‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
   ратък икономически наръчник за автори
  ѕроизводството на една книга от ръкопис от търговски продукт има много разходи. “ези разходи н€кой тр€бва да ги плати. »ма три варианта за това:
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурси  
Ќационалната награда за лирика »ван ѕейчев

ќбщина Ўумен,


—ъюз на българските писатели и


ƒружество на писателите в Ўумен


об€в€ват осмото издание на


Ќационалната награда  за лирика „»ван ѕейчев“.


Ќаградата е левовата равностойност на 1500 евро, осигурени от община Ўумен, плакет и почетна грамота от —Ѕѕ.


Ќаградата ще бъде връчена на 16.12.2017 г. – 101-ви€т рожден ден на поета.


«а участие в конкурса на адрес: 9700, Ўумен, бул. „—лав€нски“ є 17, община Ўумен, отдел „ ултура“ до »вайло ÷анев, за Ќационални€ конкурс за лирика „»ван ѕейчев“ изпращайте по два екземпл€ра от сборници с лирика, излезли от печат през последните две години. “ворби ще се приемат до 30 октомври 2017 г.


∆елаем ви успех!


ќт организаторите


 

Ќационален литературен конкурс яна язова

ќЅў»Ќј Ћќћ
Ќј–ќƒЌќ „»“јЋ»ў≈ „ѕќ—“ќяЌ—“¬ќ” 1856 Ћќћќ Ѕ я ¬ я ¬ ј “


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–—
„яЌј я«ќ¬ј” Ћќћ’2017
≈ƒ»Ќјƒ≈—≈“ќ »«ƒјЌ»≈

”слови€:
 конкурсът е анонимен;
 литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;
 до три литературни творби в три екземпл€ра;
 размер на творбата – до пет машинописни страници;
 възраст – от 14 до 35 години;
 срок за изпращане на творбите – 30 септември 2017 г.
ћатериалите да се изпращат в плик на следни€ адрес:
3600 гр. Ћом, ул. —лав€нска є 1, …орданка “ушанска –
главен библиотекар в Ќ„ „ѕосто€нство”1856 Ћом.
«а въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следни€ е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472.
Ќеобходими сведени€ за кандидата: име, презиме, фамили€, точен адрес, ≈√Ќ, тел. за връзка.
ƒанните за участника да се постав€т в отделен плик.
ўе бъдат присъдени три награди:
I награда - 200 лв.
II награда - 150 лв.
III награда - 100 лв.
—пециална награда за участник от Ћом.
¬ рамките на Ќј÷»ќЌјЋЌ»я Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— „яЌј я«ќ¬ј” Ћќћ’2017 ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „ћќя“ –ќƒ≈Ќ √–јƒ Ћќћ”, в който могат да участват ученици от ќбщина Ћом на възраст до 18 години. «а този конкурс върху плика добавете («а есе). ¬ажат същите изисквани€, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и об€в€ване на резултатите.
ўе бъдат присъдени три награди:
I награда – 100 лв.
II награда – 50 лв.
III награда – 30 лв.
–езултатите от двата конкурса ще бъдат об€вени на 19 октомври 2017 г. на сайта на ќбщина Ћом: http://www.lom.bg/
Ќаградите ще бъдат връчени на 25 октомври 2017 г.

“рети национален конкурс за книги за деца

“рети  национален конкурс за книги за деца .


 


 


ќбщина √оце ƒелчев и Ќародно „италище „ ѕросвета -1865” организират конкурс  под надслов : „ ƒа върнем книгите в ръцете на децата”.


–егламент :


 


¬ конкурса могат да участват поети и писатели  издали книги за деца на български език през 2015, 2016 и 2017 години.


 


  јвторите тр€бва да изпрат€т по 3 екземпл€ра от книгите, с които участват в конкурса  до 15.09.2017г. на адрес:


√р. √оце ƒелчев - 2900, бул.” √оце ƒелчев” є 1 Ќародно „италище


 „ ѕросвета -1865, —екретар на читалището.


 


  нигите не се връщат на авторите, а ще бъдат дар€вани на детски€т отдел на  библиотеката към читалището.


 


”частниците в конкурса е необходимо да изпрат€т трите си имена, телефон или E-mail за връзка.


   «а допълнителна информаци€: ќрганизатор – »ван ћишев.


e-mail:  igmishev@abv.bg  GSM 0886 / 300680


 


Ќагради:


 


«а първо м€сто- 300 лв


«а второ м€сто- 200 лв.


«а трето м€сто- 100 лв.


 


ќтличените автори ще получат ѕлакет на община √оце ƒелчев


 Ќаградите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври в дните – празници на  град √оце ƒелчев.


 


Ќаградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2017 г.


 

Ќационален конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та

„…словото Ѕожие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч: то прониква до разд€ла на душа и дух, на стави и мозък, и прецен€ва помисли и намерени€ сърдечни.” (≈вреи 4:12)


“ези стихове от ѕосланието на свети апостол ѕавел до евреите разкриват преобраз€ващата сила на Ѕибли€та – за всеки човек от вс€ка епоха! јко сте изпитали лично истината на тези апостолски думи, или пък искате тепърва да се докоснете до мъдростта на библейските послани€ – пред вас е предизвикателството да станете участник в Ќационални€ конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та под надслова “¬ечната книга и ние”. »нициатори на конкурса са Ѕиблейската библиотека на Ѕогословски€ факултет на —офийски€ университет и интернет порталът ѕравославие.Ѕ√.


Ѕиблейската библиотека (Bibliotheca biblica) на Ѕогословски€ факултет на —” е открита през 1998 г. “€ е единствената институци€ в ёгоизточна ≈вропа, т€сно специализирана в областта на библейското богословие – —тар и Ќов «авет, юдейска литература и ранно христи€нство.  нижнината е предимно чуждоезична и постъпва чрез дарени€ от √ермани€, Ўвейцари€, ¬еликобритани€, —јў, √ърци€, –уси€, с изключителното съдействие на —ветовното дружество но новозаветните учени. ‘ондът на библиотеката e над 9500 тома (книги, периодични издани€, CD). Ѕиблейската библиотека инициира издаване на собствена поредица от изследвани€ в областта на библеистиката (ЅЅ), като вече са представени първите 11 тома.


”слови€ за участие


 онкурсът е разделен в две възрастови категории – ученици от 8 до 12 клас и участници над 19 години.


ћаксимални€т обем на есето да е 6 стандартни страници.  ъм есето приложете вашите данни: име, фамили€, възраст и актуални координати за обратна връзка; за учениците – клас и училище.  ато отделен файл прикачете и актуална снимка, ко€то да придружава есето ви (за евентуална публикаци€).


≈сетата, изпратени за участие в конкурса, не тр€бва да са публикувани в други електронни и печатни медии, или в лични блогове.


E-mail за изпращане на есетата: pravoslavie.bg@gmail.com
 раен срок за участие: 10 септември 2017 г.


¬секи участник може да използва ресурсите на Ѕиблейската библиотека при подготовката на есето си!
–аботното време на Ѕиблейската библиотека е от понеделник-петък от 14 – 18 ч. (Ѕогословски факултет на —”, пл. —в. Ќедел€ 19, ет. 3)


“еми
”частниците в конкурса могат да изберат една от предложените по-долу теми, на ко€то да посвет€т своето есе:


√рехопадението и изгубени€т рай според книга Ѕитие


ћойсей – Ѕожи избраник и водач на народа


’ристос и фарисеите


Ћюбовта в ѕослани€та на свети апостол ѕавел


 аин и јвел – последици от братоубийството


јвраам – баща на много народи


—вободата в ѕослани€та на свети апостол ѕавел


ќбновата на човека, зададена от —пасител€


Ќагради


ѕредвидени са следните награди за вс€ка от двете възрастови групи участници:


ѕърва награда – 300 лв.
¬тора награда – 200 лв.
“рета награда – 100 лв.


—пециална награда на Ѕиблейска библиотека – 200 лв. (за вс€ка от двете възрастови групи)


Ќаградените есета ще бъдат публикувани в сайта ѕравославие.Ѕ√.


–езултати

∆ури от духовници, богослови, писатели и журналисти, ще определи трите най-добри есета в двете възрастови групи – за ученици и за възрастни, както и специалните награди на Ѕиблейската библиотека. ¬ състава на журито са: Ѕелоградчишки епископ ѕоликарп, доц. д-р »вайло Ќайденов –  преподавател по —тар «авет в Ѕогословски€ факултет на —”, јлександър Ўпатов – писател, д-р ¬ладимир »гнатов, преподавател по литература във ‘≈√ и асистент по българска литература в —”,  ѕламен —ивов – изпълнителен директор на фондаци€ “ѕокров Ѕогородичен”, редактор в ѕравославие.Ѕ√. 


 


–езултатите от конкурса ще бъдат об€вени на сайта ѕравославие.Ѕ√ на 1 октомври 2017 г.

Ћитературен конкурс –ада  азалийска

Ќј–ќƒЌќ „»“јЋ»ў≈ “ƒќЅ–» „»Ќ“”Ћќ¬- 1935”


1172 —офи€, ж.к. “ƒианабад”, бул. “Ќ. √абровски” 55


тел. 02/868 67 59,  868 66 59   


 


ќб€в€ва ежегодни€ литературен конкурс „–ада  азалийска”за 2017 г., в памет на първата българска поетеса и светска учителка в –одопски€ край


 


–егламент:


-         Ќагради за поези€ (едно стихотворение) и проза (едно есе или разказ до три печатни страници) или максимум по едно произведение  от всеки жанр


-          онкурсът е на свободна тема, без възрастови ограничени€ за участниците.


-         ѕроизведени€та да не са публикувани до момента и да не са участвали в предишни издани€ на конкурса


-         “ри имена, адрес и телефон за контакт.


-         ѕри изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вл€во трите имена на автора,  адреса и телефон за кореспонденци€


 


ћатериалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:


 


√р. —офи€, п.к. 1172, ж.к. „ƒианабад,”бул. „Ќикола √абровски”є55, Ќ„ „ƒобри „интулов-1935”- за конкурса


 


»ли на e-mail:  rada.kazaliiska@mail.bg  


 


 


 раен срок за изпращане на творбите- 1 септември 2017 г.


Ќаграждаването ще се извърши на 1 ноември 2017.


Ќаградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището – chitalishte.info, както и в сайта на фондаци€ „Ѕуквите”


 


                      ѕожелаваме  успех  на всички участници ! 


 

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј

 


 


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— – Ќќ¬ј «ј√ќ–ј

*ќрганизатори:

ќбщина Ќова «агора

*”слови€


 онкурсът е анонимен. ѕраво на участие имат автори над 18 – годишна възраст. ¬секи автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворени€ в три екземпл€ра, изпратени в запечатан плик, като в по - малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти.

*ќб€в€ването на резултатите и награждаването ще се извърши на ѕразниците на поези€та Ќова «агора 2017 г. в рамките на ѕразника на града.*Ќагради

ўе бъдат присъдени:

Ќаграда на кмета на община Ќова «агора - на участник в конкурса от община Ќова «агора – 150 лв.

ѕърва награда - 150 лв.
¬тора награда - 100 лв.
“рета награда - 80 лв.


*—рокове

 раен срок за предаване на творбите - 31.08.2017 г.

гр. Ќова «агора- 8900
ул. „24-ти май” є1
ќбщина Ќова «агора
за отдел „ ултура, медийна политика и интеграци€ на малцинствата”
«а поетични€ конкурс
тел. за контакти : 0457/6 41 62


 

ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
20-08 13 черни котки
20-08 13 черни котки
20-08 –ибен буквар /1824 г/.
20-08 ÷ената на емигранта
20-08 ѕроза 2015
ѕълен списък