му беше тежка и от шамара й се насълзиха очите. ¬ десницата му пробл€сна нож Ц —ам изтръпна при вида му.

— р€зко движение разр€за бикините й и ги хвърли настрани ¬ърха на ножа € одраска.

- јми това е чудесно, Ћин Ц саркастично добави той. Ц ўе бъда нежен. Ц и пъхна пръстите си в не€.

 

Ћежеше неподвижно заради въжетата. ќчите й б€ха станали огромни от ужас, дишаше напресекулки. ѕо голото й т€ло пробл€сваха капчици пот. “репереше. ’убавите й гърди б€ха настръхнали.

ћиризмата на страх, ко€то излъчваше го побърка окончателно. ќт гърлото му се откъсна ръмжене.

ўеше да € скъса от чукане, курвата му с курва!

 

—ам затвори очи. Ќе искаше да го гледа, но усещаше тежестта му. «абол€ € много, когато проникна в не€. Ќе се съпротивл€ваше Ц просто си лежеше и се молеше всичко да свърши.

ќтделните тласъци се сл€ха в непрекъсната пулсираща болка в слабините й. ’апеше устни толкова силно, че ги разкървави. Ќо не извика.

ѕосле той се дръпна. ƒишаше тежко. ¬ този момент момичето не издържа и усети топлината на урината, ко€то потече по бедрата й.

ќт болка и унижение —ам извърна глава и заплака.

 

≈ди се дръпна задъхан.  учката не се съпротивл€ваше, дори не извика и това го изненада. «начи не беше толкова фалшива Ц да се преструва, че не й е харесало.

» тогава вид€ кръвта.

 

—ам искаше да умре. √отова бе да се обзаложи, че така и ще стане Ц усещаше т€лото си разкъсано. “огава се случи нещо, което € ужаси много повече от всичко до тогава. ћъжът коленичи до не€, изтри неумело сълзите й и прошепна:
-  ћилата т€. Ќе плачи, всичко свърши.

ќчите му б€ха загубили налудничави€ си бл€сък. —р€за въжетата и € взе на ръце. —ам си помисли, че сигурно ще € зарови жива.

¬место това € отнесе в бан€та и внимателно € постави  във ваната.

√овореше й тихо, докато € поливаше с вода. —ам не искаше друго, освен да си отиде в къщи. ƒокато слушаше объркани€ му шепот почувства съжаление. “ова € изненада Ц изобщо не бе адекватна реакци€. ¬се пак този тип току-що € беше изнасилил.

¬незапно почувства съжаление. » н€какво откачено желание да му помогне.

-         «нам. Ц тихо промълви. Ѕолката с€каш се беше разтворила във вр€лата вода. Ц Ѕеше грешка. ѕусни ме, мол€ те!

“ой погали мократа й коса.

-         Ќе знам, малката ми. Ќе знам.

 

 ати почака —аманта около час.  огато не се по€ви, звънна у т€х. —лед двадесет и четири часа —ам бе об€вена за издирване от полици€та.

ѕочти веднага  се по€ви таксиметров шофьор, който каза, че е вид€л момичето в ср€да вечер. Ѕила в безсъзнание. Ќ€какъв висок мъж € носел на ръце. ƒългокос.  ƒа, бил го вид€л. ƒа, щ€л да помогне да му състав€т портрет. ћъжът бил об€снил, че при€телката му припаднала и тр€бвало да € закара в болница. ѕо средата на път€, обаче променил решението си. Ќакарал го да спре, натоварил момичето в сив ѕакард и отпрашил. ƒа, бил вид€л номера. ћоже би го имал записан...

 

—ам беше седнала на леглото. ≈динственото, което € подсещаше, че още е в плен бе въжето, с което б€ха вързани китките й.

Ќе € беше докосвал от тогава. Ќе смееше да € пусне, но беше мил и внимателен. ѕон€кога с€даше да си поговор€т. “ака поразбра, че когато бил малък, н€какво ченге ударило бременната му майка и т€ пометнала.

„у кола и се изненада Ц още беше твърде рано за да се връща. ƒойде веднага при не€. ƒържеше нож, но очите му б€ха спокойни.

-         –еших да те пусна.

—ам не смееше дори да диша Ц страх € беше да не би и най-малки€ шум да промени решението му.

-         Ѕлагодар€. Ц прошепна. Ц Ќ€ма да те издам.

ћъжът се усмихна тъжно:

-         ¬ече е късно. Ц погали € по бузата и додаде Ц ј можеше да се получи...

 

Ѕ€ха обградили къщата. Ѕроиха до три и нахлуха. ѕолицай  онъли, за когото това беше първа миси€ стигна пръв до спалн€та и отвори с ритник. ¬ид€ изверга надвесен над момичето с огромен касапски нож и стрел€.

 

ўом чу, че полицаите разбиват вратата, ≈ди хукна към момичето. »скаше да среже въжето Ц в паниката с€каш отново бе на десет и искаше да предпази майка си. ѕрошепна:

-         Ѕ€гай, малката ми. Ќе им се остав€й...

ѕърви€т куршум го разтърси. ƒругите изобщо не ги усети. „у от делече вика на момичето, свлече се напред и умр€.

 

ўом чу ударите, —ам се уплаши. ¬ид€ как мъжът се втурва с ножа и си помисли, че това е кра€. „у думите му и разбра, че се опитва да € отвърже. ¬ този момент в ста€та нахлу ченге и започна да стрел€.

-         Ќе! Ц извика момичето. Ц “ой се предава.

ћъжът падна върху не€. ѕоследното, което усети бе хладната стомана, плъзгаща се между ребрата й.

 

 онъли отмести трупа на мъжа и се втренчи ужасен в момичето. ќт гърдите й стърчеше дръжката на ножа.

“ой изб€га от ста€та и започна да повръща. ≈дин от другите полицаи го тупна по рамото и подметна:

-         —покойно, новобранец! —тават грешки!

 

Уќколо 13,30 часа в събота полици€та нахлу в дома на 29 годишни€т ≈дуард ћ., където бе намерена 19 годишната —. ”., изчезнала същата ср€да. ѕри влизане на полици€та похитител€т изпаднал в паника и убил момичето. —поред патолозите т€ е била бременна в резултат на изнасилване.

ѕо случа€ се води следствие.Ф

¬-к УЌюзФ

 

 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —еверина ƒимитрова —амоковлийска ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-08-17

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: ’орър
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
«аконът на джунглата
 
«а да можете да менаджирате произведени€та и да пишете коментари, тр€бва да бъдете логнат чрез бутона "¬ход чрез ‘ейсбук".
   ќтзиви: 11
  print ѕечат  
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
20-07 ’умор и сатира 2017
20-07 ѕоези€ 2016
20-07 —амотата спи на възглавницата ми
20-07 ѕътища
19-07 јлманах "Ќова българска литература - ѕроза"
ѕълен списък