Литературен сайт Авторски
център
Книжарница
КНИГИТЕ
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Вход
Електронен журнал  
  Най-нови (20)
  Последни отзиви (0)
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
  Аудио и Видео
  Последнo прочетени
Препоръчано   .
Препоръчано
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
.
.
Автори   .
  По азбучен ред
  По брой творби
  Нови автори
.
.
Преводи и чужд.език   .
  Най-нови
  По раздели
  Преводачи
.
.
Други   .
  Фотоархив (ново)
  Видеоархив (ново)
  Реклама
  Статистика
Оn-line помощ
  info@bukvite.bg

Клуб 'Буквите'
.
.
ИЗДАТЕЛСТВО БУКВИТЕ   .
  Издателство "Буквите" е специализирано в издаване на българска литература. Чрез него много автори са издали своите първи книги.
ИЗДАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ!
  Трите най-важни въпроса при издаване на книги
  За какво пишем е ясно - гори ни отвътре, нощем се въртим на възглавницата, ставаме, палим лампата и на първото попаднало ни листче пишем поредния си шедьовър. Сутринта на трезва главо го четем, къс
.
.
ТЪРСЕНЕ   


Разширено търсене
Google Analytic
   
Конкурси  
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МИЛА РОДИНО”

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МИЛА РОДИНО”


ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, Съюз на българските писатели, Съюз на независимите писатели в България, Издателска къща „Компас” – Варна, Издателско-полиграфичен комплекс „Абагар” – Велико Търново, списание „Простори” – Варна, Музикална компания „Сънрайз Маринов” – Варна


ОБЯВЯВАТ


Седмото издание на Националния поетичен конкурс „МИЛА РОДИНО” под патронажа на кмета на община Долни чифлик БОРИСЛАВ НАТОВКамчийските дни на поезията ще се проведат на 30 и 31 октомври 2014 г.


ТЕМА НА КОНКУРСА: Красотата на природата и човека, миналото, настоящето и бъдещето на страната ни.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса участват поети от цялата страна с до 5 творби, изпратени по пощата на адрес: 9120 Долни чифлик, пл. „Тича” № 1, Общинска администрация, стая 9 или на e-mail: obst_dchiflik@mail.bg. obst_dchiflik.okssdz@mail.bg
Авторите представят снимка, кратка творческа и биографична справка, адрес и телефон за контакти.
ОЦЕНЯВАНЕ и НАГРАДИ: Творбите ще бъдат оценявани в 2 възрастови групи – до 18 години и над 18 години. За всяка възрастова група се предвиждат по 3 награди, поощрения, отличия. Наградените произведения ще се отпечатат в специално издание за конкурса.
СЪПЪТСТВАЩ КОНКУРС: В рамките на Националния поетичен конкурс „Мила Родино” се обявява конкурс САМО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК за ЕСЕ на ТЕМА: „МИЛ И СВИДЕН Е РОДНИЯТ КРАЙ”
Краен срок за получаване на есетата и на творбите на всички участници в конкурса – 25 октомври 2014 г.
Справка на тел. 05142 20 09


ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

Община Пловдив,
Дружество на писателите – Пловдив,
Поетическа академия „Добромир Тонев“,
със съдействието на
ИК „Хермес“, ПУ „П. Хилендарски“,
г-жа Тони Симидчиева и Туристическа агенция „Ана Травел“,
и с медийното партньорство
на Радио Пловдив и БНТ – Пловдив


О Б Я В Я В А Т


ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“


за автори до 45-годишна възраст


Конкурсът е анонимен, а темата – свободна. Всеки може да представи от едно до три стихотворения.
Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 1 октомври 2014 г. включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1. Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.


Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:
• стихотворенията, отпечатани в три екземпляра;
• по-малък ненадписан запечатан плик с личните данни на съответния участник: трите имена, дата на раждане, имейл и/или телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.


Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително трябва да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина.
Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.


Ще бъдат раздадени следните награди от Община Пловдив:
•Първа награда – 400 лв.;
•Втора награда – 250 лв.;
•Трета награда – 150 лв.
• Награда за поет студент. Тя се отпуска от Филологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“ и е в размер на 100 лв. плюс грамота. Връчва се от Декана на факултета.
Предвидени са и три специални награди за творба, посветена на Д. Тонев:
•Парична награда от 300 лв., осигурена от Радио Пловдив;
•Ваучер от 100 лв. за екскурзия по избор от Туристическа агенция „Ана Травел“;
•Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.


Награждаването ще се състои на датата на рождението на Добромир Тонев – 15 октомври, от 18:30 ч., на официална церемония в книжарница „Хермес Централ“, Пловдив, ул. „Княз Александър I“ 43 (срещу фонтана).


Организаторите нямат ангажимент към разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците, поканени за получаване на наградите, ако те не са от Пловдив. Ръкописи не се връщат.


За допълнителна информация и справки: 032/ 627 175, e-mail: d_tonev_konkurs@plovdiv.bg .

Национален конкурс "Яна Язова 2014"

 


ОБЩИНА ЛОМ


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ


 


 


О Б Я В Я В А Т


 


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС


ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ2014


ОСМО  ИЗДАНИЕ


 


  


     Условия: • Ø конкурсът е анонимен;

 • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

 • Ø до три литературни творби в три екземпляра;

 • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;

 • Ø възраст – от 14 до 35 години;

 • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2014 г.


        Материалите да се изпращат в  плик на следния адрес:


3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска –


главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.


        За въпроси, свързани с конкурса, може да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или  на тел: 0971/66472.


Необходими сведения за кандидата:


 име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.


Данните за участника да се поставят в отделен плик.


    Ще бъдат присъдени три награди:


    I  награда  - 200лв


    II награда  - 150лв


    III награда - 100лв


    Специална награда за участник от Лом.


   Резултатите ще бъдат обявени на 20 октомври 2014 г.на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/ 


    Наградите ще бъдат връчени на 23 октомври 2014г.


 

КОНКУРС „ВДЪХНОВЕНИ ОТ КРАЛЯ”

Списание „Дракус” и издателство „Гаяна” обявяват конкурс „ВДЪХНОВЕНИ ОТ КРАЛЯ” – за разказ вдъхновен от Стивън Кинг.


Обем – до 6666 думи, като задължително изискване е към тях да добавите в свободен текст, до една страница, по какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.). Всеки автор може да участва с по един разказ. Файловете: шрифт Times New Roman, големина 12, формат .doc e-mail: dracus@abv.bg до 21.09.2014 г., когато е рожденият ден на Краля.


Специално за конкурса, освен екипът на „Дракус”, в журито са поканени да участват:


Адриан Лазаровски Бранимир Събев Сибин Майналовски


Отличените разкази ще бъдат издадени в самостоятелен сборник до края на годината. Авторите, чиито произведения са включени в сборника, ще получат авторски екземпляри от него.

Четвърти национален литературен конкурс „Мара Белчева”

Четвърти национален литературен конкурс „Мара Белчева” 
Четвърти национален литературен конкурс „Мара Белчева”


Община Севлиево и Бизнес сдружение „Севлиево XXI  век” обявяват четвърти национален конкурс за поезия „Мара Белчева”. Конкурсът се организира със съдействието на Съюза на българските писатели и е посветен на севлиевската поетеса Мара Белчева.


Организаторите целят да стимулират творческия потенциал на българските поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време. Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.


Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да изпраща 3 поетични творби, придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на кандидата. Материалите се изпращат  на e-mail:mara_belcheva_sevlievo@abv.bg  или с препоръчана кореспонденция, не по-късно от 19.09.2014 г.  на адрес:


5400, Севлиево


ул. „Княз Борис I” № 20


Дом на културата „Мара Белчева”


за национален конкурс за поезия „Мара Белчева”


Произведенията се оценяват от комисия, включваща представители на организаторите и институциите в Севлиево от сферата на  културата.


Присъждат се следните награди:


Първа награда – грамота и парична сума – 500 лв.


Втора награда – грамота и парична сума – 300 лв.


Трета награда – грамота и парична сума – 100 лв.


Награда на бизнес сдружение „Севлиево XXI век” за севлиевска поетеса


Специални награди на съорганизаторите на конкурса


Наградите се обявяват и връчват на тържествена церемония, организирана през месец октомври в рамките на Празниците на Севлиево.


За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:


Дом на културата „Мара Белчева”, гр.Севлиево


Ирен Пенчева, тел.: 0675 / 3 27 29


Община Севлиево


Отдел„Образование, култура, вероизповедания и етническа интеграция”


телефони: 0675 / 396 162 и 0675 / 396 156

Литературен конкурс Flash Europa 28

Литературен конкурс „Flash Europa 28”


 


Делегацията на Европейския съюз в Китай, заедно с литературната организация базирана в Китай „Bookworm” са организатори на проекта „Flash Europa 28”, който ще предостави кратки флаш фантастика, разкази от всички 28 страни членки на ЕС на заинтересовани китайски читатели.


 


Какво е Flash Europa 28?


  • Флаш фантастика от 28 държави-членки на ЕС

 • Млади европейски писатели на, или под 28 години

 • Разкази от 500 думи или по-малко, ясно определящи 28 ЕС нации

 • Пет избрани разказа от всяка от 28 европейски страни, преведени на китайски

 • 28 седмици за разпрространение на 140 истории в китайски социални медийни платформи


 


 


 


Flash Europa 28 ще представи европейската флаш фантастика, ще предложи безплатно, оригинално, творческо и качествено съдържание на китайския онлайн читател и ще разпространи написаните от млади автори от всяка от 28-те страни-членки на Европейския съюз разкази. Пет от разказите избрани чрез национален конкурс ще бъдат преведени на китайски и разпространени безплатно за период от 28 седмици чрез множество социални медийни платформи. В България конкурса се провежда със съдействието на Институт Конфуций-София.


  • Началната дата за започване на конкурса в България е на 21 юли 2014.

 • Материалите трябва да бъдат изпратени до 15 септември.

 • Координирано от съответните посолства, петте избрани разкази от всяка нация ще бъдат преведени на китайски и представени в офиса на „Bookworm” и на делегацията на ЕС на китайски.

 • Избраните автори ще представят своите страни в проекта Flash Europa 28.

 • Всяка от страните решава самостоятелно дали петте избрани автори да бъдат наградени. Делегацията на ЕС и „Bookworm” не предлагат награди или обезщетения на избраните автори, освен възпоменателно копие от книгата с  всички разкази избрани за участие в проекта.

 • Проектът ще стартира през октомври 2014 година.

 • Разказите ще бъдат разпространeни в Китай от “Bookworm” в продължение на 28 седмици пo пет истории на седмица, по една държава всяка седмица и по един разказ на ден.

 • Националните истории ще бъдат разпределени по реда на получаване на пълните колекции от петте истории.

 • Колекцията от 140 разказа (5 истори от 28 страни) ще бъде събрана в печатно издание след завършването на проекта. Всеки автор ще получи възпоменателно копие от книгата.


 


Регламент: • Всички автори трябва да са граждани на ЕС.

 • Авторите трябва да са на възраст 28 или под тази възраст.

 • Разказите трябва да бъдат представени на официалния език на страната на автора.

 • Разказите трябва ясно да определят страната на автора.

 • Разказите трябва да бъдат от 500 думи или по-малко.

 • Участниците трябва да изпратят биография от 50 думи или по-малко, както и снимка или друго изображение, което те чувстват, че ги представя най-добре.

 • Избраните разкази ще представят своите страни в проекта Flash Europa 28.

 • Делегацията на ЕС и “Bookworm” държат правата за използване на разказите онлайн и в печатен формат във връзка с проекта Flash Europa 28. Извън проекта отделните автори притежават пълните права за разказите си.


 


Жури на българския конкурс са: Кънчо Кожухаров (писател и преводач), Сибин Майноловски (един от обещаващите родни автори във фентъзи жанра) и Димитър Бахчеванов - координатор


 


Материалите трябва да бъдат изпращани до 15 септември 2014 година на имейл: flash28ko@abv.bg


(Файловете: шрифт Times New Roman, големина 12, формат .doc) 


 

Конкурс "Рада Казалийска"

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ- 1935”


1172 София, ж.к. “Дианабад”, бул. “Н. Габровски” 55тел. 02/868 67 59,  868 66 59    e-mail: dobri.chintulov@mail.bg 


 


В памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край.


 


Регламент:


 


-         до две стихотворения, а за разказ или есе – до три печатни страници.


-         непрофесионални автори.


-         без възрастови ограничения.


-         Непубликувани творби.


-         Три имена, адрес и телефон за контакт.


 


Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:


 


Гр. София- 1172- ж.к. „Дианабат”бул. „Никола Габровски” №55, НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса


 


Или на    e-mail:  rada.kazaliiska@mail.bg  


 


Краен срок за изпращане на творбите- 1 септември 2014 г.


Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2014 от 18 часа в салона на Читалището.


 


                      Пожелаваме  успех  на всички участници ! 

Национален конкурс за бeлетристика и публицистика Николай Хайтов

С Т А Т У Т


 


НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА


„НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”


 


  1. Националната литературна награда „Николай Хайтов" (накратко НЛН „Николай Хайтов" ) е учредена от Народно читалище „Николай Хайтов" (НЧНХ) град София през 2003 г. с протокол №15 от 17.06.2003г. на Настоятелството на НЧНХ по повод смъртта на дългогодишния председател на НЧНХ –Николай Хайтов.

 2. Наградата се присъжда ежегодно за книга с белетристика или публицистика, утвърждаваща националните традиции, нравствеността, родолюбието и духовните послания на писателя Николай Хайтов.

 3. Цели на НЛН „Николай Хайтов":


• Да стимулира авторите за създаване на високо художествена и философски осмислена белетристика, утвърждаваща хуманизма и високите нравствени и естетически ценности, характерни за Хайтовото творчество.


• Да популяризира творчеството и литературната дейност на последните носители на НЛН „ Николай Хайтов ". 1. Наградата се връчва в края на месец октомври преди Деня на народните будители.

 2. Наградата се присъжда само приживе.

 3. В конкурса могат да участват автори и издателства с книги - белетристика или публицистика, издадени в периода октомври, годината преди връчването – септември, годината на връчването, по три екземпляра от заглавие.

 4. Критерии при избора на носителя на наградата са художествените стойности на произведенията му, които да носят духа на творчеството на Хайтов.

 5. Краен срок за кандидатстване е 31 август, годината на връчването на адрес: София 1113, ул. " Юрий Гагарин " № 7, Народно читалище " Николай Хайтов-1936"- за конкурса.

 6. Материален израз на НЛН „ Николай Хайтов са грамота, пластика и парична сума.

 7. НЛН „ Николай Хайтов " може да бъде актуализирана в годината на връчването.

 8. Наградният фонд за 2014 г. е в размер на 2250 лв. и е формиран, както следва: 750 лв. от Народно читалище "Николай Хайтов 1936", по 750 лв. от Съюза на българските писатели и вестник "Земя". Фондация "Николай Хайтов" осигурява пластиката.


Голяма награда – пластика и премия от 1500 лв;


      Поощрителна награда – премия от 500 лв.;


      Награда за млад автор – премия от 250 лв.


  1. За присъждане на наградата всяка година се формира жури, включващо представители на НЧНХ, на Съюза на българските писатели, на в-к «Земя» и на Район «Изгрев», носители на наградата, национално признати познавачи на живота и творчеството на Хайтов, представители на творчески съюзи. Председател на журито е председателят на НЧНХ.

 2. В Журито не могат да участват лица, свързани с кандидатите за наградата.

 3. Журито се назначава със Заповед на председателя на НЧНХ. Заседанията на журито се свикват от неговия председател, който осигурява необходимата организация и техническа документация.

 4. Журито заседава при наличие на кворум.

 5. Решенията на журито се вземат след обсъждане на постъпилите книги.

 6. Решенията се вземат с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

 7. Срок за определяне на носителите на НЛН „Николай Хайтов" - м. октомври в годината на връчването.

 8. Възможно е НЛН „ Николай Хайтов ", както и части от нея, да не бъдат присъдени.

 9. Протоколът от заседанието на Журито и предложенията му се предоставят на Кмета на район «Изгрев».

 10. Цялостната организация по церемонията за самото връчване е ангажимент на НЧНХ.


 


Допълнение: През 2014 г. в конкурса авторите могат да участват с творбите си от 2012 и 2014 г.


 

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

 


 


НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

*Организатори:

Община Нова Загора

*Условия


Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18 – годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по - малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти.

*Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2014 г. на 01.10.2014 г. в рамките на Празника на града.*Награди

Ще бъдат присъдени:

Награда на кмета на община Нова Загора - на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.

Първа награда - 150 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 80 лв.


*Срокове

Краен срок за предаване на творбите - 31.08.2014 г.

гр. Нова Загора- 8900
ул. „24-ти май” №1
Община Нова Загора
за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”
За поетичния конкурс
тел. за контакти : 0457/6 41 62


 

Пети юбилеен международен конкурс "По стъпките на лятото"


 


Фондация „Буквите“ със съдействието на медийния си партньор Българско Национално Радио обявява за пети пореден път Международния летен литературен конкурс „По стъпките на лятото“;


Очакваме вашите творби на 5 езика: български, македонски, русский,  српски, türkçe;


 


Категориите са две – Поезия и Проза.


Всеки автор може да участва с до три непубликувани произведения във всеки раздел (интернет публикациите също се броят). Темата е свободна, желателно да е лятна.


Ще присъства и хумористичната ни категория – „На чаша свобода", съответно  с раздели: поезия и проза. (Моля, уведомявайте ни предварително в писмото, когато произведенията Ви са за хумористичната категория);


Краен срок: 31.08.2014 (краят на лятото);


 


Награди:


Традиционната награда е издаване на хартиена книга на победителите.


На всички номинирани ще бъдат раздадени книги на издателство „Буквите".


Всички произведения, ще бъдат публикувани в сайт „Буквите“, както и в страницата на конкурса във Фейсбук - https://www.facebook.com/StepsSummer


Организаторите си запазват правото да не допуснат до участие произведения с недостатъчни литературни качества.


Произведенията изпращайте на адрес: summer@bukvite.bg


 


Формат:


Произведенията се изпращат в WORD, формат (DOC или DOCX файлове), с големина на шрифта 12 пункта.


Произведенията в раздел Проза да бъдат не по-дълги от 10 страници, формат А4.


 


Важно:


Тази година ще бъде издаден Алманах „По стъпките на лятото“, включващ наградените произведения от последните пет конкурса!


Премиерата на Алманаха ще бъде в края на септември, заедно с обявяването на резултатите от конкурса.

Медиен партньор  
Българско национално радио
Последнo в "Любими произведения"   1
1. Зениците на Aвгуст са захир -  Администрация  
2. В търсене -  bohrist  
3. Снегът -  трифонов  
4. Навярно -  traveller  
5. Глътки невъзможен космос -  zalez  
6. Помъдряване на сезоните -  stenli499  
7. Тънки въздушни записки -  zalez  
8. Градски пачуърк -  неллнокиа  
9. ТОЛКОВА ДЪЛГО ТЕ ТЪРСИХ... -  бяла бродница  
10. КОТВА ЗА ВРЪЩАНЕ -  бяла бродница  
Пълен списък
3
2
VIP произведения
Как да направим произведението си VIP
Събития  
 
Първи публикации  
21-08 В гората  -  fusko
21-08 Красотата на лудостта -  stenli499
21-08 ПЪРВИ АПРИЛ -  fusko
21-08 Смяна на сезоните -  fusko
21-08 Вяра -  fusko
Пълен списък
 
 
 
Последно прочетени E-книги  
21-08 Странна жена
21-08 Чадъри
21-08 Рибен буквар /1824 г/.
21-08 Слушайте! Всички слушайте!
21-08
Пълен списък