Литературен сайт Авторски
център
Книжарница
КНИГИТЕ
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Вход
Електронен журнал  
  Най-нови (0)
  Последни отзиви (0)
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
  Аудио и Видео
  Последнo прочетени
Препоръчано   .
Препоръчано
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
.
.
Автори   .
  По азбучен ред
  По брой творби
  Нови автори
.
.
Преводи и чужд.език   .
  Най-нови
  По раздели
  Преводачи
.
.
Други   .
  Фотоархив (ново)
  Видеоархив (ново)
  Реклама
  Статистика
Оn-line помощ
  info@bukvite.bg

Клуб 'Буквите'
.
.
ИЗДАТЕЛСТВО БУКВИТЕ   .
  Издателство "Буквите" е специализирано в издаване на българска литература. Чрез него много автори са издали своите първи книги.
ИЗДАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ!
  Основни грешки, при издаването на книги
  Това трябваше да е дългоочакваната статия как се рекламират книги. Но се оказа, че докато стигнем до нея, се налага да се обяснят множество грешки при оформяне на книгата, допускани от авторите.
.
.
ТЪРСЕНЕ   


Разширено търсене
Google Analytic
   
Конкурси  
ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев – Стара Загора, 2015 г.
ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” – Стара Загора, 2015 г.


Организатори: Община Стара Загора, Библиотека

„Родина”, Къща музей „Гео Милев

 

РЕГЛАМЕНТ

Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да 
подпомага творческите им изяви.

1. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 06.11.2015 г. (родени след 6 ноември 1990 г.), които нямат издадена стихосбирка.


2. Конкурсът е явен. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообразни екземпляра.


3. Жури

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.


4. Награди:

Първа награда - призът Златното яйце и издаване на самостоятелна първа стихосбирка.          Втора и трета награда – парични премии.                                                                                                Присъждат се и поощрения.


5. Отчитане на резултатите:


Резултатите от ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 6 ноември 2015 г. (петък). 

По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница – с участие на журито, която през 2015 г. ще се проведе на 7 ноември (събота).  

Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 25 октомври 2015 г.

Творби на участниците се приемат до 4 октомври 2015 г. на:

e-mail: lib@rodina-bg.org, факс: 042 603 950 или с 

препоръчана кореспонденция на адрес:                                                                                                                                                 

6000 Стара Загора, бул. Руски 17, Библиотека 

„Родина”.                                                                                      

Изпратените творби трябва да са придружени с точно 

посочени име и фамилия, настоящ адрес, телефон и 

дата на раждане на участника.

Пътните и нощувките са за сметка на участниците. 

Организаторите осигуряват нощувки на 

преференциални цени при предварителна заявка до 27 

октомври 2015 г.

 

Телефони за връзка, информация и заявки за хотел:

0884477919 – Мима Атанасова, 0886463731 – Слава 

Драганова                                                                                                                            

042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина” 

042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура и 

туризъм”, Община Стара Загора.
Национален литературен конкурс "Яна Язова" Лом 2015

 


ОБЩИНА ЛОМ


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ


 


 


О Б Я В Я В А Т


 


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС


ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ2015


ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ


 


  


     Условия:  • Ø конкурсът е анонимен;

  • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

  • Ø до три литературни творби в три екземпляра;

  • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;

  • Ø възраст – от 14 до 35 години;

  • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2015 г.


        Разказите да се изпращат в  плик на следния адрес:


3600 гр. Лом, ул. „Славянска” № 1, Йорданка Тушанска –


главен библиотекар в НЧ „Постоянство” 1856 Лом.


        За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или  на тел: 0971/66472.


Необходими сведения за кандидата:


 име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. (е-mail) за връзка.


Данните за участника да се поставят в отделен плик.


         Ще бъдат присъдени три награди:


         I награда – 200 лв.


         II награда – 150 лв.


         III награда – 100 лв.


         Специална награда за участник от Лом.


         Резултатите ще бъдат обявени на 14 октомври 2015 г. на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/ 


         Наградите ще бъдат връчени на 21 октомври 2015 г.


 

Рада Казалийска 2015

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ- 1935”


1172 София, ж.к. “Дианабад”, бул. “Н. Габровски” 55тел. 02/868 67 59,  868 66 59    e-mail: dobri.chintulov@mail.bg 


Обявява ежегодния литературен конкурс „Рада Казалийска”за 2015 г., в памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край


 


Регламент:


 


-         Едно стихотворение, едно есе или един разказ до три печатни страници или максимум по едно произведение  от всеки жанр


-         Без възрастови ограничения.


-         Произведенията да не са публикувани до момента


-         Три имена, адрес и телефон за контакт.


-         При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора,  адреса и телефон за кореспонденция


 


Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:


 


Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад,”бул. „Никола Габровски”№55, НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса


 


Или на e-mail:  rada.kazaliiska@mail.bg  


 


Краен срок за изпращане на творбите- 1 септември 2015 г.


Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2015.


Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището – chitalishte.info, както и в сайта на фондация „Буквите”


 


                      Пожелаваме  успех  на всички участници ! 

451 градуса по Бредбъри

Конкурс за разказ, вдъхновен от Рей Бредбъри.


Очакваме вашите произведения в обем до 4510 думи,


като задължително изискване е към тях да добавите


в свободен текст, в обем до една страница,


по какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.)


Всеки автор може да участва с един разказ.


Файловете очакваме с шрифт Times New Roman,


големина 12, в .doc формат.


Изпращайте ги на e-mail: dracus@abv.bg


до 22.08.2015 г., когато е рожденият ден на Бредбъри.


Отличените разкази ще бъдат издадени


до края на годината в самостоятелен сборник,


а включените автори ще получат


авторски екземпляри от него.

Каунь 2015 година

КОНКУРС


Община Хасково и Ъкадемия „КАУНЬ“ обявяват традиционния литиратурен хумористичен конкурс за проза и поезия „Каунь 2015 година“.


В конкурса имат право на участие всички автори без ограничение на възраст, пол, етност, цвят на очите и косата, стил на обличане и събличане.


Политиката не е предимство - хуморът е водещ.


Разказите до три страници А4, стиховете до 1 страница А4.


Всеки автор има право на три произведения. Разказите и стиховете само електронен вариант.


Краен срок за получаване на творбите за участие 10 август 2015година.


Произведенията ще се оценяват от професионално жури.


Община Хасково осигурява две първи награди по 500 лева.


Изпращайте творбите на адрес mail: haskovskikaun@abv.bg

ПЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „ДИВОТО“ 2014

Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" и Съюз на българските писатели обявиха 5-ото издание на националния конкурс за къс разказ "Дивото" за наградата на името на Дончо Цончев. Крайният срок за участие е 31 юли 2015 година.


  


Участниците трябва да изпращатнепубликуван разказ до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и други.


Присъждат се: първа награда (стъклен плакет, грамота и 500 лева), първа поощрителна награда (грамота и 100 лева), втора поощрителна награда (грамота и 100 лева).


Разказите се изпращат на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: София - 1040, бул. ”Витоша” 31-33 (до Снежина Михайлова). 


Повече информация в сайта на ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България".

Поетичен конкурс „СРЕЩУ ВЯТЪРА-2015”

     Поетичен конкурс „СРЕЩУ ВЯТЪРА-2015


в рамките на Летни празници на изпятата поезия


„Солени ветрове”, гр.Бургас


 


РЕГЛАМЕНТ


1.     Тема на конкурса„Срещу вятъра” за стихотворения изразяващи активна гражданска позиция.Целта на конкурса е популяризирането на тези творби, чрез превръщането им в песни от българските бардове.


 


2.     Условия за участие:


2.1. Право на участие в конкурсаимат лица, навършили 16 години;


2.2.  Всеки автор може да изпрати до 2 (две) стихотворения,


        на e-mail:   bardburgas@gmail.com  – За поетичен конкурс;


2.3.  Краен срок за изпращане на творбите – 8 юли 2015г., включително;


2.4.  Формат – изпращате два прикачени файла:


ü Произведенията за конкурса се прилагат като прикачен текстови файл във формат (.doc, .rtf, .txt);


ü В отделен прикачен файл: трите имена на участника, дата на раждане, адрес, имейл и телефон за обратна връзка.  1. 3.     Оценяване и награждаване:


3.1. Получените творби се оценяват от тричленно жури с председател Балчо Балчев. Журито излъчва три номинации.


       Краен срок за обявяването им – 15 юли 2015г.;


3.2. Номинираните в конкурса получават покана за участие в Летни празници на изпятата поезия „Солени ветрове 2015” – Бургас, открита сцена „Охлюва“ в Морската градина, където ще представят стихотворенията си и ще бъде обявен крайния победител;


3.3. Всички разходи по участие в конкурса, включително пътни и дневни са за сметка на авторите… за сега.


Организатор: СДРУЖЕНИЕ„СОЛЕНИ ВЕТРОВЕ”, гр.Бургас


За справки и допълнителна информация:


Светлана Стоянова, (ръководител проект)  тел: 0878 776 893


Живка Георгиева, (организатор)  тел: 0895 201 955


 


Повече информация за Летни празници на изпятата поезия „Солени ветрове”, гр.Бургас  можете да намерите тук:  http://www.facebook.com/Bard.Burgas

Медиен партньор  
Българско национално радио
Последнo в "Любими произведения"   1
1. Любовта накрая на кабела -  Администрация  
2. Възвръщалец -  ведрин  
3. Есен съм -  рая вид  
4. Не/Забрава -  stenli499  
5. Не/Забрава -  stenli499  
6. Трудно ми е да ви събера… -  zalez  
7. Авторско право -  Администрация  
8. Снимката -  Администрация  
9. Нежно намигане -  рая вид  
10. Снимката -  Администрация  
Пълен списък
3
2
VIP произведения
Как да направим произведението си VIP
Събития  
 
Първи публикации  
06-07 Кой ще плаща? -  cefules
04-07 ДЕТСТВО  -  димчо тонев
03-07 Разказвач на минало -  stenli499
03-07 Родината -  botyo fentiev
03-07 Щастлива невъзможност -  galaxi_1961
Пълен списък
 
 
 
Последно прочетени E-книги  
07-07
07-07 Алманах Проза 2014
06-07 Алманах Проза 2014
06-07 Късмет до поискване
06-07 Късмет до поискване
Пълен списък