Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     

Литературен

сайт

Книжарница

КНИГИТЕ

Електронни

книги

Алманах

"Нова българска литература"

Издателство
"Буквите"
Мечта за книга
Най-нови
Последни отзиви
Първи публикации
Авторски център Препоръчано
По раздели
По азбучен ред
Автори
По брой творби
По азбучен ред
Фондация "Буквите"  
Вход
Електронен журнал  
  Най-нови (15)
  Последни отзиви (0)
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
  Аудио и Видео
  Последнo прочетени
Препоръчано   .
Препоръчано
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
.
.
Автори   .
  По азбучен ред
  По брой творби
  Нови автори
.
.
Преводи и чужд.език   .
  Най-нови
  По раздели
  Преводачи
.
.
Други   .
  Фотоархив (ново)
  Видеоархив (ново)
  Реклама
  Статистика
Оn-line помощ
  info@bukvite.bg

Клуб 'Буквите'
.
.
ИЗДАТЕЛСТВО БУКВИТЕ   .
  Издателство "Буквите" е специализирано в издаване на българска литература. Чрез него много автори са издали своите първи книги.
ИЗДАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ!
  Грешки при издаване на книга
  Как го правят - съвети към интернет автори, които искат да популяризират своята новоиздадена книга. Предлагам на вашето внимание събирателна преводна статия на материали от автори в hu
.
.
ТЪРСЕНЕ   


Разширено търсене
Google Analytic
   
Конкурси  
Национален поетичен младежки конкурс "Към Родината"

СЪЮЗЪТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
ОБ Я В Я В А


НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС
„КЪМ РОДИНАТА”
ПОСВЕТЕН НА 160 ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЩОНАРОДНОТО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО
С подкрепата на г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/
Конкурсът е за млади автори до 30 години.Всеки автор има право да участва с три поетични творби.Текстовете се изпращат в три екземпляра на адрес София – 1000 п.к 71 в срок до 1 октомври 2016 г.
Резултатите ще се обявят в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември.
1. Награден фонд
Първа награда 500 лв.
статуетка „Пегас” и грамота 
Скулптор: Венелин Петров
Втора награда 400 лв.
статуетка и грамота 
Трета награда 300 лв.
статуетка и грамота 
2. Отпечатване НА НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ в сп. „Пламък” 
Председател на журито: Георги Константинов

Национален литературен конкурс Яна Язова - Лом 2016

 


ОБЩИНА ЛОМ


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ


 


 


О Б Я В Я В А Т


 


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС


ЯНА ЯЗОВА ЛОМ2016


ДЕСЕТО  ИЗДАНИЕ


  


     Условия:  • Ø конкурсът е анонимен;

  • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

  • Ø до три литературни творби в три екземпляра;

  • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;

  • Ø възраст – от 14 до 35 години;

  • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2016 г.


     Материалите да се изпращат в  плик на следния адрес:


3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска –


главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.


     За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472.


     Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.


     Данните за участника да се поставят в отделен плик.


     Ще бъдат присъдени три награди:


     I  награда - 200 лв.


     II награда - 150 лв.


     III награда - 100 лв.


     Специална награда за участник от Лом.


     В рамките на НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА ЛОМ2016 за пръв път ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете (За есе). Важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите.


     Ще бъдат присъдени три награди:


     I  награда – 100 лв.


     II награда – 50 лв.


     III  награда – 30 лв.


     Резултатите от двата конкурса ще бъдат обявени на 21 октомври 2016 г. на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/    


     Наградите ще бъдат връчени на 26 октомври 2016 г.


 

Пети национален литературен конкурс "Мара Белчева"

Пети национален литературен конкурс "Мара Белчева" 
Пети национален литературен конкурс "Мара Белчева"


Община Севлиево и Бизнес сдружение „Севлиево XXI  век” обявяват пети национален конкурс за поезия „Мара Белчева”. Конкурсът се организира със съдействието на Съюза на българските писатели и е посветен на севлиевската поетеса Мара Белчева.


Организаторите целят да стимулират творческия потенциал на българските поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време. Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.


Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да изпраща 3 поетични творби, придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на кандидата. Материалите се изпращат  на e-mail: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg  или с препоръчана кореспонденция, не по-късно от 16.09.2016 г.  на адрес:


5400, Севлиево


пл. „Свобода” № 1


Община Севлиево, Отдел „Култура и ВЕИ”


за национален конкурс за поезия „Мара Белчева”


Произведенията се оценяват от комисия, включваща представители на организаторите и институциите в Севлиево от сферата на  културата.


Присъждат се следните награди:


Първа награда – грамота и парична сума – 500 лв.


Втора награда – грамота и парична сума – 300 лв.


Трета награда – грамота и парична сума – 100 лв.


Награда на бизнес сдружение „Севлиево XXI век” за севлиевска поетеса


Специални награди на съорганизаторите на конкурса


Наградите се обявяват и връчват на тържествена церемония, организирана през месец октомври в рамките на Празниците на град Севлиево.


Община Севлиево


Отдел„Образование, култура, вероизповедания и етническа интеграция”


телефони: 0675 / 396 162 и 0675 / 396 156

Национален конкурс за стихове "Мое синьо лято"
ФОНДАЦИЯ АСТИКА-БУРГАС

ОБЯВЯВА СЕДМИ  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОВЕ НА ТЕМА


„МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 


В конкурса могат да участват всички младежи и възрастни посочени в категориите от цялaта страната:


Първа категория младежи от 14 до 29 години.


Втора категория възрастни 30+ години.


    Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница. 
 Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина.


  Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка. 


Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени 
с грамоти, а победителите в двете категории с  предметна награда.


Стиховете ще бъдат оценени от пет членно независимо жури! 


Творбите изпращайте 
по електронен път във формуляра за конкурса:


Начало на конкурса 24.05.2016 г.


Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2016 г.


 


За допълнителна информация: Л.Вълков – GSM: 0878 75 70 72 


Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 10.10.2016 г. 


УСПЕХ!
С пожелание за синьо лято.

Литературен конкурс Рада Казалийска 2016

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ- 1935”


1172 София, ж.к. “Дианабад”, бул. “Н. Габровски” 55


тел. 02/868 67 59,  868 66 59    e-mail: dobri.chintulov@mail.bg


 


Обявява ежегодния литературен конкурс „Рада Казалийска”за 2016 г., в памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край


 


Регламент:  


-         Тема на конкурса "И ето ти дочака със своите очи да видиш..."


-         Едно стихотворение, едно есе или един разказ до три печатни страници или максимум по едно произведение  от всеки жанр


-         Без възрастови ограничения.


-         Произведенията да не са публикувани до момента


-         Три имена, адрес и телефон за контакт.


-         При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт“ Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора,  адреса и телефон за кореспонденция


 


Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:


 


Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад,”бул. „Никола Габровски”№55, НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса


 


Или на e-mail:  rada.kazaliiska@mail.bg  


 


Краен срок за изпращане на творбите- 1 септември 2016 г.


Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2016.


Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището – chitalishte.info, както и в сайта на фондация „Буквите”

VI конкурс По стъпките на лятото

Фондация „Буквите“ със съдействието на медийния си партньор Българско Национално Радио обявява за шести пореден път Международния летен литературен конкурс „По стъпките на лятото“;


Категориите са две – Поезия и Проза.


Всеки автор може да участва с до три непубликувани произведения във всеки раздел (интернет публикациите също се броят). Темата е свободна, желателно да е лятна.


Ще присъства и хумористичната ни категория – „На чаша свобода", съответно  с раздели: поезия и проза. (Моля, уведомявайте ни предварително в писмото, когато произведенията Ви са за хумористичната категория);


Краен срок: 31.08.2016 (краят на лятото);


 


Награди:


Тази година конкурса ще се проведе по нова формула. Ще бъде явен (имената на авторите ще бъдат обявени) и ще има гласуване от публиката.


Ще има награда на журито, както и награда на публиката.


Наградата, традиционно, е издаване на хартиена книга, като за победителя на публиката има условието да е събрал поне 500 гласа в гласуването.


На всички номинирани ще бъдат раздадени книги на издателство „Буквите".


Всички произведения, ще бъдат публикувани в сайт „Буквите“


Организаторите си запазват правото да не допуснат до участие произведения с недостатъчни литературни качества.


Произведенията изпращайте на адрес: summer@bukvite.bg


 


Формат:


Произведенията се изпращат в WORD, формат (DOC или DOCX файлове), с големина на шрифта 12 пункта.


Произведенията в раздел Проза да бъдат не по-дълги от 10 страници, формат А4.

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА*Организатори:

Община Нова Загора

*Условия


Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18 – годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по - малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти.

*Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2016 г. в рамките на Празника на града.*Награди

Ще бъдат присъдени:

Награда на кмета на община Нова Загора - на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.

Първа награда - 150 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 80 лв.


*Срокове

Краен срок за предаване на творбите - 31.08.2016 г.

гр. Нова Загора- 8900
ул. „24-ти май” №1
Община Нова Загора
за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”
За поетичния конкурс
тел. за контакти : 0457/6 41 62


 

Медиен партньор  
Българско национално радио
Последнo в "Любими произведения"   1
1. Неизпятата песен е хит -  elizabeth  
2. Силна -  anito  
3. Кога ли... -  stenli499  
4. Криле назаем -  stenli499  
5. Кромидарката -  ина крейн  
6. Жиголо -  ина крейн  
7. Горчива вечер -  stenli499  
8. Горчива вечер -  stenli499  
9.  В тази тишина -  alipieva  
10.  В тази тишина -  alipieva  
Пълен списък
3
2
VIP произведения
Как да направим произведението си VIP
Събития  
 
Първи публикации  
25-08 думите -  cefules
25-08 Отиде си -  
24-08 Старостта е нещо интимно -  cefules
22-08 Меричлери в историята и в мен  -  
22-08 ~***~ -  cefules
Пълен списък
 
 
 
Последно прочетени E-книги  
25-08 Why, Rules?
25-08 Черноморски риболов
25-08 Why, Rules?
25-08 Why, Rules?
25-08 По душа съм...
Пълен списък