Литературен сайт Авторски
център
Книжарница
КНИГИТЕ
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Вход
Електронен журнал  
  Най-нови (0)
  Последни отзиви (0)
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
  Аудио и Видео
  Последнo прочетени
Препоръчано   .
Препоръчано
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
.
.
Автори   .
  По азбучен ред
  По брой творби
  Нови автори
.
.
Преводи и чужд.език   .
  Най-нови
  По раздели
  Преводачи
.
.
Други   .
  Фотоархив (ново)
  Видеоархив (ново)
  Реклама
  Статистика
Оn-line помощ
  info@bukvite.bg

Клуб 'Буквите'
.
.
ИЗДАТЕЛСТВО БУКВИТЕ   .
  Издателство "Буквите" е специализирано в издаване на българска литература. Чрез него много автори са издали своите първи книги.
ИЗДАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ!
  Как се печатат вестници?
  Много от авторите нямат никаква реална представа за печатния процес. Тук ви предлагаме един фоторепортаж за това как се печата вестник. Книги се печатат по подобен начин. Само машините са по-малки
.
.
ТЪРСЕНЕ   


Разширено търсене
Google Analytic
   
Конкурси  
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБОВНА ЛИРИКА „ГОРЧИВО ВИНО”

ОБЯВА ЗА ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБОВНА ЛИРИКА „ГОРЧИВО ВИНО” 
Организиран е от НЧ „Братя Миладинови 1914” - Петрич. Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 15.08.2016 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
- едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение, без името на автора
- малък, запечатан плик с попълнено заявление за участие в конкурса, изтеглено от сайта на читалището:http://chitalishtebratiamiladinovi.org/ и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора с неговото име. 
Максимален обем на творбата – до 30 реда.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта и фейсбук страницата на читалището до 06. 09. 2016 г. 
Официалното награждаване ще се проведе на тържествена среща в Клуба на дейците на културата в читалището през месец септември 2016 г.(датата ще бъде допълнително обявена).
Наградените (първа, втора и трета награда) нямат право да участват в следващите 2 години.
Ще бъдат връчени първа, втора и трета награди - диплом и плакет, както и специални награди. Наградите ще се връчват само лично на авторите. Организаторите поемат пътните разходи и една нощувка на наградените.
Творбите за участие се изпращат по куриер, по поща или на място, на адрес:
гр. Петрич 2850, обл. Благоевград
ул. „Александър Стамболийски” № 4
Народно читалище „Братя Миладинови 1914” – за конкурса „Горчиво вино“ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Вангелия Тренева – секретар, 0879 088 501
Маргарита Досева – организатор, GSM 0879 088 506
petrich@dir.bg 
metodisti@mail.bg


Национален конкурс за разказ на младежка тема 2016 г.

РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ИЗГРАЖДАНЕТО


НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБЛИК НА СВЕТА!


 


ОБЩИНА ВАРНА


 


ОБЯВЯВА


 


Национален конкурс за разказ на младежка тема 2016 г.


 


Конкурсът е в подкрепа на титлата


 „Варна – Европейска младежка столица 2017“


 


  РЕГЛАМЕНТ 1. 1.    Право на участие в конкурса имат лицаот 16 до 35 години.

 2. 2.    Изисквания:


2.1.        Формат: • до  четири стандартни страници А4, шрифт  Times New Roman 12.


2.2.    Придружаваща информация на отделен файл: • трите имена на автора;

 • личен телефон и e-mail за връзка.


2.3.       Срок, форма и начин за предаване на творбите:2.4. Всеки автор може да участва  с един  разказ.


2.5. Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.


2.6. Победители в конкурса от 2015 г.нямат право на участие.


3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.


4. Критерии за оценяване:


4.1. Съдържание: • свързаност на разказа с проблематиката на младите хора;

 • последователност /логика на изложението;

 • наличие на драматична ситуация;

 • умение да се изграждат характери;

 • композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.


4.2. Език: • езиков речник и умение да бъде използван;

 • правопис и пунктуация.


5. Оценяване:


5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни   творци.


5.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.


6. Награден фонд, съгласно заповед на кмета на община Варна: • І-ва награда   -  600.00 лв.

 • ІІ-ра награда  -  400.00 лв.

 • ІІІ-та награда -  200.00 лв.


7. Отличените разкази ще бъдат публикувани до 31 юли 2016 г.


-    на сайта  www.varnanamladite.com;


-  на сайта  www.varnawriterssociety.net с подкрепата на „Общество на писателите  - Варна“.


8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.


За контакт и допълнителна информация: тел: 052/820 804; 0884 990634


гл. експерт Радостина Ганева

Десети национален поетичен конкурс „Биньо Иванов“ 2016

Десети национален поетичен конкурс „Биньо Иванов“ 2016


Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов - поетът, свързал трайно съдбата си с този град. 


Конкурсът за поезия “Биньо Иванов” е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил - г-н Петър Паунов. Координатор: г-н Благой Ранов.


В конкурса могат да участват автори от цялата страна. Творбите (до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра) трябва да бъдат изпратени най-късно до 25 април 2016 г. на следния адрес:


2500 гр. Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11
Читалище „Братство 1869″ (за литературния конкурс)


или на електронната поща: chitalishte@bratstvokn.org
като прикачен файл с разширение .doc или .rft


Конкурсът е анонимен и участниците следва да посочат отделно трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или e-mail. 


До 24 май 2016 г. резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на читалище „Братство 1869″.


Награден фонд:


. Първа награда - 300 лв.
. Втора награда - 200 лв.
. Трета награда - 100 лв.


Журито ще присъди и 6 специални предметни награди.

Национален литературен конкурс "Море"

 


Конкурсът се организира от читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ със съдействието на Община Бургас и се провежда от 2003 г. във връзка с патронния празник – 11 май, Деня на светите братя Кирил и Методий.


Литературният конкурс „МОРЕ“ включва кратки литературни жанрове – стихотворение и есе. Той е явен и в него могат да участват всички желаещи на възраст от 15 до 25 години.


 


ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


- Допускат се за участие само творби на морска тематика.


- Приемат се за журиране:


         СТИХОТВОРЕНИЯ – до пет броя или цикъл, в т.ч. и хумористични.


         ЕСЕТА – до три броя.


- Произведенията се изпращат в три печатни екземпляра, не по-късно от посочения в обявата срок, по пощата, на адреса на читалището: гр. Бургас 8011, ж.к. „Меден рудник“ бл. 25, партер, за литературен конкурс „Море“. Ръкописите не се връщат.


-  В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения.


-  На отделен лист се отбелязват: име, телефон/GSM и e-mail адрес на автора, копие от лична карта (за удостоверяване годините на автора), учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава).


Краен срок за предаване на творбите 10 април 2016 г.


ЖУРИ


Постъпилите творби се оценяват от 3 или 5-членно жури от творческите среди на Бургас и страната, утвърдено от организационния състав.


НАГРАДИ


Голяма награда на журито. Включва: грамота, парична награда, статуетка и издаване на стихосбирка от ИК „Знаци”.


Специална награда - текст за песен. Определя се от композитора Стефан Диомов.


Специална награда за хумористично стихотворение. Определя се от изтъкнат хуморист.


Освен посочените, за всеки жанр се излъчват по три награди – І, ІІ и ІІІ – парична награда и грамота.


Номинираните творби се отпечатват в сборник след всеки две издания на конкурса.


Наградените от журито творби се публикуват www.slovesa.net, в сайта на читалището www.chitalishte-км.org  и Facebook: Читалище «Св.св. Кирил и Методий 1985» - Бургас и Читалище Бургас


На отличените участници се изплащат пътни разходи за участие в тържеството по връчване на награди.

Конкурс за криминален роман

По случай 125-ия юбилей на Агата Кристи издателство ЕРА обявява второто издание на националния конкурс за криминален роман „По стъпките на Агата Кристи”

В конкурса могат да участват непубликувани творби, които отговарят на изискванията на литературния жанр роман.


Желаещите да участват трябва да изпратят произведенията си на имейл era@erabooks.net или на адрес София, 1000, ул. „Граф Игнатиев” 19, ет.1, Издателство ЕРА.


Крайният срок за изпращане на романите е 01.04.2016 г. Резултатите ще бъдат обявени през септември 2016 г.


Моля, посочвайте точни данни за обратна връзка – име, адрес, телефон.


Романът победител в конкурса ще бъде издаден с логото на издателство ЕРА.

Национален конкурс за къс разказ „Рашко Сугарев”

Националният дарителски фонд „13 века България” организира

Национален конкурс за къс разказ „Рашко Сугарев”

Националният конкурс „Рашко Сугарев” за къс разказ е за автори до 35 години. Разказът трябва да е публикуван в периодичния печат или в книга през 2015 г.

В литературния конкурс, провеждан от Национален дарителски фонд „13 века България”, през 18-тe поредни години досега са отличавани днес вече известни имена като Алек Попов, Георги Господинов, Йордан Ефтимов, Ангел Игов, Стоил Рошкев, Борис Минков, Оля Стоянова, Димитър Ганев, Йорданка Белева, Силвия Томова, Васил Георгиев, Андон Стайков, Александър Шпатов, Антон Терзиев, Яница Радева, Росен Карамфилов…

Жури в състав: Димитър Коруджиев (председател), Георги Величков, Любен Петков и Деян Енев определя наградите, които се връчват на специална церемония в книжарница „Хеликон-Витоша”, София, на 23 април – Световния ден на книгата.

Изпращайте вашите творби в 5 екземпляра на хартиен носител, с информация къде и кога са публикувани, с кратка автобиография и телефон за връзка на адрес:

София 1421
кв. "Лозенец", пл. „Проф. Васил Геров” № 1
НДФ „13 века България”
За конкурса „Рашко Сугарев”

Краен срок 01.04.2016 г.


При допълнителни въпроси:
02 963 43 27; 0889 648 927 

XLIV Национален конкурс за дебютна литература “ Южна пролет”

ОБЩИНА ХАСКОВО

XLIV Национален конкурс за дебютна литература “ Южна пролет”
Хасково – 2016 год.
На 20, 21 и 22 април 2016 год. Община Хасково ще проведе XLIV  Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”.
За участие в конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:
• Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
• Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга
• Литературна критика и литературна история – издадена книга
• Детска литература – издадена книга
• Филмов сценарий
• Драматургия
Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател:
проф. д.ф.н. Светлозар Игов 

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат” с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на 1000 лв..
Община Хасково връчва награда на името на първия български книгоиздател „Александър Паскалев” в размер на 2000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството. 
Ще бъдат присъдени и допълнителни награди.
Книгите, киносценариите и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2015 год. до 30.03.2016 год. включително. Те трябва да се представят най-късно до 30.03.2016 год. в четири екземпляра заедно с автобиографична справка за автора, негова снимка /по възможност в размер за паспорт/ и с информация за електронния му адрес и мобилния телефон на адрес:

                                                                  6300 Хасково
Община Хасково
пл. “Общински” №1
Дирекция  “Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности”

За базара на дебютната литература е необходимо участниците да предоставят по 10 бр. от своите книги /при пристигането си в Хасково/.
Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.

Телефони за справка :
038/603 391, 603 459
038/603 490
Е-маil : culture1_haskovo@abv.bg

Тайната на един продавач на мечти

Организаторите на XVIIIНационален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 9 до 11 май 2016г.


 


 


ОБЯВЯВАТ


 


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  НА ТЕМА:


 


“Тайната на един продавач на мечти“


 


        В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.


         Компетентно жури ще оцени творбите.


         Ще бъдат раздадени много награди.


         Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.


         Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:


 


8800 гр. Сливен


ул. “Никола Карев” № 1


Регионална библиотека “Сава Доброплодни”


/за литературния конкурс/


или на e-mail:   reglibsliven@iradeum.com


                          


 


тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70


 


КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 21.03.2016г.


 


 


 


 

Шестият национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов”

Шестият  национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов” ще проведат Община Сливен, в партньорство с издателска къща „Жажда.


Наградата „Дамян Дамянов” се присъжда за постижения в областта на поетичното творчество на автори, участвали в Националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов” и издали стихосбирка през предходната година, но не по-късно от 1-ви март на текущата година. Отличието е придружено от почетен диплом, плакет и парична премия в размер на 1 000 лв. Ще бъде присъдена и награда за дебют заедно с диплом и парична премия, осигурени от Издателска къща „Жажда”.


В конкурса могат да участват поети от цялата страна, издали стихосбирки през предходната година, но не по-късно от 01.03.2016 г.  Условието за участие в конкурса е книгите да са в три екземпляра, придружени от библиографска справка за автора. Те трябва да  се изпращат до 31 март 2016 година /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: Община Сливен, Отдел „Образование, култура и вероизповедания”, за конкурса „Дамян Дамянов”, пл. „Цар Освободител” 1 Сливен – 8 800


Резултатите ще бъдат обявени до 05 май 2016 г. на сайта на Община Сливен.


Носителите на наградите ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото на церемонията по връчването на наградите.

БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ-2016г.

ПРАЗНИЦИ НА ЦЪФНАЛИТЕ ВИШНИ – КАЗАНЛЪК, 2016


СДРУЖЕНИЕ  „ВИШНЕВ ЦВЯТ” –  КАЗАНЛЪК


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


със съдействието


СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ


И


С МЕДИЙНОТО ПАРТНЬОРСТВО


 НА


 


 


 


 


 


                                              организират


МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ


„БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ-2016г.


 


Регламент:


 


           Конкурсът е явен, на  тема „Белоцветните вишни”. Право на участие с еднонепубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина,  при  условие, че са навършили осемнадесет години истихотворението да е на български език.


           Творбата, изпратена на e-mail:vishni_konkurs2016@abv.bg , не по-късно от 01.03.2016 г., трябва да бъде придружена от следните данни за участника: имена, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail за връзка.


            Стихотворенията ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, а резултатите ще бъдат обявени на 21 април 2016 г., по време на Празниците на Цъфналите вишни, Казанлък 2016 г.


           На отличените поети ще бъдат раздадени грамоти, парични,  предметни и много други награди.


          Желателно eотличените автори да присъстват на поетичния празник, който ще бъде на 21 април 2016г. , от 17.30 ч. , в ЛХМ „Чудомир“-гр. Казанлък.


                  Повече информация можете да получите на посочения


E-mail : vishnu_konkurs2016@abv.bg                                                                                       или на телефон-088436760     

Хумористичен конкурс

Ново издателство – нови конкурси. Както Ви обещахме миналата година, „Български издател“ ще Ви предложи изцяло нови и по-различни конкурси.


Обявяваме първия си изцяло хумористичен конкурс – „Вятърничави истории“.


Разрешени са всички хумористични жанрове – хумористична поезия и проза, сатира, фейлетони, епиграми, лимърици и всичко, което според вас е смешно.


Всички произведения трябва да бъдат авторски и непубликувани на хартиен носител. Всеки автор може да участва с до три произведения във всеки раздел.


Категории – поезия, проза, карикатура


Големина – до 4 страници А4, при размер на шрифта 12 пункта Times New Roman.


Файловете трябва да бъдат в WORD формат (DOC, DOCX).


Карикатурите трябва да бъдат с максимална ширина от 13 см и да бъдат подадени в JPG или PDF формат, желателно при 300 dpi.


Конкурсът започва на 19 декември (Игнажден) и продължава до 1 март (включително).


Изпращайте произведенията на е-мейл: istorii@bgizdatel.bg


Награди:


Журито ще определи по пет произведения в категории „Поезия“ и „Проза“. Те, заедно с петте получили най-високи оценки от гласуването на читателите (не повече от едно на автор) ще бъдат публикувани в Алманах „Нова българска литература“ Хумор и сатира 2016. Както и всички карикатури, които отговарят на условието за такива.


Премиерата на Алманаха ще бъде на 1 април 2016 г.


 

ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ
ОБЩИНА СИЛИСТРА

                      ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”- ОТДЕЛ  „КУЛТУРА”

                ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ”

                     

                                          О Б Я В Я В А Т 

                 ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

               „ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ" 

 

                  за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан.

 

        Условия за участие в конкурса:

 

               Право на участие имат лица над 18 години.

               Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 17.02. 2016 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:

•       едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;

•       малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации /.

 

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов

 

Творбите ще се оценяват от тричленно жури с председател- поетът Любен Дашев

               Ще бъдат връчени три  парични награди: първа -200 лв., втора – 150 лв., и трета -100 лв. 

               Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.

               Наградените /първа, втора и трета награда / от дванадесетото до четиринадесетото издание на конкурса/ нямат право да участват  в следващите 

     2 години.

               При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

               Награждаването на победителите в конкурса ще се състои  на 26.02.2016 г., 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Силистра.

 

               Адресът за получаване на стихотворенията е:

гр. Силистра -7500

ул. „С. Велики” №33

Община Силистра

стая 314 

За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”

 

     Справки и допълнителна информация :

      тел: 086/816 273 или 816 313  ; e-mail: culture@silistra.bg
Медиен партньор  
Българско национално радио
Последнo в "Любими произведения"   1
1. Очите на баба -  galena_gv  
2. Реквием за гората -  светлана  
3. Вечерта е испанска къща... -  zalez  
4. Неделно състояние -  stenli499  
5. Площад -  бард  
6. Преди Шехеразада да заспи -  stenli499  
7. Р‘аба РјРё - птицата -  РїРѕРµС‚Р°  
8. Тъмна зона -  stenli499  
9. Син диамант -  ЛюбкаСл  
10. Не ме докосвай... -  таня мир  
Пълен списък
3
2
VIP произведения
Как да направим произведението си VIP
Събития  
 
Първи публикации  
11-02 ТРИСТИШИЯ 34 -  hadjito
10-02 ТРИСТИШИЯ 33 -  hadjito
09-02 Ще си останала в сърцето ... -  botyo fentiev
09-02 ТРИСТИШИЯ 32 -  hadjito
08-02 Как искам -  botyo fentiev
Пълен списък
 
 
 
Последно прочетени E-книги  
11-02 Демон, Юда и Магьосник
11-02 Демон, Юда и Магьосник
11-02 Проза 2015
11-02 Проза 2015
11-02 Проза 2015
Пълен списък