БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

АВТОБИОГРАФИЧНО

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

Тази любов не иска нищо. Тя просто се случва подобно лъч от върхарите или на слепоочие длан. Тази любов не е стогодишно дърво пазещо тайните - открита и ясна искри тревата на хълма. Мълчи под бурния вятър, търпи под пожара на слънцето, в шепи през нощите дълги разказва приказки. Светът се мени - Тя не отпада. Расте по-висока от него и по-ниска от камъка. В църквата пада мълния, а Тя се моли... Тя е храмът Си и храмът е Тя. И Всичкото!
2004-05-16

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)