Литературен сайт Авторски
център
Книжарница
КНИГИТЕ
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Вход
Електронен журнал  
  Най-нови (0)
  Последни отзиви (0)
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
  Аудио и Видео
  Последнo прочетени
Препоръчано   .
Препоръчано
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
.
.
Автори   .
  По азбучен ред
  По брой творби
  Нови автори
.
.
Преводи и чужд.език   .
  Най-нови
  По раздели
  Преводачи
.
.
Други   .
  Фотоархив (ново)
  Видеоархив (ново)
  Реклама
  Статистика
Оn-line помощ
  info@bukvite.bg

Клуб 'Буквите'
.
.
ИЗДАТЕЛСТВО БУКВИТЕ   .
  Издателство "Буквите" е специализирано в издаване на българска литература. Чрез него много автори са издали своите първи книги.
ИЗДАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ!
  "За писането: Мемоари на занаята" - Стивън Кинг
  Книгата ще ви хареса ако:- се опитвате да пишете и искате да чуете немалко добри съвети- сте от върлите фенове на Кинг и четете всичко негово- сте се опитвали да
.
.
ТЪРСЕНЕ   


Разширено търсене
Google Analytic
   
Конкурси  
13 черни котки


„Български издател“ обявява първия литературен конкурс на котешка тематика – „13 черни котки“.


 


Авторите могат да участват най-много с 3 произведения, в които е замесена котка, съответно в разделите – поезия, проза и графика.


Всички текстове и графики трябва да бъдат авторски, непубликувани на хартиен носител.


 


Големина – до 4 страници А4, при размер на шрифта 12 пункта Times New Roman.


Файловете трябва да бъдат в WORD формат (DOC, DOCX).


Графиките трябва да бъдат с максимална ширина от 13 см и да бъдат подадени в JPG, PNG или PDF формат, желателно при 300 dpi.


Конкурсът започва на 13 август и продължава до 31.10 (Хелоуин).


Изпращайте произведенията на е-мейл: cat13@bgizdatel.bg


 


Награди:


Ще бъде издаден общ сборник с по 13 произведения от всеки раздел. Десет от тях ще бъдат подбрани от компетентно жури, а три определени с гласуване от публиката.


От 13 август ще бъде разкрито гласуване под всяко произведение с фейсбук акаунтите Ви.


Премиерата на сборника ще бъде на Коледния панаир на книгата в НДК.

ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев – Стара Загора, 2015 г.
ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” – Стара Загора, 2015 г.


Организатори: Община Стара Загора, Библиотека

„Родина”, Къща музей „Гео Милев

 

РЕГЛАМЕНТ

Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да 
подпомага творческите им изяви.

1. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 06.11.2015 г. (родени след 6 ноември 1990 г.), които нямат издадена стихосбирка.


2. Конкурсът е явен. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообразни екземпляра.


3. Жури

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.


4. Награди:

Първа награда - призът Златното яйце и издаване на самостоятелна първа стихосбирка.          Втора и трета награда – парични премии.                                                                                                Присъждат се и поощрения.


5. Отчитане на резултатите:


Резултатите от ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 6 ноември 2015 г. (петък). 

По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница – с участие на журито, която през 2015 г. ще се проведе на 7 ноември (събота).  

Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 25 октомври 2015 г.

Творби на участниците се приемат до 4 октомври 2015 г. на:

e-mail: lib@rodina-bg.org, факс: 042 603 950 или с 

препоръчана кореспонденция на адрес:                                                                                                                                                 

6000 Стара Загора, бул. Руски 17, Библиотека 

„Родина”.                                                                                      

Изпратените творби трябва да са придружени с точно 

посочени име и фамилия, настоящ адрес, телефон и 

дата на раждане на участника.

Пътните и нощувките са за сметка на участниците. 

Организаторите осигуряват нощувки на 

преференциални цени при предварителна заявка до 27 

октомври 2015 г.

 

Телефони за връзка, информация и заявки за хотел:

0884477919 – Мима Атанасова, 0886463731 – Слава 

Драганова                                                                                                                            

042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина” 

042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура и 

туризъм”, Община Стара Загора.
Национален литературен конкурс "Яна Язова" Лом 2015

 


ОБЩИНА ЛОМ


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ


 


 


О Б Я В Я В А Т


 


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС


ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ2015


ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ


 


  


     Условия: • Ø конкурсът е анонимен;

 • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

 • Ø до три литературни творби в три екземпляра;

 • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;

 • Ø възраст – от 14 до 35 години;

 • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2015 г.


        Разказите да се изпращат в  плик на следния адрес:


3600 гр. Лом, ул. „Славянска” № 1, Йорданка Тушанска –


главен библиотекар в НЧ „Постоянство” 1856 Лом.


        За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или  на тел: 0971/66472.


Необходими сведения за кандидата:


 име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. (е-mail) за връзка.


Данните за участника да се поставят в отделен плик.


         Ще бъдат присъдени три награди:


         I награда – 200 лв.


         II награда – 150 лв.


         III награда – 100 лв.


         Специална награда за участник от Лом.


         Резултатите ще бъдат обявени на 14 октомври 2015 г. на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/ 


         Наградите ще бъдат връчени на 21 октомври 2015 г.


 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АЛБЕНА”

        Кметство – Врабево, с подкрепата на община Троян и издателска къща „Световит”, обявява конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.


      В конкурса могат да участват с един разказ български  граждани, навършили осемнадесет години, като потвърдят авторството си с трите имена, годината на раждане и личния си имейл или телефон за връзка.


     Разказите не трябва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, 12 п. и да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.


      Същите  да бъдат изпращани на имейл  svetovit@abv.bg или на адрес – София-1574,  ж.к.  Слатина, бл-8 Б, изд. „Световит”, до 30 септември 2015 година.


       Творбите ще се оценяват от компетентно жури, което ще присъди една първа награда от 500 лева, втора – от 350 и трета - от 250 лв.


      Наградите ще бъдат връчени на отличените автори  в навечерието на празника на Врабево, на 7 ноември 2015, от 17 ч., в ресторант „Центъра”.


     За допълнителна информация  участниците в конкурса могат да се обръщат писмено  на посочения по-горе имейл.


    

Национална литературна награда Ламар

СТАТУТ на Национална литературна награда Ламар


1. Национална литературна награда Ламар е учредена с Решение №985/30.07.2015 г. на Общински съвет - Троян със съдействието на Съюза на българските писатели.
2. Основна цел на наградата е да стимулира автори на художествени произведения в най-добрите традиции на българската литературав областта на поезията. Наградата се връчва за цялостно творчество.
3. С Национална литературна награда „Ламар“ се удостояват български автори.
4. Национална литуратурна награда „Ламар“ се връчва на всеки 2 години (на ротационен принцип с НЛН „Николай Петев“)в навечерието на Петковден – празник на град Троян от Кмета на Община Троян.
5. Материален израз на НЛН „Ламар“ са: почетна грамота, плакети парична сума в размер на 1000лв.
6. Наградата няма конкурсен характер.
7. НЛН „Ламар“ е индивидуална и не се връчва за съавторство, на авторски колективи и творчески съюзи. НЛН „Ламар“ не се връчва посмъртно.
8. Предложения за носител на НЛН „Ламар“ могат да бъдат изготвени от:
8.1. творчески съюзи;
8.2. културни институти;
8.3. издателства;
8.4. университети;
9. Предложенията съдържат:
9.1. формуляр (Приложение №1) – 1 бр.;
9.2. до три произведения (книги) по избор на автора в 5 екземпляра;
9.3. творческа справка за кандидата в свободен текст – 1 бр.
10. Пълният комплект на предложението се подава на адрес: 5600 Троян, пл.“Възраждане“ №1, Община Троян за Националния литературен конкурс „Ламар“.
11. Процедура по присъждане на НЛН „Ламар“.
11.1. НЛН „Ламар“ се администрира от Община Троян.
11.2. Община Троян обявява процедурата на: интернет страницата на Общината, на интернет страницата на Съюза на българските писатели, седмичниците, разпространявани на територията на община Троян и един национален ежедневник.
11.3. Предложенията за НЛН „Ламар“ се внасят в Община Троян в срок до 30 септември в годината на връчване на наградата. Постъпилите предложения се обявяват на сайта на Община Троян.
11.4. Кметът на Община Троян назначава със своя заповед комисия за избор на носител на наградата. Комисията се състои от 5 души. В нея участват: ресорният заместник-кмет на Община Троян, литератор, запознат с творчеството на Ламар, председателя на Дружеството на троянските писатели и двама представители на Съюза на българските писатели.
11.5. Комисията определя на свое заседание критериите за селекция и журиране.
11.6. Протоколът от заседанието на комисията се предоставя на Кмета на Община Троян.
12. Възможно е НЛН „Ламар“ да не бъде присъдена.
13. Средствата за наградата – паричната сума в размер на 1000 лв. и средствата за изработването на почетната грамота/плакета се обезпечават от Община Троян, дарители и др.


Приложение №1
НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЛАМАР“
ФОРМУЛЯР
I.ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА, ИЗГОТВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Име на институцията 
Представлявана от 
Адрес, телефон, е-mail, лице за контакти


II.ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТВОРБИ
Заглавие на творбата 
Месец и година на издаване 
Жанр 
Тираж


Заглавие на творбата 
Месец и година на издаване 
Жанр 
Тираж


Заглавие на творбата 
Месец и година на издаване 
Жанр 
Тираж


III.ДАННИ ЗА АВТОРА НА ТВОРБИТЕ
Име 
Адрес, телефон, e-mail


IV.ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА, ПУБЛИКУВАЛА ТВОРБИТЕ
Наименование 
Адрес, телефон, e-mail 
Лице за контакти


Наименование 
Адрес, телефон, e-mail 
Лице за контакти

Трети национален конкурс за млади поети Димитър Бояджиев 2015

ОБЩИНА  ПАЗАРДЖИК


 


 


ОБЯВЯВА


 


 


Трети национален конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев”


2015 г.


 


 


 


Право за участие в националния конкурс имат автори до 30-годишна възраст.


Участието е анонимно. Всеки автор изпраща до 5 непубликувани стихотворения по електронен път /secretary@pazardjik.bg/ или по пощата, в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакти, на адрес: 4400 Пазарджик, бул. „България” 2, Община Пазарджик, Дирекция „Образование и култура”.


Краен срок за получаване на творбите – 18 септември.


Телефони за справка: 034/402 203; 0889342001


Резултатите от конкурса се обявяват на 1 октомври, Деня на поезията.


Наградите са:


-         издаване на стихосбирка на най-добре представилия се автор и


грамота;


-         издаване на сборник със стихотворения на други автори, участвали в


конкурса и отличени от комисията.


 


 

Рада Казалийска 2015

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ- 1935”


1172 София, ж.к. “Дианабад”, бул. “Н. Габровски” 55тел. 02/868 67 59,  868 66 59    e-mail: dobri.chintulov@mail.bg 


Обявява ежегодния литературен конкурс „Рада Казалийска”за 2015 г., в памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край


 


Регламент:


 


-         Едно стихотворение, едно есе или един разказ до три печатни страници или максимум по едно произведение  от всеки жанр


-         Без възрастови ограничения.


-         Произведенията да не са публикувани до момента


-         Три имена, адрес и телефон за контакт.


-         При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора,  адреса и телефон за кореспонденция


 


Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:


 


Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад,”бул. „Никола Габровски”№55, НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса


 


Или на e-mail:  rada.kazaliiska@mail.bg  


 


Краен срок за изпращане на творбите- 1 септември 2015 г.


Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2015.


Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището – chitalishte.info, както и в сайта на фондация „Буквите”


 


                      Пожелаваме  успех  на всички участници ! 

МИРЪТ

МИРЪТ

воден от разбирането, че българският творец притежаващ добродетелта – стремеж към мир, е способен да създаде ярко художествено произведение, достойно да е изразител и морален коректив на съвременния свят, в който мирът е основна ценност и достояние на всеки човек.

За участие в конкурса се приема едно авторско произведение (поезия или кратка художествена проза), изпратено на адрес revcult.bg@gmail.com или до страницата "Червеният ездач" https://www.facebook.com/RevCult , като е заявено от автора участие в конкурса. Създаването на ново произведение е предимство. Творби се приемат до 1 септември 2015 г.

Отличените от жури творби както и всички участвали в конкурса ще бъдат издадени в електронна книга.

Правата върху текстовете принадлежат на авторите им и са защитени с Creative Cammons Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

 


 


НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

*Организатори:

Община Нова Загора

*Условия


Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18 – годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по - малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти.

*Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2015 г. на 01.10.2015 г. в рамките на Празника на града.*Награди

Ще бъдат присъдени:

Награда на кмета на община Нова Загора - на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.

Първа награда - 150 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 80 лв.


*Срокове

Краен срок за предаване на творбите - 31.08.2015 г.

гр. Нова Загора- 8900
ул. „24-ти май” №1
Община Нова Загора
за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”
За поетичния конкурс
тел. за контакти : 0457/6 41 62


 

Втори национален поетичен конкурс Горчиво вино

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ „БРАТЯ  МИЛАДИНОВИ -1914” ГР. ПЕТРИЧ


ОРГАНИЗИРА


                         ВТОРИ  НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС


                                                        „ГОРЧИВО  ВИНО”


                        Настоящият конкурс се  учредява по случай 100- годишнината на


           НЧ „ Братя  Миладинови 1914” и  80 – годишния юбилей на поета Евтим Евтимов


 


                                                          РЕГЛАМЕНТ  НА  КОНКУРСА:


   1.     Тема – Любовна лирика


   2.     Условия  за  участие


  •        Право  на  участие  имат  всички  автори , навършили  18  години  от  България  и  чужбина.


  •        Конкурсът е анонимен. Произведенията трябва да бъдат предоставени на хартиен носител, и копирани в 3 ( три) екземпляра – неподписани и без обозначение на авторството, се изпращат в голям плик, придружен с малък съдържащ заявление за участие по образец, както и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора.


 Образец на заявлението за участие в конкурса може да бъде изтеглено от сайта на читалището -  http://chitalishtebratiamiladinovi.org/


  •        Всеки  автор  може  да  участва  само  с  една  поетична  творба, те трябва да  са  на  български  език, непубликувани  до  момента  на  обявяване  резултатите от  конкурса.


  •       Максимален обем на творбата– до30 реда ( шрифт Tines New Roman , големина на шрифта–12       


            Организаторите  си  запазват  правото  да  не  допускат  до  участие  в  конкурса  творби, които  не  отговарят  на  темата  на  конкурса, надвишават максималния обем, при нарушена по какъвто и да е начин анонимност  или  влизат  в  противоречие  с  общоприетите морални  норми.


 


   3. Изпращане  на  творбите  за  участие на адрес :


 


 гр. Петрич  2850, обл. Благоевград


 ул.”Александър  Стамболийски” №4


 Народно  читалище  „Братя  Миладинови 1914” – за  конкурса „ Горчиво вино „


   4.  Срок  за  изпращане  на  творбите  и  обявяване  на  победителите


Творби  за  участие  ще  се  приемат  до  30  август 2015г.


  •      Резултатите  от  конкурса  ще  бъдат  публикувани  на  уеб сайта и фейсбук страницата  на  читалището  до  09.09.2015г.

 •      Официалното обявяване на наградените творби, ще се проведе на тържествена среща през месец септември 2015г.( датата ще бъде допълнително обявена ).

 •      Наградите ще се връчват само лично на авторите.

 •      Всички разходи по участие в конкурса, включително пътни и дневни са за сметка на авторите.                                                                               


   5. Награден фонд •       Първа  награда   -  300 лв.

 •       Втора  награда   -  200 лв.

 •       Трета  награда   -  100 лв.

 •       Поощрителни награди


 


 


   6. Приемане  на  правилата  на  конкурса


           Конкурсните  творби  не  подлежат  на  връщане  и  организаторите  си  запазват  правото  да     ги  публикуват  и  репродуцират  с  цел  популяризиране  и  презентиране  на  конкурса.


          Организаторите  си  запазват  правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на  промени  в  регламента.


 


   7. Други


Всички  въпроси  и  казуси, които  не  са  предвидени  в  настоящия  регламент, подлежат  на  конкретно  решение  от  страна  на  журито.


 


 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСА 


 


                          За допълнителна информация:


  •    GSM 0879 088 501 -  Вангелия Тренева – секретар


  •    GSM 0879 088 506 -  Маргарита Досева – организаор


  

Медиен партньор  
Българско национално радио
Последнo в "Любими произведения"   1
1. ОЛГОЙ ХОРХОЙ ДА ТЪРСИШ - Младен Василев - Мисана -  Администрация  
2. ИНСПИРИРАНО ОТ ЕДИНСТВЕНАТА - Младен Василев - Мисана -  Администрация  
3. В НАЧАЛОТО (И В КРАЯ) БЕ СЛОВОТО - Младен Василев - Мисана -  Администрация  
4. ТРИНАЙСТИ В ПЕТЪК - Росица Станева -  Администрация  
5. ТРИНАЙСЕТ ЧЕРНИ КОТКИ - Росица Станева -  Администрация  
6. Тринадесет са тези черни котки - Галина Иванова -  Администрация  
7. Опит за горене -  stenli499  
8. НЕ ИСКАМ -  !Alisa  
9.  (Той пише стихове и...) -  любомир  
10. По жажда на клепачите ни... -  zalez  
Пълен списък
3
2
VIP произведения
Как да направим произведението си VIP
Събития  
 
Първи публикации  
28-08 Мълчана вода (Пожелание) -  galaxi_1961
28-08 Липов чай -  stenli499
27-08 Ако аз не приличам на Пролет -  Lycki
27-08 Такъв ще те запомня -  Lycki
27-08 Струват ли си омразата и парите? -  Lycki
Пълен списък
 
 
 
Последно прочетени E-книги  
28-08 Играта
28-08 Парчета болка
28-08 Подводни скали
28-08 И нека всяко чувство е фиеста
28-08 Вечерната молитва на прибоя
Пълен списък