‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (9)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  “рите най-важни въпроса при издаване на книги
  «а какво пишем е €сно - гори ни отвътре, нощем се въртим на възглавницата, ставаме, палим лампата и на първото попаднало ни листче пишем поредни€ си шедьовър. —утринта на трезва главо го четем, къс
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурси  
“рети национален конкурс за книги за деца

“рети  национален конкурс за книги за деца .


 


 


ќбщина √оце ƒелчев и Ќародно „италище „ ѕросвета -1865” организират конкурс  под надслов : „ ƒа върнем книгите в ръцете на децата”.


–егламент :


 


¬ конкурса могат да участват поети и писатели  издали книги за деца на български език през 2015, 2016 и 2017 години.


 


  јвторите тр€бва да изпрат€т по 3 екземпл€ра от книгите, с които участват в конкурса  до 15.09.2017г. на адрес:


√р. √оце ƒелчев - 2900, бул.” √оце ƒелчев” є 1 Ќародно „италище


 „ ѕросвета -1865, —екретар на читалището.


 


  нигите не се връщат на авторите, а ще бъдат дар€вани на детски€т отдел на  библиотеката към читалището.


 


”частниците в конкурса е необходимо да изпрат€т трите си имена, телефон или E-mail за връзка.


   «а допълнителна информаци€: ќрганизатор – »ван ћишев.


e-mail:  igmishev@abv.bg  GSM 0886 / 300680


 


Ќагради:


 


«а първо м€сто- 300 лв


«а второ м€сто- 200 лв.


«а трето м€сто- 100 лв.


 


ќтличените автори ще получат ѕлакет на община √оце ƒелчев


 Ќаградите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври в дните – празници на  град √оце ƒелчев.


 


Ќаградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2017 г.


 

ѕърви национален конкурс за къс разказ ДћостовеУ.

ƒамски писателски клуб „‘ортуна“,  луб „ћечтание“ и ‘ондаци€ „–усе – град на свободни€ дух“ об€в€ват


ѕърви национален конкурс  за къс разказ „ћостове“.


ћостовете ни свързват и раздел€т. ћостовете се град€т и рушат. ¬ мостовете се вгражда.


ћостовете свързват хора, съдби, градове, народи, държави, етноси, култури, исторически времена.


Ќие градим мостове. Ќаправете го с нас.


“ема на конкурса за 2017 г. – „–усе – град на мостове“.


ѕраво на участие: всички желаещи, с изключение на членове на журито и техни роднини по права лини€. ¬ъзрастово ограничение – н€ма.


“ехнически параметри: разкази до 1500 думи, шрифт Times new roman 12, файлове .doc, .docx, .rtf


—рок за изпращане: от 16.04.2017 г . до 31.07.2017 г.


–азказите да се изпращат на сайта на конкурса на адрес: https://mostovekonkurs.wixsite.com/konkurs/contact


‘айлът тр€бва да е озаглавен —јћќ с името на разказа на български език. ¬ придружаващи€ текст  тр€бва да се посочват трите имена на автора, телефон за връзка и e-mail  за обратна връзка. 


ƒесетте най-добри разказа, определени от жури, ще бъдат включени в сборник. ¬секи отличѐн автор ще получи екземпл€р.


ќб€в€ване на избора на журито – 01.09.2017 г.


‘аворитите на публиката, ƒѕ  „‘ортуна“, клуб „ћечтание“ и ‘ондаци€та,  ще получат грамоти и предметни награди. 


√ласуване за фаворити – 01.09.201 г. – 30.09.2017 г.


¬ръчването на наградите и представ€нето на сборника ще се състои на специална церемони€ през м. октомври. 

¬сичко за майка ми


 


ќб€в€вам литературен конкурс под надслов „¬сичко за майка ми“ в памет на мо€та майка –усанка Ѕогданова.


≈дин конкурс, в който да разкажем за майките си – чрез стих, проза, спомени… Ќе е важен стилът, важна е емоци€та. ўе се търси повече емоционална стойност на произведени€та, а не толкова литературна.


¬секи автор може да участва с до 6 произведени€ (общо), с максимална големина до 3 листа ј4 (вс€ко).


»зпращайте произведени€та си на адрес: mama@bukvite.bg


 раен срок: 30 юли.


»зпратените произведени€ ще бъдат публикувани в сайта, както и на специалната ‘ейсбук страница – „¬сичко за майка ми“.


¬сички подбрани от журито произведени€ ще бъдат публикувани в началото на есента в специален сборник.

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.

 


ќЅў»Ќј ¬ј–Ќј


 


ќЅя¬я¬ј


 


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.


 


–ќЋя“ј Ќј ћЋјƒ»“≈ ’ќ–ј ¬ »«√–ј∆ƒјЌ≈“ќ


Ќј —Џ¬–≈ћ≈ЌЌ»я ќЅЋ»  Ќј —¬≈“ј


 


 онкурсът е в подкрепа на титлата


 „¬арна – ≈вропейска младежка столица 2017“


 


  –≈√Ћјћ≈Ќ“


  1. 1.    ѕраво на участие в конкурса имат лицаот 16 до 35 години.

 2. 2.    »зисквани€:


2.1.       ‘ормат: • до  четири стандартни страници ј4, шрифт  Times New Roman 12.


2.2.    ѕридружаваща информаци€ на отделен файл: • трите имена на автора;

 • личен телефон и e-mail за връзка.


2.3.       —рок, форма и начин за предаване на творбите:2.4. ¬секи автор може да участва  с един  разказ.


2.5. Ќ€ма ограничение за участие с вече публикуван разказ.


2.6. ѕобедителите в конкурса от 2016 г.н€мат право научастие.


3. “ворби, които не отговар€т на изисквани€та, отпадат от класиране.


4.  ритерии за оцен€ване:


4.1. —ъдържание: • свързаност на разказа с проблематиката на младите хора;

 • последователност/логика на изложението;

 • наличие на драматична ситуаци€;

 • умение да се изграждат характери;

 • композици€ – завръзка, основен текст, развръзка, финал.


4.2. ≈зик: • езиков речник и умение да бъде използван;

 • правопис и пунктуаци€.


5. ќцен€ване:


5.1.ќцен€ването се осъществ€ва от тричленно жури, включващо из€вени литературни   творци.


5.2. –азказите се предостав€т на журито без личните данни на автора.


6. Ќаграден фонд, съгласно заповед на  мета на ќбщина ¬арна: • ≤-ва награда   -  600.00 лв.

 • ≤≤-ра награда  -  400.00 лв.

 • ≤≤≤-та награда -  200.00 лв.


7. ќтличените разкази ще бъдат публикувани до 31 юли 2017 г.


-    на сайта  www.varnanamladite.com;


-    на сайта  www.sdrujeniepisatelivarna.bg.


8. ¬ремето и м€стото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.


 


«а контакт и допълнителна информаци€:


–адостина √анева, главен експерт „ћладежки дейности“


тел: 052/820 804; 0884 990634


 

я¬ќ–ќ¬» ƒЌ» Ц 2017

40 √ќƒ»Ќ»  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я         


 


          ќЅў»Ќј  ѕќћќ–»≈


» „»“јЋ»ў≈ „ѕ–ќ—¬≈“ј 1888”


          


                    ќЅя¬я¬ј“


 


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я


        “ќт заник слънце озарени


          але€т морски ширини”


 


        я¬ќ–ќ¬» ƒЌ» – 2017


             от  6 до 8  юли


“ворбите /до 10 стихотворени€/ в 3 екземпл€ра


изпращайте на јдрес:  8200 – ѕоморие


                                       ул. “ н€з Ѕорис ≤” є 51


                                          /конкурс за поези€/


 


 онкурсът е анонимен. «апечатайте и поставете в големи€ плик , малко пликче с трите си имена,


телефон и адрес за връзка .


 раен срок – 30 юни 2017 год.


/валидно е пощенското клеймо на плика/


–езултатите от конкурса ще бъдат об€вени на 8 юли  2017 г.


..............................................................................................

¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј

        ¬“ќ–»  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ   ќЌ ”–—  "јЋЅ≈Ќј"


 


     метство ¬рабево и  Ќ„ "’ристо Ѕотев", с подкрепата на община “ро€н, фондаци€ "Ѕългарска памет" и издателство "—ветовит" об€в€ват ¬тори национален конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.


   ¬ конкурса могат да участват с един разказ български граждани, навършили 18 години, като потвърд€т авторството си с трите имена, годината на раждане и лични€ си имейл или телефон за връзка.


    –азказите не тр€бва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, размер 14,  и  да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.


   —ъщите да бъдат изпращани на имейл  konkurs.albena@abv.bg  или на адрес  —офи€-1574, ж.к. —латина, бл. 8 Ѕ, изд." —ветовит" до 20 юни 2017 година.


    ∆урито в състав Ќикола »нджов, ¬ладо ƒаверов и проф. јксини€ ƒжурова  ще присъди една първа награда от 600 лв., втора - 450 лв., трета - 350 лв. и едно отличие от 200 лв. 


   ». . "—ветовит" ще издаде сборник с отличени от същото жури разкази.


   Ќаградите ще бъдат об€вени до 31 юли 2017 г.  и връчвани лично на авторите в  ултурни€ дом на ¬рабево .


   «а допълнителна информаци€ участниците в конкурса могат да се обръщат писмено на посочени€ по-горе имейл или на тел. 0884339516 - ѕавел Ѕоржуков,  координатор за конкурса.

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ”„≈Ќ»„≈— »  ќЌ ”–—

—дружение „Ўанс чрез умен舓 и списание „ўъркел“ об€в€ват


 


 Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ”„≈Ќ»„≈— »  ќЌ ”–—

 


за есе, приказка, стихотворение, рисунка и фотографи€ на тема:


 


„Ѕългари€ – врата към ≈вропа“


 


посветен на „—офи€ – град-домакин на председателството на Ѕългари€ на —ъвета на ≈вропейски€ съюз през 2018 г.“


 


                                                   –≈√Ћјћ≈Ќ“


¬ конкурса могат да участват всички български деца и младежи до 18 годишна възраст от страната и чужбина или пребиваващи на територи€та на Ѕългари€. ѕри желание, творбата може да бъде изпратена на чужд език, придружена с превод на български език.


 онкурсът се провежда в три възрастови групи: • ѕърва група: от от 5 до 10 години

 • ¬тора група: от 11 до 14 години

 • “рета група: от 15 до 18 години


ћатериалите се изпращат в електронен вид, рисунките и фотографиите тр€бва да бъдат с отлично качество и висока резолюци€, на адрес: newspaper@storks.biz.


»зпратените творби ще бъдат оценени от 6 членно жури и ще бъдат публикувани в списание „ўъркел“. Ќай-добрите ще бъдат наградени.


 раен срок: 15 юни 2017 г.


ќтчитането на конкурса ще се състои на 2 юли 2017 г. по време на ѕЏ–¬»я „ўЏ– ≈Ћ ‘≈—““ в парк „¬рана“.


—ъбитието ще бъде съпроводено с литературно четене, арт събитие и спектакъла „ лоунът, мо€т при€тел“ - моноспектакъл на »вета √еоргиева.


¬секи участник тр€бва да попълни јпликационна форма в електронен вид. ƒеклараци€та от родител€ би следвало да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочени€ мейл адрес, заедно с творбата на участника и негови 5 любими снимки, необходими за представ€нето му в списание „ўъркел“.


ѕартньори на —дружение „Ўанс чрез умен舓 са: —дружение „ќбединение —ветилник Ѕългар舓, ≈—ѕј, ј–ƒ”— и ‘ондаци€ за информационен обмен и обслужване на слепи и инвалиди „–авностойно партньорство” – —офи€.


ƒеклараци€та може да изтеглите от тук:


http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2017/04/јпликационна-форма-конкурс.pdf


«а контакт и повече информаци€:


ћаргарита ƒрумева, 0877 85 77 33


Ќаслука!

Ќационален литературен конкурс Д— море в сърцетоФ

ќбщина ÷арево об€в€ва ежегодни€ си Ќационален литературен конкурс „— море в сърцето”, който се провежда под патронажа на кмета на града инж. √еорги Ћапчев


 


 


 онкурсът е отворен за участие за всички български автори. ѕриемат се произведени€ в два жанра – поези€ (до 2 лирически творби) и кратка проза (1 текст с общ обем до 5 страници, оформени по Ѕƒ— - с 30 реда на страница и 60 знака на ред). онкурсът е €вен. ¬секи участник може да изпрати на посочени€ по-долу електронен адрес творбите си с точна информаци€ за обратна връзка. онкурсните произведени€ да не са публикувани другаде, освен в периодични€ печат и да не са награждавани в други регионални или национални конкурси.јвторите, спечелили първа награда в конкурса „— море в сърцето” за поези€ и за проза, получават грамота от ќбщина ÷арево и парична преми€ в размер на 500 лева. Ќаградите за второ м€сто са грамота и 350 лв, а за трето м€сто – грамота и 250 лв. ∆урито по преценка може да присъди и поощрителни награди.


 


“екстовете на спечелилите в конкурса ще бъдат качени на официални€ интернет сайт на община ÷арево. ўе бъде издаден и сборник с номинираните произведени€ на участниците в конкурса.
Ќаградни€т фонд се осигур€ва от община ÷арево.• “ворбите се изпращат по електронен път на адрес:  littsarevo@gmail.com до 15.06.2017 г.ƒопълнителна информаци€ на телефон 0590/5 5030.ќфициалната церемони€ по награждаването ще се състои в началото на юли 2017 г. на сцената на Ћ€тното кино в гр. ÷арево.


 

 онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски


ѕо иде€ на известни€ поет јлександър  алчев, ‘ондаци€ „Ѕуквите“ организира конкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски, по случай 180 години от рождението му.


Ќай-добрите стихотворени€ ще бъдат издадени в книга, чи€то премиера ще бъде на 18 юли.


¬секи автор може да участва с до 5 (пет) произведени€, с максимална големина до 2 страници ј4.


Ќ€ма изискване стихотворени€та да не са публикувани. ÷елта ни е да съберем най-доброто писано за јпостола през последните години.


»зпращайте произведени€та си на адрес: levski@bukvite.bg до 04.06.2017 г. (включително).

 онкурс 140 годишнина от ќсвободителната война

Ќа 140-годишнината от руско-турската освободителна война е посветен конкурсът, организиран от —ъюза на българските писатели, ‘ондаци€ „”стойчиво развитие за Ѕългари€”, Ћитературни€ институт „ћ. √орки”, филологически€ факултет на ћ√” „ћ. ¬. Ћомоносов” и в. „Ћитературна€ газета” с подкрепата на посолството на Ѕългари€ в –уси€. ∆ури в състав Ѕо€н јнгелов, Ќад€ ѕопова (координатор), јндрей јндреев, ј. Ќ. ¬арламов, ¬. —. ћодестов, ћ. «амшев, —. ‘. ƒмитриенко (координатор), ще определи лауреатите. ¬ конкурса могат да участват автори, пишещи на български и руски, независимо от местоживеенето им. ѕриемат се само непубликувани творби (и в »нтернет също) – всеки участва с едно произведение.  онкурсът е за проза – във всички жанрови форми – с обем не повече от 20 000 знака, тематично свързани с истори€та на българо-руските културни и исторически връзки.  ласират се по шест финалиста от вс€ка страна. ”споредно с това ще се отчете и конкурс за преводачи от руски на български и от български на руски за филолози до 35 години – студенти, аспиранти, млади хора, владеещи български и руски език (не се разглеждат преводи по подстрочници). ѕредостав€т се преводи на художествени произведени€ от български на руски и от руски на български (разкази или части от повести и романи) на български и руски писатели, публикувани след 1953 г. в обем не повече от 15 000 знака. ўе бъдат определени по шест финалисти от вс€ка страна. “е превеждат по жребий произведени€ на български и руски прозаици, определени в кратки€ списък на финалистите от конкурса за писатели. «а информаци€ всеки преводач получава всички текстове на финалистите. ѕриемайки услови€та за участие в конкурса, преводачите приемат и задължението за безплатен превод на произведението, както и приложените към него материали (сведени€ за автора и рецензии за произведението му) – за предсто€щата публикаци€. —ред преводачите-финалисти се определ€т победители от вс€ка страна, които получават парична награда. ¬сички преводачи-финалисти получават сертификат за участие в руско-български€ литературен конкурс.


∆урито определ€ победители сред българските и руските прозаици – по 4 човека от вс€ка страна:
ѕърва награда – 1000 евро, втора награда – 500 евро, поощрителни премии – по 250 евро на всеки финалист.
«а преводачи – по 4 човека от вс€ка страна:
ѕърва награда – 1000 евро, втора награда – 500 евро, поощрителни премии – по 250 евро на всеки финалист.
‘иналът на конкурса ще се проведе в —ќ  „ амчи€” (16 участници) под формата на литературен семинар по проблемите на съвременната проза и художествени€ превод (кра€ на септември – началото на октомври 2017 г.). »здръжката на участниците е за сметка на приемащата страна. “ранспортните разходи се осигур€ват от организаторите по най-икономичната тарифа.


—рокове за провеждане на конкурса: ѕърви етап – до 30 юни 2017 г., втори етап – до 1 септември 2017 г.
ѕроизведени€та на финалистите ще бъдат публикувани в двуезичен сборник.


”слови€: ћатериалите за конкурса се изпращат по електронната поща до 30 май 2017 г. включително, разпределени по файлове по следни€ начин:
1/ «а€вка за участие (без за€вка материали не се приемат, наличието й означава съгласие с услови€та на конкурса); в за€вката се вписват фамили€та, собственото и бащино име на автора на произведението, датата на раждане, пощенски€ адрес на местожителство, телефона и електронната поща.
2/ ратка автобиографи€ и списък на публикациите
3/ онкурсната работа
—лед изпращането на материалите тр€бва да се получи потвърждение за получаването им. 
ћатериалите да са написани в Microsoft Office Word, формат doc, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14, кавички «елхичка». —траниците да са номерирани, на титулни€ лист да се напише: фамили€та, собственото и бащиното име на участника, псевдоним (ако се използва в случа€), заглавието на произведението. ѕредставените за конкурса творби не подлежат на хоноруване, рецензиране и връщане.
ѕреводачите, желаещи да вземат участие в конкурса, представ€т материалите в следните отделни файлове:


1/ «а€вка за участие (без за€вка материали не се приемат, наличието й означава съгласие с услови€та на конкурса); в за€вката се вписват фамили€та, собственото и бащино име на автора на произведението, датата на раждане, пощенски€ адрес по местожителство, телефона и електронната поща;
2/ ратка автобиографи€ и списък на публикациите
3/ќригиналът на преведеното произведение и собствени€ превод. ќбразецът ще бъде представен на сайта на —Ѕѕ и този на Ћитературни€ институт „ћ. √орки”.
ћатериалите за участие в конкурса изпращайте на адрес: sbgp@abv.bg

ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
22-05 јнтигравитаци€
22-05 ћечта за книга
22-05 јприори
21-05  ъсмет до поискване
21-05 70 години Ѕургаско кабелно радио
ѕълен списък