‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
   ак да издадем книга - част първа
  ¬ече пета година имаме успешно издателство. ¬секи ден се налага да отговар€ме на всички тези въпроси. Ќад€вам се н€кога от това да стане книга. –ешихме първо да € публикуваме тук, да
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурси  
Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ≈—≈

ќЅў»Ќј ¬ј–Ќј


ќЅя¬я¬ј


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ≈—≈


2018 г.


 


—јћќ ј ќ «јѕќ„Ќ≈Ў ƒј ѕ–ј¬»Ў ƒќЅ–ќ, ў≈ ѕќ¬я–¬јЎ ¬ Ќ≈√ќ. 


 


–≈√Ћјћ≈Ќ“


1. ѕраво на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.


2. »зисквани€:


2.1. ‘ормат:


• до четири стандартни страници ј4, шрифт Times New Roman 12.


2.2. ѕридружаваща информаци€:


• трите имена на автора;


• личен телефон и e-mail за връзка.


2.3. —рок, форма и начин за предаване на творбите:


• на e-mail:  storyofkidnness@gmail.com до 30 юни /включително/ 2018 г.


2.4. ¬секи автор може да участва с едно есе.


3. “ворби, които не отговар€т на изисквани€та, отпадат от класиране.


4.  ритерии за оцен€ване:


4.1.»зисквани€:


• тематична свързаност на есето;


• последователност/логика на изложението;


• структура: увод – изложение - заключение.


4.2. ≈зик:


• езиков речник и умение да бъде използван;


• правопис и пунктуаци€.


5. ќцен€ване:


5.1.ќцен€ването се осъществ€ва от тричленно жури.


5.2. ≈сетата се предостав€т на журито без личните данни на автора.


6. Ќаграден фонд, съгласно заповед на  мета на ќбщина ¬арна:  • ≤-ва награда - 400.00 лв.

  • ≤≤-ра награда - 300.00 лв.

  • ≤≤≤-та награда - 200.00 лв.

  • “ри поощрителни награди по 50.00 лв.


7. ќтличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г.


- на сайта www.varnanamladite.com;


- на сайта www.sdrujeniepisatelivarna.bg;


- на сайта www.azmogaazznam.com.


 


8. ¬ремето и м€стото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.


 


«а контакт и допълнителна информаци€:


…оанна Ќедева, младши експерт „ћладежки програми и партньорства“


тел: 052/820 804


 

—≈ƒ≈ћЌјƒ≈—≈“» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ДЋёЅќ¬“ј ≈ ѕ»яЌ—“¬ќ »Ћ» ѕ»яЌ—“¬ќ ќ“ ЋёЅќ¬"
 

                                               ќЅў»Ќј —»Ћ»—“–ј

                      ƒ»–≈ ÷»я „’”ћјЌ»“ј–Ќ» ƒ≈…Ќќ—“»”- ќ“ƒ≈Ћ  „ ”Ћ“”–ј”

                Ћ»“≈–ј“”–Ќќ —ƒ–”∆≈Ќ»≈ „–≈ ј“ј » ѕ–»я“≈Ћ»”

                     

                                          ќ Ѕ я ¬ я ¬ ј “ 

                 —≈ƒ≈ћЌјƒ≈—≈“»  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–—

               „ЋёЅќ¬“ј ≈ ѕ»яЌ—“¬ќ »Ћ» ѕ»яЌ—“¬ќ ќ“ ЋёЅќ¬" 

 

                  за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното - 14 февруари – ƒен на —в. ¬алентин и/или на —в. “рифон «арезан.

 

        ”слови€ за участие в конкурса:

               ѕраво на участие имат лица над 18 години.

                онкурсът е анонимен. ∆елаещите да участват тр€бва да изпрат€т до 12.02. 2018 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ гол€м пощенски плик, съдържащ:

•       едно непубликувано и напечатано в 3 екземпл€ра стихотворение;

•       малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биографи€ / дата и м€сто на раждане, публикации /

•       ¬секи участник може да изпрати само едно  стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. 

 

  онкурсът е под патронажа на кмета на ќбщина —илистра д-р ёли€н Ќайденов

“ворбите ще се оцен€ват от тричленно жури,  утвърдено със «аповед на  мета на ќбщина —илистра. ўе бъдат връчени три  парични награди: първа -200 лв., втора – 150 лв., и трета -100 лв. Ќаграда на Ћитературното сдружение „–еката и при€тели”- 100 лв.

               ѕроизведени€та не тр€бва да бъдат публикувани до об€в€ване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.  ѕри неспазване на горепосочените услови€ кандидатът н€ма да бъде  включен в конкурса.

 

               Ќаграждаването на победителите в конкурса ще се състои  на 22.02.2018 г., 17.00 ч. в «аседателната зала на ќбщина —илистра.

 

 

               јдресът за получаване на стихотворени€та е:

гр. —илистра -7500

ул. „—. ¬елики” є33

ќбщина —илистра

ста€ 314,  «а конкурса „Ћюбовта е пи€нство или пи€нство от любов”

 

 

 

     —правки и допълнителна информаци€ :

      тел: 086/816 273 , e-mail: culture@silistra.bg

 ѕърви национален поетичен конкурс "Ћюбов във виното искри"

ѕърви национален поетичен конкурс "Ћюбов във виното искри"


 


Ћитературни ќ“ –ќ¬≈Ќ»я об€в€ва  онлайн поетичен конкурс.


 


ќчакваме вашите вдъхновени€ от 27.12.2017 г. до 07.02.2018 г.


 


 онкурсът е €вен. ўе се приемат стихотворени€, които не са публикувани в книга и не са награждавани досега. 


 


«а да участвате, публикувайте своите творби във фейсбук групата "Ћитературни ќ“ –ќ¬≈Ќ»я" (ако не сте неин член, подайте за€вка за членство в самата група) ≈то линк към не€:


 


https://m.facebook.com/groups/598540723579996?ref=bookmarks


 


∆ури в състав:


 расимир “енев – председател, ¬иктор ’инов, ћа€ Ќарлиева и


—танислава Ќемска ще определи победителите.


ѕърва награда – 250 лв


¬тора награда  –  150 лв


“рета награда  –    50  лв


 


¬секи награден ще получи и бутилка червено вино. Ќай-добрите творби ще бъдат публикувани в сайта ≈врочикаго, а при възможност, и в следващ литературен сборник на ≈врочикаго.


 


Ќ€ма възрастови ограничени€.


 


–езултатите ще бъдат об€вени на 14.02.2018 г.


 


¬секи автор може да публикува до две свои произведени€, Ќќ —јћќ ѕЏ–¬ќ“ќ ў≈ ”„ј—“¬ј в конкурса!


 


ћол€, стартирайте своето предложение със: " «а конкурса ЋёЅќ¬ ¬Џ¬ ¬»Ќќ“ќ »— –»". ¬ противен случай, произведението ви н€ма да участва и в разрез с правилата на групата, извън насто€щи€ конкурс, може да бъде изтрито от администратор!


 


ќчакваме творбите ви с интерес!ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
21-01 ясновидката
21-01 Ќевъренд
20-01 ‘ранклин “омас
20-01 ’умор и сатира 2017
20-01 —транна жена
ѕълен списък