‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
   ак се печатат вестници?
  ћного от авторите н€мат никаква реална представа за печатни€ процес. “ук ви предлагаме един фоторепортаж за това как се печата вестник.  ниги се печатат по подобен начин. —амо машините са по-малки
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурси  
 онкурс за сатирична комеди€

—“ј“”“ на конкурса за сатирична комеди€ «јлеко  онстантинов» 1. ÷ел на конкурса, провеждан през година е да стимулира създаването на нова българска сатирична комеди€.

 2. ќрганизатор на конкурса е —атирични€т театър «јлеко  онстантинов».

 3.  онкурсът е €вен.

 4. «а участие в него се допускат непубликувани, непостав€ни, не участвали в други конкурси нови сатирични комедии, чийто обем позвол€ва създаване на спектакъл с продължителност от поне 80 минути. Ќе се разглеждат драматургични миниатюри. Ѕро€т на актьорите, необходимите за постав€нето на текста, не бива да надхвърл€ 15 души. ¬секи автор има право на участие с една пиеса.

 5. ѕостъпилите за конкурса творби се оцен€ват от назначено от директора на театъра жури.

 6. ”частието в конкурса става с изпращане на адреса на театъра (—офи€, 1000, ул. „—тефан  араджа” 26, —атиричен театър „јлеко  онстантинов” – за конкурса) на 3 (три) екземпл€ра от сатиричната комеди€, на всеки от които е посочен авторът и телефони и имейл за контакт. ≈кземпл€рите от участващите в конкурса пиеси не подлежат на връщане на авторите след приключване на конкурса.

 7. Ќаградите на конкурса са: Ќаграда «јлеко  онстантинов» за нова българска комеди€, чийто паричен израз 2500 (две хил€ди и петстотин) лева и две поощрени€ от по 500 (петстотин) лева.

 8. ѕо преценка на журито могат да не се присъждат всички награди, включително наградата «јлеко  онстантинов».

 9. —атирични€т театър «јлеко  онстантинов» си запазва правото да постави наградените или една от наградените пиеси до две години след об€в€ването на наградите.

 10. ”слови€та за конкурса се об€в€ват на сайта на театъра и се изпращат в средствата за масова информаци€.

 11. ”слови€та за конкурса се об€в€ват до кра€ на €нуари на предходната година.

 12. ѕиесите се приемат до 15 ноември на предходната година.

 13. –езултатите от конкурса се об€в€ват на 13 €нуари – рождени€т ден на патрона на театъра.

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ≈—≈

ќЅў»Ќј ¬ј–Ќј


ќЅя¬я¬ј


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ≈—≈


2018 г.


 


—јћќ ј ќ «јѕќ„Ќ≈Ў ƒј ѕ–ј¬»Ў ƒќЅ–ќ, ў≈ ѕќ¬я–¬јЎ ¬ Ќ≈√ќ. 


 


–≈√Ћјћ≈Ќ“


1. ѕраво на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.


2. »зисквани€:


2.1. ‘ормат:


• до четири стандартни страници ј4, шрифт Times New Roman 12.


2.2. ѕридружаваща информаци€:


• трите имена на автора;


• личен телефон и e-mail за връзка.


2.3. —рок, форма и начин за предаване на творбите:


• на e-mail:  storyofkidnness@gmail.com до 30 юни /включително/ 2018 г.


2.4. ¬секи автор може да участва с едно есе.


3. “ворби, които не отговар€т на изисквани€та, отпадат от класиране.


4.  ритерии за оцен€ване:


4.1.»зисквани€:


• тематична свързаност на есето;


• последователност/логика на изложението;


• структура: увод – изложение - заключение.


4.2. ≈зик:


• езиков речник и умение да бъде използван;


• правопис и пунктуаци€.


5. ќцен€ване:


5.1.ќцен€ването се осъществ€ва от тричленно жури.


5.2. ≈сетата се предостав€т на журито без личните данни на автора.


6. Ќаграден фонд, съгласно заповед на  мета на ќбщина ¬арна: • ≤-ва награда - 400.00 лв.

 • ≤≤-ра награда - 300.00 лв.

 • ≤≤≤-та награда - 200.00 лв.

 • “ри поощрителни награди по 50.00 лв.


7. ќтличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г.


- на сайта www.varnanamladite.com;


- на сайта www.sdrujeniepisatelivarna.bg;


- на сайта www.azmogaazznam.com.


 


8. ¬ремето и м€стото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.


 


«а контакт и допълнителна информаци€:


…оанна Ќедева, младши експерт „ћладежки програми и партньорства“


тел: 052/820 804


 

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ≈—≈

ќЅў»Ќј ¬ј–Ќј


ќЅя¬я¬ј


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ≈—≈


2018 г.


 


—јћќ ј ќ «јѕќ„Ќ≈Ў ƒј ѕ–ј¬»Ў ƒќЅ–ќ, ў≈ ѕќ¬я–¬јЎ ¬ Ќ≈√ќ. 


 


–≈√Ћјћ≈Ќ“


1. ѕраво на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.


2. »зисквани€:


2.1. ‘ормат:


• до четири стандартни страници ј4, шрифт Times New Roman 12.


2.2. ѕридружаваща информаци€:


• трите имена на автора;


• личен телефон и e-mail за връзка.


2.3. —рок, форма и начин за предаване на творбите:


• на e-mail:  storyofkidnness@gmail.com до 30 юни /включително/ 2018 г.


2.4. ¬секи автор може да участва с едно есе.


3. “ворби, които не отговар€т на изисквани€та, отпадат от класиране.


4.  ритерии за оцен€ване:


4.1.»зисквани€:


• тематична свързаност на есето;


• последователност/логика на изложението;


• структура: увод – изложение - заключение.


4.2. ≈зик:


• езиков речник и умение да бъде използван;


• правопис и пунктуаци€.


5. ќцен€ване:


5.1.ќцен€ването се осъществ€ва от тричленно жури.


5.2. ≈сетата се предостав€т на журито без личните данни на автора.


6. Ќаграден фонд, съгласно заповед на  мета на ќбщина ¬арна: • ≤-ва награда - 400.00 лв.

 • ≤≤-ра награда - 300.00 лв.

 • ≤≤≤-та награда - 200.00 лв.

 • “ри поощрителни награди по 50.00 лв


7. ќтличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г.


- на сайта www.varnanamladite.com;


- на сайта www.sdrujeniepisatelivarna.bg;


- на сайта www.azmogaazznam.com.


 


8. ¬ремето и м€стото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.


 


«а контакт и допълнителна информаци€:


…оанна Ќедева, младши експерт „ћладежки програми и партньорства“


тел: 052/820 804


 — море в сърцето

                                                             


                                                              


— море в сърцето                          Oбщина Cарево 


    ќбщина ÷арево за четвърта поредна година об€в€ва Ќационален литературен конкурс „— море в сърцето“, който се провежда под патронажа на кмета на града – инж. √еорги Ћапчев.


     ѕриемат се произведени€ на български автори в два жанра, оформени по Ѕƒ— – с 30 реда на страница и 60 знака на ред:


-          ѕоези€ { до 2 лирични творби }


-          ѕроза { 1  текст с общ обем до 5 стр. }


       ¬секи участник може да изпрати до пет творби в горепосочените жанрове на littsarevo@gmail.com , придружени с кратка информаци€ за автора, включваща биографична и творческа справка, както и данни за обратна връзка.


       онкурсните произведени€ да не са публикувани другаде, освен в периодичен печат, също така, да не са награждсвани в регионални или национални конкурси.


        онкурсът е €вен. јвторите, спечелили първа награда в конкурса „— море в сърцето” във вс€ка категори€, получават грамота от община ÷арево, картина и парична преми€ в размер на 400 лева за първа награда, наградата за второ м€сто е 300 лв, а за трето м€сто 200 лв. ∆урито има право да присъжда и поощрителни награди.


     ¬нимание! “екстовете на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официални€ интернет сайт на община ÷арево www.tsarevo.org . ўе бъде издаден и сборник с всички номинирани произведени€.


      раен срок за изпращане на творбите е 10.06.2018г.


            ƒопълнителна информаци€ на телефон 0590/5 50 30


ќфициалната церемони€ по награждаването ще се състои в кра€ на месец юни 2018г. на сцената на  л€тното кино в гр. ÷арево.


 


 


    


 


 


 


 


 


 ≤-¬» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ј¬“ќ–— ј ѕ–» ј« ј`2018

ќЅў»Ќј —“ј–ј «ј√ќ–ј
Ќ„ „–ќƒ»Ќј-1860“
 Ћ”Ѕ „ћЋјƒ ѕ»—ј“≈Ћ“
 Џўј ћ”«≈… „√≈ќ ћ»Ћ≈¬“≤-¬» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ј¬“ќ–— ј ѕ–» ј« ј`2018
“ема: „√ора ¬ълшебница и нейните сестри - музика и поез舓


–≈√Ћјћ≈Ќ“


≤. ÷ел на конкурса: да провокира творческата мисъл и емоци€ у авторите и да търси и открива млади творци, които не са работили в този жанр.
≤≤. ”слови€ за участие в конкурса
1. онкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години. 
2. ¬секи автор може да участва с до 2 творби до 5 страници ј4, размер на шрифта 12, без ограничение на литературната форма – поетична или белетристична.
3. јвторите да са действителни носители на авторските права.
4. ¬с€ко произведение тр€бва да бъде придружено с информаци€ с трите имена на ав-тора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail за контакти и по жела-ние кратка творческа биографи€.
5. “ворбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес: prikazka_konkurs2018@abv.bg, не по-късно от 7 май 2018г.
6. “ворбите ще бъдат оцен€вани от тричленно жури.
7. ¬с€ка година журито определ€ различна тема за конкурса.
≤≤≤. Ќагради
1. ѕобедителите в конкурса ще бъдат об€вени и наградени на официална церемони€ на 27 май 2018 /недел€/ в —тара «агора. ¬сички отличени ще бъдат уведомени по и-мейл или телефон.
2. ¬сички участници в конкурса ще получат диплом за участие, а победителите и мате-риални награди. 
3. ѕриказките, които журито класира на първо, второ и трето м€сто, ще бъдат отпеча-тани в специално книжно издание. “о ще бъде издадено до 6 месеца след об€в€ване на отличените. “е ще получат безплатно определен брой от издадената книга.
4.  ласирани€т на първо м€сто получава ѕризът на конкурса /авторска статуетка/, а тези на второ и трето м€сто - плакети.
5. — изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с услови€та на конкурса и ги приемат. 
6.  онкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел попул€ризиране и презентиране на конкурса. 
7. ¬сички въпроси и казуси, които не са предвидени в насто€щи€ регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.
«а информаци€:
—тара «агора, Ќародно читалище „–одина-1860”
тел: 042/ 626 900; 0887651129
и-мейл: rodina1860@abv.bg
 луб „ћлад писател”
и-мейл: teen_stzagora@abv.bg
тел: 0899425503
ќбразователен конкурс 05: ѕътеписи


 


‘ондаци€ „Ѕуквите“ продължава сери€та от образователни конкурси, имащи за цел да повишат нивото на писане на авторите.


ѕродължаваме с една интересна тема: „ѕътеписи“.


¬ие сте били н€къде, нещо ви е очаровало там, нещо ви се е случило?


»мате и снимки!


ќпишете го всичко това, приложете снимки (желателно е да са ваши) в отделни файлове към текста.


ј ние ще се постараем за това да научат всички.


„овек н€ма физическото време да обиколи всички страни, но може да прочете за т€х.


ѕътеписът тр€бва да бъде рамките до 3 страници ј4 (големината е примерна), в DOC формат или съвместим, Times New Roman, 12. —нимките да бъдат в jpeg формат.


ƒавайки възможност за експерименти, всеки автор може да участва с до три отделни пътеписа.


 онкурсът е €вен, но е възможно да се участва и под псевдоним.


√оним не толкова художествени качества на текста, колкото интересното разказване за места, случки и преживелици.


 


ѕроизведени€та изпращайте на адрес: patepisi@bukvite.bg


¬сички пътеписи, заедно със снимките ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Ѕуквите.


 


—рокове: 09.04 – 27.05.2018 г.


Ќагради: 


Ќаградите този път са н€колко:


“радиционната


ѕървите 10  пътеписа, определени от гласуването на журито плюс първите пет пътеписа от гласуването на читателите, ще бъдат включени в юнски€ списанието „ћечта за книга“. ¬секи от авторите, включен в него, ще получи авторска бройка.


≈лектронна книга


¬сички харесани от журито и публиката пътеписи, които имат н€какви художествени качества, ще бъдат публикувани в електронна книга, богато илюстрирана със снимки.


ј ако се съберат достатъчно качествени произведени€, наесен ще бъде издадена и хартиена.


 Ќационални€ литературен конкурс ДЅиньо »вановФ 2018

„италище „Ѕратство 1869” гр.  юстендил об€в€ва началото  на дванадесетото издание на Ќационални€ литературен конкурс „Ѕиньо »ванов” 2018.


÷елта на конкурса е да продължи €рката литературна традици€ на гр.  юстендил, за чието обогат€ване и развитие има безспорен принос творчеството на Ѕиньо »ванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.
Ќационални€т литературен конкурс за поези€  “Ѕиньо »ванов” е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на ќбщина  юстендил – г-н ѕетър ѕаунов.


«а жури на конкурса се кан€т утвърдени имена в българската литература.


¬ конкурса могат да участват автори от ц€лата страна.


“ворбите /до три непубликувани стихотворени€, в четири екземпл€ра/ тр€бва да бъдат изпратени най-късно до 25 април 2018 г. на следни€ адрес:


2500 гр.  юстендил, ул. “ќтец ѕаисий” 11, читалище „Ѕратство 1869”/за литературни€ конкурс/ или в един екземпл€р на електронна поща: chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл с разширение .doc или .rft.


 


Ќаграден фонд


- ѕърва награда – 300 лв.,


¬тора награда – 200 лв.,


“рета награда – 100 лв.


∆урито ще присъди и 6 специални предметни награди.ѕ≈“» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј ј јƒ. Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
ќЅў»Ќј —“ј–ј «ј√ќ–ј,     ‘ќЌƒј÷»я “ ќ—ћќ— - ƒ»ћ»“Џ– Ѕ–ј÷ќ¬”,       Ќј–ќƒЌќ „»“јЋ»ў≈ “Ќ» ќЋј… 

Ћ»Ћ»≈¬” - —“ј–ј «ј√ќ–ј,      ¬≈—“Ќ»  «Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ √Ћј—», —ѕ»—јЌ»≈ «ѕ“»÷» ¬ Ќќў“ј»,      »«ƒј“≈Ћ— » 

 ќЌ—ќ–÷»”ћ “ ќ“ј” - —“ј–ј «ј√ќ–ј, –≈√»ќЌјЋЌј Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј “«ј’ј–»…  Ќя∆≈— »” - —“ј–ј «ј√ќ–ј

ќЅя¬я¬ј“ 
ѕ≈“» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј ј јƒ. Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬

 онкурсът е анонимен, без възрастови ограничени€, на свободна тема.

¬секи автор от Ѕългари€ или от чужбина изпраща до 3 (“–») свои непубликувани поетични произведени€ 

на електронен адрес: ptici_liliev@abv.bg 

в срок до 14 май 2018 година, понеделник.

ѕисмата тр€бва да съдържат ƒ¬ј файла - едини€т с трите стихотворени€ заедно, а други€т - с личните 

данни на участника (имена, възраст, адрес, телефон).

ўе бъдат присъдени следните награди: 
ѕърва награда

- 500 лв., 
¬тора награди – 300 лв. ,
“рета награда

- 200 лв. 
и една награда за млад автор - 100 лв.

ѕоощрителни награди за млади таланти - почетна грамота и презентаци€ на страниците на в. „Ћитературен глас“ и сп. „ѕтици в нощта“.

Ќаградите ще бъдат връчени на 30 май 2018 г. (ср€да) от 18 ч. в «алата на –егионална библиотека „«ахарий  н€жески“ - —тара «агора.

–езултатите ще бъдат публикувани на страниците на в. «Ћитературен глас» и сп. «ѕтици в нощта», както 

и в литературни€ електронен сайт  literaturenglas.com


литературен конкурс ДЌебесни меридианиФ

ѕървото издание на международен литературен конкурс „Ќебесни меридиани” ще се проведе тази година, в дните на международни€ фестивал „Ѕългарска душа на —в€тата зем€” в гр.Ѕат ям, »зраел,


“ворбите – стихове, разказ, есе, очерк се приемат до 5 май 2018 г. включително и ще бъдат оценен€вани от международно жури.


»зпращайте ги на имейл: teremokdiana@gmail.com


ўе бъде връчена наградата „ћони ѕапо”, учредена на името на обичани€ поет.


–езултатите и лауреатите на международни€ литературен конкурс „Ќебесни меридиани” ще бъдат об€вени в рамките на международни€ фестивал „Ѕългарска душа на —в€тата зем€”, който ще се проведе от 28 до 31 май в гр.Ѕат ям, »зраел.


 


¬есела —ели –айчинова


ƒиректор на фестивала и инициатор на конкурса,


ѕродуцент, журналист, поетеса и член на ќбществото на литературни€ кабинет „ƒимчо ƒебел€нов”ƒванадесети конкурс »релевант 2018

“еатър "Via Verde" и ‘ондаци€ "Ѕуквите" об€в€ват ƒванадесети€ конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор - »–≈Ћ≈¬јЌ“-2018.


Ќа победителите ще бъдат връчени статуетки - златен, сребърен и бронзов "»релевант", грамоти и книги от съвременни български автори


 


–егламентът на конкурса включва следните изисквани€:


1. ѕроизведени€та да бъдат на български език.


2. ћаксимален обем на разказите - до 10 машинописни страници; за обема на стихотворени€та н€ма ограничение, с изключение на формата "б€л стих"- до 150 реда. (шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12)


3. ¬секи автор може да изпрати до две свои творби (2 разказа и 2 стихотворени€ от един автор).


4. ¬ e-mail-a си авторът тр€бва допълнително да посочи името на геро€, с който кандидатства.


5.  онкурсът не е анонимен.


6. ѕриемат се и публикувани произведени€, но не и такива, които вече са взели участие в предишните конкурси за наградата "»релевант".


7. Ќезавършени произведени€ не се приемат.


8. ∆урито ще се състои от членове на литературен сайт "Ѕуквите" и театрална формаци€ "Via Verde".


9.  раен срок за получаване на творбите за конкурса - 1. 05.2018г.


10. Ќаградите ще бъдат об€вени в началото на на месец юни 2018г.


 


ѕроизведени€та изпращайте на адрес: irrelevant2018@abv.bg


 


 ритерии за оценка на героите:


 


- ќригиналност


- »дейност


- ¬италност


- ‘илософи€ на съществуването


- ѕоведение


- –азвитие на образа


N.B.:  онкурсът е насочен към оценката на конкретен герой, не на ц€лото произведение.


 ’V≤≤ Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я »— –» Ќјƒ ЅяЋј

ќ Ѕ ў » Ќ ј Ѕ я Ћ ј, ќ Ѕ Ћ ј — “ – ” — ≈


ќ Ѕ я ¬ я ¬ ј


’V≤≤ Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я
„»— –» Ќјƒ ЅяЋј“»«»— ¬јЌ»я » ”—Ћќ¬»я «ј ”„ј—“»≈:


«а седемнадесети пореден път в ќбщина Ѕ€ла се организира Ќационален конкурс за поези€ „»скри над Ѕ€ла”. јвторите, желаещи да участват, тр€бва да спаз€т следните услови€:
1. ƒа изпрат€т 3 / три / непубликувани стихотворени€ в 4 / четири / екземпл€ра / задължително на хартиен носител /.
2.  онкурсът ще се проведе в две възрастови групи: 
за деца до 16 години;
за младежи до 30 години.
3. ”частието в конкурса е анонимно.
4. “ворбите се приемат до 30 април 2018 г. — цел запазване на анонимността трите имена, адресът, дата и година на раждане, телефонни€т номер и имейлът на участника да са поставени в незапечатан малък, ненадписан плик. “ворбите и пликът с личните данни на автора се изпращат в гол€м плик на адрес:


7100 гр. Ѕ€ла, обл. –усе
пл. „≈кзарх …осиф ≤” є1 
/ «а Ќационални€ конкурс за поези€ „»скри над Ѕ€ла” /


5. —ъставът на журито се определ€ със «аповед на  мета на ќбщина Ѕ€ла след 30 април 2018 г.
6. ѕостъпилите творби се оцен€ват от утвърденото жури.
7. ѕроизведени€та, които не отговар€т на горепосочените изисквани€, не подлежат на оцен€ване.
8.  онкурсните творби не се връщат на участниците.


Ќј√–јƒ»:
1. ∆урито определ€ първо, второ и трето м€сто.  ласиралите се участници получават грамота и парична преми€. 
2. ўе бъдат определени и 5 поощрителни награди. јвторите на творбите, отличени с поощрени€, получават грамота. 
3. –азмерът на паричните суми се определ€т със «аповед на  мета на ќбщина Ѕ€ла.
4. Ќаградените творби се публикуват на официални€ сайт на ќбщина Ѕ€ла.
Ќационални€т поетичен конкурс се стреми да открива и стимулира млади автори за развитие на таланта и творчеството. 
ѕобедителите в конкурса ще получат уведомителни писма до 18 май 2018 г.
Ќаграждаването ще се състои на 26 май 2018 година / събота /.


“елефон за контакти: 0817 / 7 20 15, вътр. 37 - отдел ѕѕќ ’ƒ - ќбщина Ѕ€ла.
Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— ƒ»ћ ј яЌ„≈¬ј

ћЋјƒ» ј¬“ќ–», ѕј  ƒќ…ƒ≈ ¬–≈ћ≈ «ј  ќЌ ”–—!


«а ќ—≈ћЌјƒ≈—≈“» пореден път


”чредител€т —“≈‘јЌ яЌ„≈¬


и организаторите на ћайски културни тържества 2018 об€в€ват традиционни€


 


Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–—


„ƒ»ћ ј яЌ„≈¬ј“


«а ѕќ≈«»я и ѕ–ќ«ј (разказ, приказка или есе)


 


Ќј√–јƒ»“≈ Ќј  ќЌ ”–—ј —ј:


«ј ѕќ≈«»я – 95 лева


«ј ѕ–ќ«ј – 95 лева


ќЅя¬я¬јЌ≈“ќ » ¬–Џ„¬јЌ≈“ќ Ќј Ќј√–јƒ»“≈ ў≈ ЅЏƒ≈ ¬ –јћ »“≈ Ќј ћј…— »“≈  ”Ћ“”–Ќ» “Џ–∆≈—“¬ј, Ќј 10 ћј… ќ“ 17 „ј—ј ¬ —≈¬≈–Ќј“ј «јЋј Ќј „»“јЋ»ў≈“ќ


–егламентът за участие е: 1. ”частниците да са на възраст до 19 години

 2. “ематични ограничени€ н€ма

 3. ѕредставените творби да бъдат Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌ» до сега и да бъдат напечатани в три екземпл€ра

 4. Ѕро€т на творбите да бъде: • «а стихотворение – не повече от 3

 • «а проза – не повече от 1 1. ƒве последователни години един и същ участник не може да бъде носител на първа награда за поези€ или проза

 2.  раен срок за представ€не на творбите – 30 април 2018 г.


»зпратете или донесете лично на адрес:


4270 гр. ѕървомай, ул. ќрфей є7, ќбразцово народно читалище „—в. —в.  ирил и ћетодий – 1894 г. – гр. ѕървомай“, Ѕиблиотека за литературен конкурс „ƒимка янчева“.


ћлади поети и белетристи, непознати даровани€, отличавани или не в предишни конкурси, очакваме вашите творби!


«а повече информаци€ можете да се обръщате на тел. 0336 98908 или 0888 56 88 11


Ќј ¬—»„ » ∆≈Ћј≈ћ ”—ѕ≈’!


ќт ”„–≈ƒ»“≈Ћя и ќ–√јЌ»«ј“ќ–»“≈ на ћ “2018ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
23-04 –ибен буквар /1824 г/.
23-04 ѕостинги за поези€та
22-04 » за любов да пишем е престъпно
22-04 “ротоарни песни
22-04 » за любов да пишем е престъпно
ѕълен списък