‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
Ќай-нови
ѕоследни отзиви
ѕърви публикации
јвторски център ѕрепоръчано
ѕо раздели
ѕо азбучен ред
јвтори
ѕо брой творби
ѕо азбучен ред
‘ондаци€ "Ѕуквите"  
¬ход
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ≈питет, сравнение, метафора
  Ќо какво значи "език на поези€та"? ќчевидно - онази система от изразни средства, с които поези€та си служи, за да предаде на читател€ едно богато и многопластово смислово-емоционално съдържание.  а
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурси  
“рети национален конкурс за книги за деца

“рети  национален конкурс за книги за деца .


 


 


ќбщина √оце ƒелчев и Ќародно „италище „ ѕросвета -1865” организират конкурс  под надслов : „ ƒа върнем книгите в ръцете на децата”.


–егламент :


 


¬ конкурса могат да участват поети и писатели  издали книги за деца на български език през 2015, 2016 и 2017 години.


 


  јвторите тр€бва да изпрат€т по 3 екземпл€ра от книгите, с които участват в конкурса  до 15.09.2017г. на адрес:


√р. √оце ƒелчев - 2900, бул.” √оце ƒелчев” є 1 Ќародно „италище


 „ ѕросвета -1865, —екретар на читалището.


 


  нигите не се връщат на авторите, а ще бъдат дар€вани на детски€т отдел на  библиотеката към читалището.


 


”частниците в конкурса е необходимо да изпрат€т трите си имена, телефон или E-mail за връзка.


   «а допълнителна информаци€: ќрганизатор – »ван ћишев.


e-mail:  igmishev@abv.bg  GSM 0886 / 300680


 


Ќагради:


 


«а първо м€сто- 300 лв


«а второ м€сто- 200 лв.


«а трето м€сто- 100 лв.


 


ќтличените автори ще получат ѕлакет на община √оце ƒелчев


 Ќаградите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври в дните – празници на  град √оце ƒелчев.


 


Ќаградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2017 г.


 

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.

 


ќЅў»Ќј ¬ј–Ќј


 


ќЅя¬я¬ј


 


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.


 


–ќЋя“ј Ќј ћЋјƒ»“≈ ’ќ–ј ¬ »«√–ј∆ƒјЌ≈“ќ


Ќј —Џ¬–≈ћ≈ЌЌ»я ќЅЋ»  Ќј —¬≈“ј


 


 онкурсът е в подкрепа на титлата


 „¬арна – ≈вропейска младежка столица 2017“


 


  –≈√Ћјћ≈Ќ“


  1. 1.    ѕраво на участие в конкурса имат лицаот 16 до 35 години.

 2. 2.    »зисквани€:


2.1.       ‘ормат: • до  четири стандартни страници ј4, шрифт  Times New Roman 12.


2.2.    ѕридружаваща информаци€ на отделен файл: • трите имена на автора;

 • личен телефон и e-mail за връзка.


2.3.       —рок, форма и начин за предаване на творбите:2.4. ¬секи автор може да участва  с един  разказ.


2.5. Ќ€ма ограничение за участие с вече публикуван разказ.


2.6. ѕобедителите в конкурса от 2016 г.н€мат право научастие.


3. “ворби, които не отговар€т на изисквани€та, отпадат от класиране.


4.  ритерии за оцен€ване:


4.1. —ъдържание: • свързаност на разказа с проблематиката на младите хора;

 • последователност/логика на изложението;

 • наличие на драматична ситуаци€;

 • умение да се изграждат характери;

 • композици€ – завръзка, основен текст, развръзка, финал.


4.2. ≈зик: • езиков речник и умение да бъде използван;

 • правопис и пунктуаци€.


5. ќцен€ване:


5.1.ќцен€ването се осъществ€ва от тричленно жури, включващо из€вени литературни   творци.


5.2. –азказите се предостав€т на журито без личните данни на автора.


6. Ќаграден фонд, съгласно заповед на  мета на ќбщина ¬арна: • ≤-ва награда   -  600.00 лв.

 • ≤≤-ра награда  -  400.00 лв.

 • ≤≤≤-та награда -  200.00 лв.


7. ќтличените разкази ще бъдат публикувани до 31 юли 2017 г.


-    на сайта  www.varnanamladite.com;


-    на сайта  www.sdrujeniepisatelivarna.bg.


8. ¬ремето и м€стото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.


 


«а контакт и допълнителна информаци€:


–адостина √анева, главен експерт „ћладежки дейности“


тел: 052/820 804; 0884 990634


 

¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј

        ¬“ќ–»  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ   ќЌ ”–—  "јЋЅ≈Ќј"


 


     метство ¬рабево и  Ќ„ "’ристо Ѕотев", с подкрепата на община “ро€н, фондаци€ "Ѕългарска памет" и издателство "—ветовит" об€в€ват ¬тори национален конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.


   ¬ конкурса могат да участват с един разказ български граждани, навършили 18 години, като потвърд€т авторството си с трите имена, годината на раждане и лични€ си имейл или телефон за връзка.


    –азказите не тр€бва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, размер 14,  и  да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.


   —ъщите да бъдат изпращани на имейл  konkurs.albena@abv.bg  или на адрес  —офи€-1574, ж.к. —латина, бл. 8 Ѕ, изд." —ветовит" до 20 юни 2017 година.


    ∆урито в състав Ќикола »нджов, ¬ладо ƒаверов и проф. јксини€ ƒжурова  ще присъди една първа награда от 600 лв., втора - 450 лв., трета - 350 лв. и едно отличие от 200 лв. 


   ». . "—ветовит" ще издаде сборник с отличени от същото жури разкази.


   Ќаградите ще бъдат об€вени до 31 юли 2017 г.  и връчвани лично на авторите в  ултурни€ дом на ¬рабево .


   «а допълнителна информаци€ участниците в конкурса могат да се обръщат писмено на посочени€ по-горе имейл или на тел. 0884339516 - ѕавел Ѕоржуков,  координатор за конкурса.

≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017

≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017


 


“еатър "Via Verde" и ‘ондаци€ "Ѕуквите" об€в€ват ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор - »–≈Ћ≈¬јЌ“-2017.


Ќа победителите ще бъдат връчени статуетки - златен, сребърен и бронзов "»релевант", грамоти и парични награди на стойност:


150 лв (първо м€сто)


100 лв (второ м€сто)


50 лв (трето м€сто).


 


–егламентът на конкурса включва следните изисквани€:


1. ѕроизведени€та да бъдат на български език.


2. ћаксимален обем на разказите - до 10 машинописни страници; за обема на стихотворени€та н€ма ограничение, с изключение на формата "б€л стих"- до 150 реда. (шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12)


3. ¬секи автор може да изпрати до две свои творби (2 разказа и 2 стихотворени€ от един автор).


4. ¬ e-mail-a си авторът тр€бва допълнително да посочи името на геро€, с който кандидатства.


5.  онкурсът не е анонимен.


6. ѕриемат се и публикувани произведени€, но не и такива, които вече са взели участие в предишните конкурси за наградата "»релевант".


7. Ќезавършени произведени€ не се приемат.


8. ∆урито ще се състои от членове на литературен сайт "Ѕуквите" и театрална формаци€ "Via Verde".


9.  раен срок за получаване на творбите за конкурса - 6. 05.2017г.


10. Ќаградите ще бъдат об€вени в началото на на месец юни 2017г.


 


ѕроизведени€та изпращайте на адрес: irrelevant2017@abv.bg


 


 ритерии за оценка на героите:


 


- ќригиналност


- »дейност


- ¬италност


- ‘илософи€ на съществуването


- ѕоведение


- –азвитие на образа


N.B.:  онкурсът е насочен към оценката на конкретен герой, не на ц€лото произведение.

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷јЌј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–—  «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
“—то€н ƒринов”
ѕјЌј√ё–»ў≈ - 2017
”слови€ за участие:
• - стихотворени€ или поемки с детска тематика;
• - материалите да не са публикувани;
• - може да изпращате до 2 (две) творби – в три екземпл€ра.
Ќагради:
• ѕърва награда – 350 лв.
• ¬тора награда – 250 лв.
• “рета награда – 100 лв.
Ќаградите ще бъдат връчени на 31 май 2017 г. в ќбщинска библиотека “—то€н ƒринов”.
–езултатите от конкурса ще бъдат публикувани във вестниците “ќборище”, “¬реме”, „—ловото”, списание “„италище-1870” и специализирани литературни сайтове.
ќт 20 февруари до 5 май 2017 година всички, които жела€т да участват в конкурса могат да изпращат своите творби на адреса на библиотеката – гр. ѕанагюрище 4500, ќбщинска библиотека "—то€н ƒринов" и имейл адрес – stef.rap@abv.bg


«а повече информаци€:
“ел.: 0357/6-35-78 – ћатанова
0357/6-23-83 – –апонджиев
от 9.00 до 17.00 часа (от понеделник до петък)

  

 


 
» «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017

ќ—ћ» ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–—


 


„» «   ” — “ ¬ ќ  ѕ – ќ “ » ¬  ƒ – ќ √ ј “ ј”` 2017


 


ѕровежда се под егидата на ќбластни€ управител на ќбласт Ѕургас


г-н  ¬ълчо „олаков


 


            ќрганизира се през една година по повод                                   


            ћеждународни€ ден за борба с наркомани€та – 26 юни.


            ѕървото му издание е през 2003 г.


            ¬ конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 12 до 25 години


в две възрастови групи:


                        от 12 до 17 години;


                        от 18 до 25 години.


            ”частниците представ€т стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издани€ и без право на участие в други конкурси.


ќбемът на творбите, изпратени по e-mail  е до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български език (или на руски и английски за чуждестранните участници), формат WORD, шрифт 12.


            Ќеобходимо е авторите да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес, е-mail и телефон за връзка.


             райни€т срок за получаване на творбите е 1 май 2017г.


             омпетентно жури от писатели и преводачи ще оцен€ва творбите.


            ўе бъдат раздадени следните награди:


ѕърва възрастова група (12-17 години)


«а стихотворение                                         «а есе или разказ


≤ награда – 80 €                                            ≤ награда – 80 €


≤≤ награда – 60 €                                           ≤≤ награда – 60 €


≤≤≤ награда – 40 €                                          ≤≤≤ награда – 40 €


 


¬тора възрастова група (18-25 години)


«а стихотворение                                         «а есе или разказ


≤   награда – 130 €                                        ≤   награда – 130 €


≤≤ награда – 80 €                                           ≤≤ награда – 80 €


≤≤≤ награда – 50  €                                        ≤≤≤ награда –  50 €


 


            –езултатите ще бъдат об€вени по интернет на 9 юни 2017 г. на сайта:    www.rekic-bs.dir.bg и Facebook:  Ќ„ „Ћюбен  аравелов 1940” Ѕургас


 


            Ќоминираните творби ще бъдат издадени в сборник.


            ќтчитането на конкурса ще се проведе в гр. Ѕургас на 23 юни 2017 г. от 11


 часа в ќбластна управа Ѕургас (ул.”÷ар ѕетър” є1)


 


ќрганизатори на Ћитературни€ конкурс ”»зкуство против дрогата” са:


ќбластна управа Ѕургас, ќбщина Ѕургас, „италище „Ћюбен  аравелов 1940”, —индикат на българските учители – Ѕургас.                                                                                                                                      


 


“ворбите изпращайте на електронен адрес:


E-mail: chitalishte_lk@abv.bg         “елефон:  +359 056 84 44 69

Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"

Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"


„италище „Ѕратство 1869” гр.  юстендил об€в€ва ≈динадесети национален литературен конкурс за поези€ „Ѕиньо »ванов” -  юстендил, 2017.


—ъорганизатори са ќбщина  юстендил и »нформационен център ≈вропа ƒиректно –  юстендил.


Ћитературни€т конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на ќбщина  юстендил. ¬ него могат да участват автори от ц€лата страна.


÷елта на конкурса е да продължи €рката литературна традици€ на гр.  юстендил, за чието обогат€ване и развитие има безспорен принос творчеството на Ѕиньо »ванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.


 оординатор: Ѕлагой –анов.


 


“ворбите /до три непубликувани стихотворени€, в четири екземпл€ра/ тр€бва да бъдат изпратени най-късно до 25 април 2017 г. на следни€ адрес:


2500 гр.  юстендил, ул. “ќтец ѕаисий” 11


„италище „Ѕратство 1869” /за литературни€ конкурс/или по електронната поща: chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл във формат doc или rtf


 онкурсът е анонимен и участниците следва да посочат отделно трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или e-mail.


-----------------------------------------------
п.к. 2500 
гр.  юстендил
ул. "ќтец ѕаисий" 11
„италище "Ѕратство" 
тел: 078/ 52 91 95, 078/ 52 63 95 
e-mail: bratstvo@abv.bg
e-mail:chitalishte@bratstvokn.org
http:\\www.bratstvokn.org


ќбразователен конкурс 03. ƒиалог

ќбразователен конкурс 03. ƒиалог‘ондаци€ „Ѕългарски издател“ продължава сери€та от образователни конкурси, имащи за цел да повишат нивото на писане на авторите. Ќ€ма да се пишат цели произведени€, тъй като при т€х се натрупват множество грешки, а само обособени части, в които €сно могат да се усет€т проблемите и недостатъците. —лед „≈ротична сцена“ и „ѕриказка“


ѕродължаваме с едно от най-трудните неща в българската проза: ƒиалог


ƒиалогът в повечето книги е муден и скучен. ¬сички герои говор€т по еднакъв начин – като автора на книгата.


«адачата е да се опише диалог в рамките до 2 страници ј4 (големината е примерна).  ¬ъзможно е да е поредица от диалози с различни герои.


ƒавайки възможност за експерименти, всеки автор може да участва с до пет отделни диалога.


÷елта е да се покажат речеви характеристики и разкриване на героите чрез техните реплики.


¬сички произведени€ ще бъдат публикувани в сайта ни, като ще има и възможност за гласуване от страна на публиката.


 онкурсът е €вен, но е възможно да се участва и под псевдоним.


ѕроизведени€та изпращайте на адрес: dialog@bgizdatel.bg


 


—рокове: 20.02-02.04.2017 г.


Ќагради: ѕървите 10-15 произведени€ (в зависимост от общата дължина), определени от гласуването на журито плюс 5 от гласуването на публиката ще бъдат включени във втори брой на списанието „ћечта за книга“. ¬секи от авторите, включен в него, ще получи авторска бройка.


 

 онкурс ѕървоаприлска патерица

—“ј“”“
на конкурс за карикатура, анекдот и фейлетон
„ѕървоаприлска патерица”


ћладежки дом – ¬раца организира конкурс за карикатура, анекдот и фейлетон „ѕървоаприлска патерица”- посветен на ѕърви април - ћеждународен ден на хумора и шегата.


- ¬ конкурса имат право да участват автори, до 35 години.


- ѕроизведени€та тр€бва да бъдат авторски и непубликувани на хартиен носител.


- ¬секи автор може да участва с две произведени€ във вс€ка категори€.


- јнекдотите се приемат при размер на шрифта 12 пункта в Times New Roman.‘айловете тр€бва да бъдат в WORD формат (DOC, DOCX).


-  арикатурите тр€бва да са с максимална ширина 13 см. ¬ JPEG формат и задължително при 300 dpi.


- ‘ейлетоните тр€бва да садо 2 страници ј4, при размер на шрифта 12 пункта Times New Roman. ‘айловете тр€бва да бъдат в WORD формат (DOC, DOCX).


-  раен срок за изпращане – 1 април 2017 година.


- ¬секи автор тр€бва да представи трите си имена, кратка творческа биографи€, снимка или шарж на участника и телефон, е-mail за връзка.


- Ќаградни€т фонд е 600 лв.,ще бъдат присъдени и поощрителни награди.
- “ворбите ще се оцен€ват от професионално жури.


- »зпращайте произведени€ на е-mail: youth_house@abv.bg


-–езултатите от конкурса ще бъдат об€вени на 24 април 2017 година, в
ћладежки дом – ¬раца.


- “елефон за връзка и допълнителна информаци€: 092/ 62-71-19

 онкурс за довършване на роман

‘ондаци€ „Ѕългарски издател“, по иде€ на ƒжина ¬асилева (дъщер€ на автора), об€в€ва конкурс за довършване на незавършени€ роман на Ѕорис јприлов – „—л€по плаване“.


Ќа този адрес можете да прочетете началните страници на романа от автора (заедно с поправките) - http://bit.ly/1jueZQH .


ќт авторите се очаква да завършат романа по свое желание, в духа и стила на Ѕорис јприлов.


Ѕорис јприлов (1921-1995) е много четен български писател, хуморист и драматург, известен със своите разкази, пиеси и филми, както и със своите творби за деца.


ѕредполагам всички помните романите му за Ћиско, филма „ѕетимата от ћоби ƒик“, пиесата „Ўестте пингвинчета“ (ко€то се играе все още).


ѕо-неизвестна за читателите остава прозата му за възрастни, заради нестандартните за онези времена сюжети.


»нформаци€ за автора в ”икипеди€:  http://bit.ly/2i9GJJT  - на английски, а на български – непълен вариант: http://bit.ly/2hO3KDq


— творчеството и стила на Ѕорис јприлов можете да се запознаете и в блога, в който е събрана гол€ма част от произведени€та му: https://borisaprilov.wordpress.com/


 


ѕротичане на конкурса:


 онкурсът ще протече на два етапа:


ѕърви€т етап ще бъде от 21.12.2016 до 31.03.2017 г.


ќт всички участници се очакват 30 машинописни страници текст (по 1800 знака) от бъдещи€ роман (не задължително последователни, възможно е различни откъси), както и пълен синопсис на романа в размер до 4 машинописни страници.


јвторитетно жури, със съдействието на дъщер€та на писател€, ще определи до 10 автора, които ще получат предложени€ за написване на ц€л роман в тримесечен срок.


јвторът на най-добри€ от тези романи ще получи награда (хонорар) от 1000 (хил€да лева), а първите три романа ще бъдат издадени от ‘ондаци€ „Ѕългарски издател“.


»зпращайте вашите предложени€ на имейл: aprilov@bgizdatel.bg в DOC формат, шрифт Times New Roman, 12 пункта.


 

ё∆Ќј ѕ–ќЋ≈“ 2017

ё∆Ќј ѕ–ќЋ≈“ 2017


 


Ќа 19, 20 и 21 април 2017 год. ќбщина ’асково ще проведе XLV Ќационален конкурс за дебютна литература „ёжна пролет”. 


«а участие в конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:


• ѕоези€ (стихосбирки, поеми) – издадена книга


• ѕроза (разкази, повести, романи) – издадена книга


• Ћитературна критика и литературна истори€ – издадена книга


• ƒетска литература – издадена книга


• ‘илмов сценарий


• ƒраматурги€


 


ƒебютантите ще бъдат оцен€вани от компетентно жури с председател ¬ладимир «арев.ќбщина ’асково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Ћауреат” с бронзова статуетка „ѕегас” и парично възнаграждение в размер на 1000 лв.


ќбщина ’асково връчва награда на името на първи€ български книгоиздател „јлександър ѕаскалев” в размер на 2000 лв. за ц€лостен принос в областта на литературата и изкуството. 
ўе бъдат присъдени и допълнителни награди.


      нигите, киносценариите и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2016 год. до 30.03.2017 год. включително. “е тр€бва да се представ€т най-късно до 30.03.2017 год. в четири екземпл€ра заедно с биографични данни за автора, негова снимка (по възможност в размер за паспорт), e -mail и мобилeн телефон на адрес:


6300 ’асково
ќбщина ’асково
пл. “ќбщински” є1
ƒирекци€ “’уманитарни дейности и обслужване на населението”


 


      «а базара на дебютната литература е необходимо участниците да предостав€т по 10 бр. от своите книги (при пристигането си в ’асково).
ќбщина ’асково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.


“елефони за справка :
038/603 391, 603 459
038/603 490, 603 461
≈-маil : culture1_haskovo@abv.bg


ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-03 » когато вали те обичам
24-03 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
24-03 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
24-03 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
24-03 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
ѕълен списък