Литературен сайт Авторски
център
Книжарница
КНИГИТЕ
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Вход
Електронен журнал  
  Най-нови (3)
  Последни отзиви (0)
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
  Аудио и Видео
  Последнo прочетени
Препоръчано   .
Препоръчано
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
.
.
Автори   .
  По азбучен ред
  По брой творби
  Нови автори
.
.
Преводи и чужд.език   .
  Най-нови
  По раздели
  Преводачи
.
.
Други   .
  Фотоархив (ново)
  Видеоархив (ново)
  Реклама
  Статистика
Оn-line помощ
  info@bukvite.bg

Клуб 'Буквите'
.
.
ИЗДАТЕЛСТВО БУКВИТЕ   .
  Издателство "Буквите" е специализирано в издаване на българска литература. Чрез него много автори са издали своите първи книги.
ИЗДАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ!
  Поетическа фонетика - Рима
  От детството или от ученическия чин всеки помни тази строфа от гениалната творба на Христо Ботев. И я помни - именно това е същественото - може би неточно, може би бърка някоя дума, но дълбоко в па
.
.
ТЪРСЕНЕ   


Разширено търсене
Google Analytic
   
Конкурси  
Национален литературен конкурс "Яна Язова" Лом 2015

 


ОБЩИНА ЛОМ


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ


 


 


О Б Я В Я В А Т


 


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС


ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ2015


ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ


 


  


     Условия: • Ø конкурсът е анонимен;

 • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

 • Ø до три литературни творби в три екземпляра;

 • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;

 • Ø възраст – от 14 до 35 години;

 • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2015 г.


        Разказите да се изпращат в  плик на следния адрес:


3600 гр. Лом, ул. „Славянска” № 1, Йорданка Тушанска –


главен библиотекар в НЧ „Постоянство” 1856 Лом.


        За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или  на тел: 0971/66472.


Необходими сведения за кандидата:


 име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. (е-mail) за връзка.


Данните за участника да се поставят в отделен плик.


         Ще бъдат присъдени три награди:


         I награда – 200 лв.


         II награда – 150 лв.


         III награда – 100 лв.


         Специална награда за участник от Лом.


         Резултатите ще бъдат обявени на 14 октомври 2015 г. на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/ 


         Наградите ще бъдат връчени на 21 октомври 2015 г.


 

451 градуса по Бредбъри

Конкурс за разказ, вдъхновен от Рей Бредбъри.


Очакваме вашите произведения в обем до 4510 думи,


като задължително изискване е към тях да добавите


в свободен текст, в обем до една страница,


по какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.)


Всеки автор може да участва с един разказ.


Файловете очакваме с шрифт Times New Roman,


големина 12, в .doc формат.


Изпращайте ги на e-mail: dracus@abv.bg


до 22.08.2015 г., когато е рожденият ден на Бредбъри.


Отличените разкази ще бъдат издадени


до края на годината в самостоятелен сборник,


а включените автори ще получат


авторски екземпляри от него.

Каунь 2015 година

КОНКУРС


Община Хасково и Ъкадемия „КАУНЬ“ обявяват традиционния литиратурен хумористичен конкурс за проза и поезия „Каунь 2015 година“.


В конкурса имат право на участие всички автори без ограничение на възраст, пол, етност, цвят на очите и косата, стил на обличане и събличане.


Политиката не е предимство - хуморът е водещ.


Разказите до три страници А4, стиховете до 1 страница А4.


Всеки автор има право на три произведения. Разказите и стиховете само електронен вариант.


Краен срок за получаване на творбите за участие 10 август 2015година.


Произведенията ще се оценяват от професионално жури.


Община Хасково осигурява две първи награди по 500 лева.


Изпращайте творбите на адрес mail: haskovskikaun@abv.bg

ПЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „ДИВОТО“ 2014

Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" и Съюз на българските писатели обявиха 5-ото издание на националния конкурс за къс разказ "Дивото" за наградата на името на Дончо Цончев. Крайният срок за участие е 31 юли 2015 година.


  


Участниците трябва да изпращатнепубликуван разказ до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и други.


Присъждат се: първа награда (стъклен плакет, грамота и 500 лева), първа поощрителна награда (грамота и 100 лева), втора поощрителна награда (грамота и 100 лева).


Разказите се изпращат на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: София - 1040, бул. ”Витоша” 31-33 (до Снежина Михайлова). 


Повече информация в сайта на ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България".

Национален конкурс за разказ на младежка тема 2015

МЛАДИТЕ ХОРА ДНЕС ИМАТ ПОТРЕБНОСТ ДА ИЗЖИВЕЯТ, ДА ПРОЧЕТАТ, ДА РАЗКАЖАТ!


 


ОБЩИНА ВАРНА


ОБЯВЯВА


 


Национален конкурс за разказ на младежка тема


2015 г.


 


  РЕГЛАМЕНТ 1. 1.    Право на участие в конкурса имат лицаот 16 до 35 години.

 2. 2.    Изисквания:


2.1.        Формат: • до  четири стандартни страници А4, шрифт  Times New Roman 12, с файлово разширение doc.


2.2.    Придружаваща информация: • трите имена на автора;

 • личен телефон и e-mail за връзка.


2.3.       Срок, форма и начин за предаване на творбите:2.4. Всеки автор може да участва  седин  разказ.


2.5. Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.


2.6. Победители в конкурса от 2014 г.нямат право научастие.


3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.


4. Критерии за оценяване:


4.1. Съдържание: • свързаност на разказа с мечтите, проблемите, надеждите, стремежите на младите хора;

 • последователност /логика на изложението;

 • наличие на драматична ситуация;

 • умение да се изграждат характери;

 • композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.


4.2. Език: • езиков речник и умение да бъде използван;

 • правопис и пунктуация.


5. Оценяване:


5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни   творци.


5.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.


6. Награден фонд, съгласно заповед на кмета на община Варна: • І-ва награда   -  600.00 лв.

 • ІІ-ра награда  -  400.00 лв.

 • ІІІ-та награда -  200.00 лв.


7. Отличените разкази ще бъдат публикувани на сайта – www.varnanamladite.com до 31 юли 2015 г.


8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.


За контакт и допълнителна информация: тел: 052/820 804; 0884 990634


гл. експерт Радостина Ганева

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “ЦОНЧО РОДЕВ” ЗА РАЗКАЗ
В ПАМЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ ЦОНЧО РОДЕВ

                               ОБЩИНА ПРОВАДИЯ  И  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ  1884 г.”

                                   О Б Я В Я В А Т 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “ЦОНЧО РОДЕВ” ЗА РАЗКАЗ НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА

   

                                                     „ИЗПИТАНИЕ“ 

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от 9-ти до 12-ти клас. Участието е индивидуално. 

РЕГЛАМЕНТ:  

Обемът на текста  да бъде не повече от 4 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта. 

Произведението да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата. Заглавието  на разказа не е необходимо да  съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка, в която родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия българския народ, са подложени на изпитание.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

Конкурсът е анонимен. Текстовете (във формат: *.doc / *.txt / *.rtf) да бъдат прикрепени към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. В имейла впишете данните за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, клас, училище; тел. за връзка с училището, в което участникът учи. 

Всеки участник има право да участва с един или два разказа. Ако са вече публикувани или наградени, нека в имейла (на във файла, в който е текстът на разказа), декларира този факт. Това се прави, за да се избегне плагиатството или разкриването на анонимността, които са изключително нежелани за организаторите.

Творбите за участие в конкурса се приемат до 30 юни 2015 г. само по електронен път  на E-mail: nk_rodev@abv.bg

 

Тел. за връзка: 0518/  4 22 80

 

НАГРАДЕН ФОНД: Осигурен е изцяло от дарения на Цончо Родев, Йоланта Родева и приятели.

 

НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ:

Първа награда – 250 лева

Втора награда – 150 лева

Трета награда – 100 лева

 

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ: 

 

http://chit-provadia.ovo.bg/
Конкурс "Призвание герой 2015"

След третия пореден брой на "Призвание герой", от "Сдружение Книги-игри" вече можем смело да заявим, че нашият сборник се доказа като стабилно и качествено събитие в интерактивния жанр у нас!


С навлизането ни в 2015-а ние вече гледаме към следващия брой. Целите отново са същите - да помогнем на младите автори, давайки им напътствия и сцена; да осигурим възможно най-доброто на феновете на жанра; да се забавляваме.


 


Какво осигуряваме: • възможността да видите своето творчество в сборника, професионално оформено, качествено отпечатано и разпространено по книжарниците в цяла България;

 • редакторски екип, който да ви помогне да направите творбите си още по-добри, както и коректор;

 • 5 авторски бройки;

 • 100 лева хонорар;

 • всички участници, независимо одобрени или не, могат да получат нашите резюмирани отзиви, стига да ги поискат; надяваме се с това да бъдем полезни на всеки от вас;


 


Какво търсим в авторите: • любов към писането и жанра; да ценят инициативата като възможност творчеството им да достигне до читателите;

 • да са положили труд по изпипването и оформянето на произведенията си; ако нямате време, което да отделите за вашите творби, не може да очаквате друг да го направи, било то в ролята на издател или читател :)

 • да имат пълната готовност (време, желание, нагласа) за работа с редакторски екип в последствие; без този процес трудно се постига добро качество и го считаме за градивен и задължителен; този процес е описан ТУК;


 


Изисквания: • Обем - ориентир - 20 000 думи; максималният обем трябва да е такъв, че все пак творбата ви да е по-скоро "разказ/новела/повест", отколкото самостоятелна книга; ако имате материал от 200 страници, например, по-добре е да се мисли за отделна от сборника изява; минимален обем няма - ако можете да направите добра книга-игра от 100 думи, ще я публикуваме :)

 • Жанр - няма изискване за жанр, но имаме по-слаб интерес към пародиите; хуморът пък си е добре дошъл;

 • Стил и цензура - произведения в стил, който би отблъснал голяма част от публиката, са неподходящи за сборника, като тук имаме предвид най-вече тъй нареченото "нехуманно" съдържание - силно обидно, излишно вулгарно, порнографско и т.н.; бъдете спокойни, не прекаляваме по никакъв начин с това и ако разплискате малко кръв и черва, ако някой от героите ви ругае тук-там или ако включите малко еротика, това няма да е минус, стига разбира се да не сте прекалили; произведенията, целящи политическа и религиозна пропаганда ще бъдат отхвърлени;

 • Системни изисквания - приемаме всичко от най-простите възможни системи до всякакви сложни такива, които обаче не изискват допълнителни компоненти за игра (различни от популярните такива за книги-игри в България - стандартни шестстенни зарове, лист и химикал); за момента не се предвижда сборникът да включва "стратове", настолни игри, игри на карти и подобни, освен ако не сте измислили нещо гениално :)

 • Оформление - изтеглете ТОЗИ файл, прочетете го и пишете в него; Мерси!

 • Самостоятелност на произведението - произведенията трябва да имат самостоятелна стойност, завършена история и да са приятни за хора, които не са чели (и може в бъдеще да не четат) друго от вашата "поредица" или не са предварително запознати с вашия сетинг/свят/герои; недопустимо е също историята да завършва в нищото (в очакване на продължението) или половината от показателите или параметрите да повлияват чак в следващата част; това не означава, че не приемаме части от поредици (това вече се случва в сборника), така че не се притеснявайте въобще да ги замисляте като такива, да оставяте вратички за продължение в края и т.н.;

 • Готово произведение – не се залъгвайте, време за работа след предаване с редактор е предвидено за подобрение и доизглаждане на вече завършеното ви и обработено произведение; не предавайте незавършени произведения; след като ги напишете ги прегледайте (може да ги споделите и с доверени първи читатели, които да ви дадат съвети и мнение) и нанесете нужните редакции; не изпращайте „заготовки” или неща, които дори и вие самите не сте си прочели след написването, с идеята да ги допишете с редакторите или след приемането ви в сборника; никой не е перфектен, но всеки може да е старателен;

 • Схема на играта – това ново изискване ще спести много труд на нас и на вас при обработката на играта; нужно е да имаме схематично сцените (епизоди и преходи между тях), както и таблично да е описано за всяка статистика/показател/кодова дума в кои епизоди/сцени се променя, в кои се проверява и т.н.


 


Какво още повлиява на подбора: • Правопис и граматика - въпреки, че имаме коректор и дребните грешки не са проблем, приятно е да се четат творби на грамотен български език;

 • Оформление по правилата на "Призвание герой" - лошото оформление създава много трудности в процеса на работа по сборника, а и само по себе си намаля удоволствието от четенето; ето защо нашият и вашият живот ще е по-лесен, ако се придържате към примерното оформление;

 • Илюстрации - ако осигурявате вътрешни илюстрации към вашата книга-игра, които са с необходимото качество, това е сериозен плюс и подобрява нивото на произведението ви;

 • Стар материал - минус е ако творбата ви, или голяма част от нея, е вече публично достояние и е сериозно разпространена; идеята ни е да предлагаме на читателите си нови книги-игри, а не да преиздаваме или напечатваме такива, които те вече са чели;


Краен срок за предаване на творбите е 01.06.2015 г. След като получим творбата ви ще ви потвърдим, а след като стане известно кои творби влизат в сборника - ще ви пишем или ще ви звъннем отново. Това не е конкурс или публична проява и оценяване, класиране и публично обявяване на резултатите няма да има, освен разбира се обявяването на съдържанието на предстоящите сборници. Предложенията ще бъдат разделяни единствено на "приети" и "отхвърлени" за сборника. Няма определен брой (или обем) книги-игри, в който се целим - ако съберем повече, просто сборникът ще е по-голям или част от тях ще останат за следващия брой. Всъщност, поначало се надяваме да съберем предложения за поне два броя. Разполагате с достатъчно време, така че да се насладите на творческия процес и внимателно да обработите произведенията си.


Пожелаваме приятно писане и очакваме с нетърпение вашите предложения на administrator@LegacyOfKreya.com


Не забравяйте при изпращането да оставите имената си и предпочитан начин за връзка с Вас - телефон, мейл, skype. Ако предложението ви е успешно пристигнало при нас, трябва да получите потвърждение до няколко дена, след като сте ни писали.


(01.01.15 г.)


 

Втори национален литературен конкурс "Николай Лилиев"
По случай 130-годишнината

от рождението на Николай ЛИЛИЕВ

 

Община Стара Загора

Тракийски университет

Народно читалище "Николай Лилиев"

Фондация "КОСМОС - Димитър Брацов" 

и Консорциум „КОТА”

 

обявяват

 

ВТОРИ национален литературен конкурс "Николай Лилиев"

 

Конкурсът е анонимен, без възрастови ограничения, 

на свободна тема.

Авторите участват с до ТРИ непубликувани 

стихотворения,

които се изпращат най-късно до 1 юни 2015 година 

на електронен адрес ptici_liliev@abv.bg

Писмата трябва да съдържат два файла:

единият - със стихотворенията, а другият - с 

личните данни на участника.

 

Ще бъдат присъдени следните награди:

Първа награда - 300 лева

Втора награда - две по 200 лева

Трета награда - три по 100 лева

 

Победителите ще бъдат обявени на 12 юни 2015 г. - 

петък,

от 18 часа в Регионална библиотека "Захарий 

Княжески" - Стара Загора.

 

Резултатите ще бъдат публикувани в сп. "Птици в 

нощта"

и вестниците "Литературен глас" и "Словото днес", 

както и в електронни сайтове.
Литературен конкурс "Децата на Паисий"

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС


„ДЕЦАТА НА ПАИСИЙ”


ГР. ДОБРИНИЩЕ


         НЧ „Димитър Благоев 1925” – гр. Добринище обяви 1-вото издание на националния конкурс „Пирин е съдба”.


         Регламент: Конкурсът е явен , на тема „Пирин е съдба”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина, при условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението да е на български език.


         Участие и с къс разказ, участниците трябва да изпращат непубликуван разказ до 3 машинописни страници, на тема „Пирин е съдба”.


Творбите, изпратени на е_mail: chitalishtedobrinishte@mail.bg, не по късно от 31.05.2015 г., трябва да бъдат придружени от следните данни за участника: имена, дата на раждане, адрес, телефон и e_mail за връзка.


Присъждат се: първа награда (грамота и 100 лв.) втора награда (грамота и статуетка) и трета награда (грамота и плакет) всички следващи ще получат грамота за участие.


Творбите ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, а резултатите ще бъдат обявени на 15.08.2015 г. 20:00 часа по време на фолклорната поредица „Добринищко лято”, когато ще бъде и награждаването на отличените автори.


Желателно е авторите да присъстват на награждаването, за което ще бъдат уведомени допълнително.

IV конкурс "Любовта на края на кабела"

Темата е позната до болка на всички - "Любовта, която ни очаква в края на кабела..." или така наречената интернет лов. Всички сме минавали през това, вероятно повечето по няколко пъти. Фондация „Буквите“ обявява за четвърта поредна година конкурс „Любовта накрая на кабела“.


Конкурсът е само за Проза!


Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани произведения в размер до 20 страници А4. Произведенията трябва да бъдат изпратени във WORD файл (.doc) в шрифт 12 пункта, без оцветявания.


Всички произведения ще бъдат публикувани в Буквите, както и на специалната Фейсбук страница (както е традицията).


Краен срок – 31 май


Награди: 


Победителят ще получи право на издаване на хартиена книга в обем до 200 страници, в достатъчен тираж. Фондацията си запазва правото да присъди повече от една първа награда.
Произведенията изпращайте на адрес: love@bukvite.bg

Медиен партньор  
Българско национално радио
Последнo в "Любими произведения"   1
1. Прекрояване на липсата -  stenli499  
2. Илюзии без захар -  stenli499  
3. БЕЗ ПОВОД -  !alisa  
4. Прекрояване на липсата -  stenli499  
5. Цветове -  сенкин  
6. Плаж -  galena_gv  
7. Стрелката -  бард  
8. На моите синове -  zir0  
9. Утехата на края на кабела -  Администрация  
10. Утехата на края на кабела -  Администрация  
Пълен списък
3
2
VIP произведения
Как да направим произведението си VIP
Събития  
25-05 Буквите в Шумен
26-05 Премиера на "Кланица за чародеи" - Стефан Кръстев в Плевен
 
Първи публикации  
25-05 Дебела съм била -  рая вид
24-05 Силвия -  nabonid
24-05 Приказка -  stenli499
24-05 Илюзии без захар -  stenli499
24-05 Нашият 24 МАЙ  -  botyo fentiev
Пълен списък
 
 
 
Последно прочетени E-книги  
25-05 Поезия 2014
25-05 Старинен тест
25-05 На ръба на света
25-05 На ръба на света
25-05 Играта
Пълен списък