Литературен сайт Авторски
център
Книжарница
КНИГИТЕ
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Вход
Електронен журнал  
  Най-нови (0)
  Последни отзиви (0)
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
  Аудио и Видео
  Последнo прочетени
Препоръчано   .
Препоръчано
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
.
.
Автори   .
  По азбучен ред
  По брой творби
  Нови автори
.
.
Преводи и чужд.език   .
  Най-нови
  По раздели
  Преводачи
.
.
Други   .
  Фотоархив (ново)
  Видеоархив (ново)
  Реклама
  Статистика
Оn-line помощ
  info@bukvite.bg

Клуб 'Буквите'
.
.
ИЗДАТЕЛСТВО БУКВИТЕ   .
  Издателство "Буквите" е специализирано в издаване на българска литература. Чрез него много автори са издали своите първи книги.
ИЗДАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ!
  Закон за авторското право и сродните му права - част II
  Започваме публикуване на Закона за авторско право и сродните им права. Той разглежда теми, които касаят пряко всички автори, а много малко от авторите са го чели и познават правата си.
.
.
ТЪРСЕНЕ   


Разширено търсене
Google Analytic
   
Конкурси  
ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев – Стара Загора, 2015 г.
ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” – Стара Загора, 2015 г.


Организатори: Община Стара Загора, Библиотека

„Родина”, Къща музей „Гео Милев

 

РЕГЛАМЕНТ

Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да 
подпомага творческите им изяви.

1. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 06.11.2015 г. (родени след 6 ноември 1990 г.), които нямат издадена стихосбирка.


2. Конкурсът е явен. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообразни екземпляра.


3. Жури

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.


4. Награди:

Първа награда - призът Златното яйце и издаване на самостоятелна първа стихосбирка.          Втора и трета награда – парични премии.                                                                                                Присъждат се и поощрения.


5. Отчитане на резултатите:


Резултатите от ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 6 ноември 2015 г. (петък). 

По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница – с участие на журито, която през 2015 г. ще се проведе на 7 ноември (събота).  

Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 25 октомври 2015 г.

Творби на участниците се приемат до 4 октомври 2015 г. на:

e-mail: lib@rodina-bg.org, факс: 042 603 950 или с 

препоръчана кореспонденция на адрес:                                                                                                                                                 

6000 Стара Загора, бул. Руски 17, Библиотека 

„Родина”.                                                                                      

Изпратените творби трябва да са придружени с точно 

посочени име и фамилия, настоящ адрес, телефон и 

дата на раждане на участника.

Пътните и нощувките са за сметка на участниците. 

Организаторите осигуряват нощувки на 

преференциални цени при предварителна заявка до 27 

октомври 2015 г.

 

Телефони за връзка, информация и заявки за хотел:

0884477919 – Мима Атанасова, 0886463731 – Слава 

Драганова                                                                                                                            

042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина” 

042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура и 

туризъм”, Община Стара Загора.
Национален литературен конкурс "Яна Язова" Лом 2015

 


ОБЩИНА ЛОМ


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ


 


 


О Б Я В Я В А Т


 


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС


ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ2015


ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ


 


  


     Условия:  • Ø конкурсът е анонимен;

  • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

  • Ø до три литературни творби в три екземпляра;

  • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;

  • Ø възраст – от 14 до 35 години;

  • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2015 г.


        Разказите да се изпращат в  плик на следния адрес:


3600 гр. Лом, ул. „Славянска” № 1, Йорданка Тушанска –


главен библиотекар в НЧ „Постоянство” 1856 Лом.


        За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или  на тел: 0971/66472.


Необходими сведения за кандидата:


 име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. (е-mail) за връзка.


Данните за участника да се поставят в отделен плик.


         Ще бъдат присъдени три награди:


         I награда – 200 лв.


         II награда – 150 лв.


         III награда – 100 лв.


         Специална награда за участник от Лом.


         Резултатите ще бъдат обявени на 14 октомври 2015 г. на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/ 


         Наградите ще бъдат връчени на 21 октомври 2015 г.


 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АЛБЕНА”

        Кметство – Врабево, с подкрепата на община Троян и издателска къща „Световит”, обявява конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.


      В конкурса могат да участват с един разказ български  граждани, навършили осемнадесет години, като потвърдят авторството си с трите имена, годината на раждане и личния си имейл или телефон за връзка.


     Разказите не трябва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, 12 п. и да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.


      Същите  да бъдат изпращани на имейл  svetovit@abv.bg или на адрес – София-1574,  ж.к.  Слатина, бл-8 Б, изд. „Световит”, до 30 септември 2015 година.


       Творбите ще се оценяват от компетентно жури, което ще присъди една първа награда от 500 лева, втора – от 350 и трета - от 250 лв.


      Наградите ще бъдат връчени на отличените автори  в навечерието на празника на Врабево, на 7 ноември 2015, от 17 ч., в ресторант „Центъра”.


     За допълнителна информация  участниците в конкурса могат да се обръщат писмено  на посочения по-горе имейл.


    

Трети национален конкурс за млади поети Димитър Бояджиев 2015

ОБЩИНА  ПАЗАРДЖИК


 


 


ОБЯВЯВА


 


 


Трети национален конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев”


2015 г.


 


 


 


Право за участие в националния конкурс имат автори до 30-годишна възраст.


Участието е анонимно. Всеки автор изпраща до 5 непубликувани стихотворения по електронен път /secretary@pazardjik.bg/ или по пощата, в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакти, на адрес: 4400 Пазарджик, бул. „България” 2, Община Пазарджик, Дирекция „Образование и култура”.


Краен срок за получаване на творбите – 18 септември.


Телефони за справка: 034/402 203; 0889342001


Резултатите от конкурса се обявяват на 1 октомври, Деня на поезията.


Наградите са:


-         издаване на стихосбирка на най-добре представилия се автор и


грамота;


-         издаване на сборник със стихотворения на други автори, участвали в


конкурса и отличени от комисията.


 


 

Рада Казалийска 2015

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ- 1935”


1172 София, ж.к. “Дианабад”, бул. “Н. Габровски” 55тел. 02/868 67 59,  868 66 59    e-mail: dobri.chintulov@mail.bg 


Обявява ежегодния литературен конкурс „Рада Казалийска”за 2015 г., в памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край


 


Регламент:


 


-         Едно стихотворение, едно есе или един разказ до три печатни страници или максимум по едно произведение  от всеки жанр


-         Без възрастови ограничения.


-         Произведенията да не са публикувани до момента


-         Три имена, адрес и телефон за контакт.


-         При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора,  адреса и телефон за кореспонденция


 


Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:


 


Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад,”бул. „Никола Габровски”№55, НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса


 


Или на e-mail:  rada.kazaliiska@mail.bg  


 


Краен срок за изпращане на творбите- 1 септември 2015 г.


Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2015.


Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището – chitalishte.info, както и в сайта на фондация „Буквите”


 


                      Пожелаваме  успех  на всички участници ! 

МИРЪТ

МИРЪТ

воден от разбирането, че българският творец притежаващ добродетелта – стремеж към мир, е способен да създаде ярко художествено произведение, достойно да е изразител и морален коректив на съвременния свят, в който мирът е основна ценност и достояние на всеки човек.

За участие в конкурса се приема едно авторско произведение (поезия или кратка художествена проза), изпратено на адрес revcult.bg@gmail.com или до страницата "Червеният ездач" https://www.facebook.com/RevCult , като е заявено от автора участие в конкурса. Създаването на ново произведение е предимство. Творби се приемат до 1 септември 2015 г.

Отличените от жури творби както и всички участвали в конкурса ще бъдат издадени в електронна книга.

Правата върху текстовете принадлежат на авторите им и са защитени с Creative Cammons Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

 


 


НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

*Организатори:

Община Нова Загора

*Условия


Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18 – годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по - малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти.

*Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2015 г. на 01.10.2015 г. в рамките на Празника на града.*Награди

Ще бъдат присъдени:

Награда на кмета на община Нова Загора - на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.

Първа награда - 150 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 80 лв.


*Срокове

Краен срок за предаване на творбите - 31.08.2015 г.

гр. Нова Загора- 8900
ул. „24-ти май” №1
Община Нова Загора
за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”
За поетичния конкурс
тел. за контакти : 0457/6 41 62


 

451 градуса по Бредбъри

Конкурс за разказ, вдъхновен от Рей Бредбъри.


Очакваме вашите произведения в обем до 4510 думи,


като задължително изискване е към тях да добавите


в свободен текст, в обем до една страница,


по какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.)


Всеки автор може да участва с един разказ.


Файловете очакваме с шрифт Times New Roman,


големина 12, в .doc формат.


Изпращайте ги на e-mail: dracus@abv.bg


до 22.08.2015 г., когато е рожденият ден на Бредбъри.


Отличените разкази ще бъдат издадени


до края на годината в самостоятелен сборник,


а включените автори ще получат


авторски екземпляри от него.

Каунь 2015 година

КОНКУРС


Община Хасково и Ъкадемия „КАУНЬ“ обявяват традиционния литиратурен хумористичен конкурс за проза и поезия „Каунь 2015 година“.


В конкурса имат право на участие всички автори без ограничение на възраст, пол, етност, цвят на очите и косата, стил на обличане и събличане.


Политиката не е предимство - хуморът е водещ.


Разказите до три страници А4, стиховете до 1 страница А4.


Всеки автор има право на три произведения. Разказите и стиховете само електронен вариант.


Краен срок за получаване на творбите за участие 10 август 2015година.


Произведенията ще се оценяват от професионално жури.


Община Хасково осигурява две първи награди по 500 лева.


Изпращайте творбите на адрес mail: haskovskikaun@abv.bg

Медиен партньор  
Българско национално радио
Последнo в "Любими произведения"   1
1. НЕ ИСКАМ -  !Alisa  
2.  (Той пише стихове и...) -  любомир  
3. По жажда на клепачите ни... -  zalez  
4. Надживяване -  бард  
5. Разказвач на минало -  stenli499  
6. Любовта накрая на кабела -  Администрация  
7. Възвръщалец -  ведрин  
8. Есен съм -  рая вид  
9. Не/Забрава -  stenli499  
10. Не/Забрава -  stenli499  
Пълен списък
3
2
VIP произведения
Как да направим произведението си VIP
Събития  
 
Първи публикации  
28-07 Сега -  morianna
28-07 Покана за любов -  апостола
28-07 Стръмната пътека -  рудин
26-07 Несъвършена -  galaxi_1961
25-07 За пиано, гълъб и мечта... -  zalez
Пълен списък
 
 
 
Последно прочетени E-книги  
01-08 Окъсн(е)ли разкази
31-07 Постинги за поезията
31-07
31-07 Извезани души
31-07 Къщата с петуниите
Пълен списък