‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ќсновни грешки, при издаването на книги
  “ова тр€бваше да е дългоочакваната стати€ как се рекламират книги. Ќо се оказа, че докато стигнем до не€, се налага да се об€сн€т множество грешки при оформ€не на книгата, допускани от авторите.
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурси  
“рети национален конкурс за книги за деца

“рети  национален конкурс за книги за деца .


 


 


ќбщина √оце ƒелчев и Ќародно „италище „ ѕросвета -1865” организират конкурс  под надслов : „ ƒа върнем книгите в ръцете на децата”.


–егламент :


 


¬ конкурса могат да участват поети и писатели  издали книги за деца на български език през 2015, 2016 и 2017 години.


 


  јвторите тр€бва да изпрат€т по 3 екземпл€ра от книгите, с които участват в конкурса  до 15.09.2017г. на адрес:


√р. √оце ƒелчев - 2900, бул.” √оце ƒелчев” є 1 Ќародно „италище


 „ ѕросвета -1865, —екретар на читалището.


 


  нигите не се връщат на авторите, а ще бъдат дар€вани на детски€т отдел на  библиотеката към читалището.


 


”частниците в конкурса е необходимо да изпрат€т трите си имена, телефон или E-mail за връзка.


   «а допълнителна информаци€: ќрганизатор – »ван ћишев.


e-mail:  igmishev@abv.bg  GSM 0886 / 300680


 


Ќагради:


 


«а първо м€сто- 300 лв


«а второ м€сто- 200 лв.


«а трето м€сто- 100 лв.


 


ќтличените автори ще получат ѕлакет на община √оце ƒелчев


 Ќаградите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври в дните – празници на  град √оце ƒелчев.


 


Ќаградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2017 г.


 

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.

 


ќЅў»Ќј ¬ј–Ќј


 


ќЅя¬я¬ј


 


Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.


 


–ќЋя“ј Ќј ћЋјƒ»“≈ ’ќ–ј ¬ »«√–ј∆ƒјЌ≈“ќ


Ќј —Џ¬–≈ћ≈ЌЌ»я ќЅЋ»  Ќј —¬≈“ј


 


 онкурсът е в подкрепа на титлата


 „¬арна – ≈вропейска младежка столица 2017“


 


  –≈√Ћјћ≈Ќ“


  1. 1.    ѕраво на участие в конкурса имат лицаот 16 до 35 години.

 2. 2.    »зисквани€:


2.1.       ‘ормат: • до  четири стандартни страници ј4, шрифт  Times New Roman 12.


2.2.    ѕридружаваща информаци€ на отделен файл: • трите имена на автора;

 • личен телефон и e-mail за връзка.


2.3.       —рок, форма и начин за предаване на творбите:2.4. ¬секи автор може да участва  с един  разказ.


2.5. Ќ€ма ограничение за участие с вече публикуван разказ.


2.6. ѕобедителите в конкурса от 2016 г.н€мат право научастие.


3. “ворби, които не отговар€т на изисквани€та, отпадат от класиране.


4.  ритерии за оцен€ване:


4.1. —ъдържание: • свързаност на разказа с проблематиката на младите хора;

 • последователност/логика на изложението;

 • наличие на драматична ситуаци€;

 • умение да се изграждат характери;

 • композици€ – завръзка, основен текст, развръзка, финал.


4.2. ≈зик: • езиков речник и умение да бъде използван;

 • правопис и пунктуаци€.


5. ќцен€ване:


5.1.ќцен€ването се осъществ€ва от тричленно жури, включващо из€вени литературни   творци.


5.2. –азказите се предостав€т на журито без личните данни на автора.


6. Ќаграден фонд, съгласно заповед на  мета на ќбщина ¬арна: • ≤-ва награда   -  600.00 лв.

 • ≤≤-ра награда  -  400.00 лв.

 • ≤≤≤-та награда -  200.00 лв.


7. ќтличените разкази ще бъдат публикувани до 31 юли 2017 г.


-    на сайта  www.varnanamladite.com;


-    на сайта  www.sdrujeniepisatelivarna.bg.


8. ¬ремето и м€стото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.


 


«а контакт и допълнителна информаци€:


–адостина √анева, главен експерт „ћладежки дейности“


тел: 052/820 804; 0884 990634


 

¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј

        ¬“ќ–»  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ   ќЌ ”–—  "јЋЅ≈Ќј"


 


     метство ¬рабево и  Ќ„ "’ристо Ѕотев", с подкрепата на община “ро€н, фондаци€ "Ѕългарска памет" и издателство "—ветовит" об€в€ват ¬тори национален конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.


   ¬ конкурса могат да участват с един разказ български граждани, навършили 18 години, като потвърд€т авторството си с трите имена, годината на раждане и лични€ си имейл или телефон за връзка.


    –азказите не тр€бва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, размер 14,  и  да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.


   —ъщите да бъдат изпращани на имейл  konkurs.albena@abv.bg  или на адрес  —офи€-1574, ж.к. —латина, бл. 8 Ѕ, изд." —ветовит" до 20 юни 2017 година.


    ∆урито в състав Ќикола »нджов, ¬ладо ƒаверов и проф. јксини€ ƒжурова  ще присъди една първа награда от 600 лв., втора - 450 лв., трета - 350 лв. и едно отличие от 200 лв. 


   ». . "—ветовит" ще издаде сборник с отличени от същото жури разкази.


   Ќаградите ще бъдат об€вени до 31 юли 2017 г.  и връчвани лично на авторите в  ултурни€ дом на ¬рабево .


   «а допълнителна информаци€ участниците в конкурса могат да се обръщат писмено на посочени€ по-горе имейл или на тел. 0884339516 - ѕавел Ѕоржуков,  координатор за конкурса.

 онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски


ѕо иде€ на известни€ поет јлександър  алчев, ‘ондаци€ „Ѕуквите“ организира конкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски, по случай 180 години от рождението му.


Ќай-добрите стихотворени€ ще бъдат издадени в книга, чи€то премиера ще бъде на 18 юли.


¬секи автор може да участва с до 5 (пет) произведени€, с максимална големина до 2 страници ј4.


Ќ€ма изискване стихотворени€та да не са публикувани. ÷елта ни е да съберем най-доброто писано за јпостола през последните години.


»зпращайте произведени€та си на адрес: levski@bukvite.bg до 04.06.2017 г. (включително).

≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017

≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017


 


“еатър "Via Verde" и ‘ондаци€ "Ѕуквите" об€в€ват ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор - »–≈Ћ≈¬јЌ“-2017.


Ќа победителите ще бъдат връчени статуетки - златен, сребърен и бронзов "»релевант", грамоти и парични награди на стойност:


150 лв (първо м€сто)


100 лв (второ м€сто)


50 лв (трето м€сто).


 


–егламентът на конкурса включва следните изисквани€:


1. ѕроизведени€та да бъдат на български език.


2. ћаксимален обем на разказите - до 10 машинописни страници; за обема на стихотворени€та н€ма ограничение, с изключение на формата "б€л стих"- до 150 реда. (шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12)


3. ¬секи автор може да изпрати до две свои творби (2 разказа и 2 стихотворени€ от един автор).


4. ¬ e-mail-a си авторът тр€бва допълнително да посочи името на геро€, с който кандидатства.


5.  онкурсът не е анонимен.


6. ѕриемат се и публикувани произведени€, но не и такива, които вече са взели участие в предишните конкурси за наградата "»релевант".


7. Ќезавършени произведени€ не се приемат.


8. ∆урито ще се състои от членове на литературен сайт "Ѕуквите" и театрална формаци€ "Via Verde".


9.  раен срок за получаване на творбите за конкурса - 6. 05.2017г.


10. Ќаградите ще бъдат об€вени в началото на на месец юни 2017г.


 


ѕроизведени€та изпращайте на адрес: irrelevant2017@abv.bg


 


 ритерии за оценка на героите:


 


- ќригиналност


- »дейност


- ¬италност


- ‘илософи€ на съществуването


- ѕоведение


- –азвитие на образа


N.B.:  онкурсът е насочен към оценката на конкретен герой, не на ц€лото произведение.

„≈“¬Џ–“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
ќЅў»Ќј —“ј–ј «ј√ќ–ј, ќЅЋј—“ —“ј–ј «ј√ќ–ј

“–ј »…— » ”Ќ»¬≈–—»“≈“ - —“ј–ј «ј√ќ–ј

‘ќЌƒј÷»я " ќ—ћќ— - ƒ»ћ»“Џ– Ѕ–ј÷ќ¬"

Ќј–ќƒЌќ „»“јЋ»ў≈ "Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬" - —“ј–ј «ј√ќ–ј

Ќј–ќƒЌќ „»“јЋ»ў≈ "ƒј— јЋ ѕ≈“Џ– »¬јЌќ¬ - 1988" -  

—“ј–ј «ј√ќ–ј

»«ƒј“≈Ћ— »  ќЌ—ќ–÷»”ћ " ќ“ј" - —“ј–ј «ј√ќ–ј

–≈√»ќЌјЋЌј Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј "«ј’ј–»…  Ќя∆≈— »" - —“ј–ј 

«ј√ќ–ј

ќЅя¬я¬ј“  „≈“¬Џ–“» ≈∆≈√ќƒ≈Ќ Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј ј јƒ. Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬

 онкурсът е анонимен, без възрастови ограничени€, 

на свободна тема.

¬секи автор от Ѕългари€ или от чужбина, който 

желае да участва в поетични€ конкурс, изпраща до 3 

(“–») свои непубликувани поетични произведени€ на 

електронен адрес: ptici_liliev@abv.bg в срок до 6  

май 2017 година, събота, 24 ч.

ѕисмата тр€бва да съдържат ƒ¬ј файла - едини€т с 

трите стихотворени€ общо, а други€т - с личните 

данни на участника (имена, възраст, адрес, 

телефон).

ўе бъдат присъдени следните награди: ѕърва награда 

- 500 лв., ¬тора награди - 300 лв. , две трети 

награди - по 200 лв. и една награда за млад автор 

- 100 лв.

ѕоощрителни награди за млади таланти - почетна 

грамота и презентаци€ на страниците на в. 

"Ћитературен глас" и сп. "ѕтици в нощта".

Ќаградите ще бъдат връчени на 26 май 2017 г. 

(петък) от 18 ч. в «алата на –егионална библиотека 

"«ахарий  н€жески" - —тара «агора.

–езултатите ще бъдат публикувани на страниците на 

в. "Ћитературен глас" и сп. "ѕтици в нощта", както 

и в литературни електронни сайтове.
Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷јЌј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–—  «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
“—то€н ƒринов”
ѕјЌј√ё–»ў≈ - 2017
”слови€ за участие:
• - стихотворени€ или поемки с детска тематика;
• - материалите да не са публикувани;
• - може да изпращате до 2 (две) творби – в три екземпл€ра.
Ќагради:
• ѕърва награда – 350 лв.
• ¬тора награда – 250 лв.
• “рета награда – 100 лв.
Ќаградите ще бъдат връчени на 31 май 2017 г. в ќбщинска библиотека “—то€н ƒринов”.
–езултатите от конкурса ще бъдат публикувани във вестниците “ќборище”, “¬реме”, „—ловото”, списание “„италище-1870” и специализирани литературни сайтове.
ќт 20 февруари до 5 май 2017 година всички, които жела€т да участват в конкурса могат да изпращат своите творби на адреса на библиотеката – гр. ѕанагюрище 4500, ќбщинска библиотека "—то€н ƒринов" и имейл адрес – stef.rap@abv.bg


«а повече информаци€:
“ел.: 0357/6-35-78 – ћатанова
0357/6-23-83 – –апонджиев
от 9.00 до 17.00 часа (от понеделник до петък)

  

 


 
» «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017

ќ—ћ» ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–—


 


„» «   ” — “ ¬ ќ  ѕ – ќ “ » ¬  ƒ – ќ √ ј “ ј”` 2017


 


ѕровежда се под егидата на ќбластни€ управител на ќбласт Ѕургас


г-н  ¬ълчо „олаков


 


            ќрганизира се през една година по повод                                   


            ћеждународни€ ден за борба с наркомани€та – 26 юни.


            ѕървото му издание е през 2003 г.


            ¬ конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 12 до 25 години


в две възрастови групи:


                        от 12 до 17 години;


                        от 18 до 25 години.


            ”частниците представ€т стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издани€ и без право на участие в други конкурси.


ќбемът на творбите, изпратени по e-mail  е до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български език (или на руски и английски за чуждестранните участници), формат WORD, шрифт 12.


            Ќеобходимо е авторите да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес, е-mail и телефон за връзка.


             райни€т срок за получаване на творбите е 1 май 2017г.


             омпетентно жури от писатели и преводачи ще оцен€ва творбите.


            ўе бъдат раздадени следните награди:


ѕърва възрастова група (12-17 години)


«а стихотворение                                         «а есе или разказ


≤ награда – 80 €                                            ≤ награда – 80 €


≤≤ награда – 60 €                                           ≤≤ награда – 60 €


≤≤≤ награда – 40 €                                          ≤≤≤ награда – 40 €


 


¬тора възрастова група (18-25 години)


«а стихотворение                                         «а есе или разказ


≤   награда – 130 €                                        ≤   награда – 130 €


≤≤ награда – 80 €                                           ≤≤ награда – 80 €


≤≤≤ награда – 50  €                                        ≤≤≤ награда –  50 €


 


            –езултатите ще бъдат об€вени по интернет на 9 юни 2017 г. на сайта:    www.rekic-bs.dir.bg и Facebook:  Ќ„ „Ћюбен  аравелов 1940” Ѕургас


 


            Ќоминираните творби ще бъдат издадени в сборник.


            ќтчитането на конкурса ще се проведе в гр. Ѕургас на 23 юни 2017 г. от 11


 часа в ќбластна управа Ѕургас (ул.”÷ар ѕетър” є1)


 


ќрганизатори на Ћитературни€ конкурс ”»зкуство против дрогата” са:


ќбластна управа Ѕургас, ќбщина Ѕургас, „италище „Ћюбен  аравелов 1940”, —индикат на българските учители – Ѕургас.                                                                                                                                      


 


“ворбите изпращайте на електронен адрес:


E-mail: chitalishte_lk@abv.bg         “елефон:  +359 056 84 44 69

Ќационален конкурс ƒир€ в морето

»нициативен комитет за честване на ћеждународни€ ден на мор€ка – 25 юни организира


Ќационален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и мор€ците, под наслов „ƒир€ в морето” 


 онкурсът цели да се отраз€ват по художествен начин радостите и тегобите на мор€шката професи€, отсъствието и завръщането, €рките и колоритни индивидуалности на морските хора.


 


ѕриемат се литературни творби – проза и поези€


¬ раздел изобразително изкуство се допускат произведени€ в областта на живописта, графиката и фотографи€та.


 


¬ конкурса могат да участват лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничени€. —ъщо така хора, роднини по права лини€ на лица, професионално свързани с морето – родители, деца, съпруги, съпрузи, брат€ и сестри.


”частниците могат да изпращат до три творби в различните раздели.


 


Ћитературните творби не тр€бва да бъдат публикувани или достъпни в интернет.


«а произведени€та в жанровете живопис и графика не се изисква определен размер.


¬ раздел фотографи€ фотосите тр€бва да бъдат в размер A4 или ј3.


ќцен€ването се осъществ€ва от тричленно жури, съставено от из€вени литературни творци и художници.


 


 


ќтличените литературни творби се публикуват на сайта на ћор€шки професионален съюз: www.seafarerstu-bg.com


 


 артините и фотосите се представ€т на изложба.
¬секи раздел - проза, поези€, живопис и графика, фотографи€ включва следните награди:


1. ѕърва награда – 300 лв.


2. —пециална награда – 250 лв.


3. ¬тора награда – 150 лв.


4. “рета награда – 100 лв.


5. ѕоощрителни награди.


Ќаграден фонд – 3 200 лв.


Ћитературните творби се изпращат на имейл: stunion@varna.net, а картините и фотосите се приемат на адрес: 9000 ¬арна, ул. √раф »гнатиев 6ј, вх.1, ет.1.


—рокът за изпращане и приемане на творбите е до


30 април 2017 г.


¬с€ка творба задължително се придружава от следната информаци€:


- трите имена на автора/ художника;


- професи€ и последна месторабота;


- личен телефон, имейл или адрес за връзка.


ѕълни€т текст на статута на конкурса е публикуван в сайта на ћор€шки професионален съюз:


www.seafarerstu-bg.com


ƒопълнителна информаци€ на телефони:


052 953 106; 052 953 107; 052 953 109


 

Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— Дƒ»ћ ј яЌ„≈¬јУ

ћЋјƒ» ј¬“ќ–», ѕј  ƒќ…ƒ≈ ¬–≈ћ≈ «ј  ќЌ ”–—!
«а —≈ƒ≈ћЌјƒ≈—≈“» пореден път
”чредител€т —“≈‘јЌ яЌ„≈¬
и организаторите на ћайски културни тържества 2017 об€в€ват традиционни€


Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— „ƒ»ћ ј яЌ„≈¬ј“
«а ѕќ≈«»я и ѕ–ќ«ј (разказ, приказка или есе)


Ќј√–јƒ»“≈ Ќј  ќЌ ”–—ј —ј:
«ј ѕќ≈«»я – 94 лева
«ј ѕ–ќ«ј – 94 лева
ќЅя¬я¬јЌ≈“ќ » ¬–Џ„¬јЌ≈“ќ Ќј Ќј√–јƒ»“≈ ў≈ ЅЏƒ≈ ¬ –јћ »“≈ Ќј ћј…— »“≈  ”Ћ“”–Ќ» “Џ–∆≈—“¬ј, Ќј 10 ћј… ќ“ 17 „ј—ј ¬ —≈¬≈–Ќј“ј «јЋј Ќј „»“јЋ»ў≈“ќ
–егламентът за участие е:
1. ”частниците да са на възраст до 19 години
2. “ематични ограничени€ н€ма
3. ѕредставените творби да бъдат Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌ» до сега и да бъдат напечатани в три екземпл€ра
4. Ѕро€т на творбите да бъде:
• «а стихотворение – не повече от 3
• «а проза – не повече от 1
5. ƒве последователни години един и същ участник не може да бъде носител на първа награда за поези€ или проза
6.  раен срок за представ€не на творбите – 30 април 2017 г.
»зпратете или донесете лично на адрес:
4270 гр. ѕървомай, ул. ќрфей є7, ќбразцово народно читалище „—в. —в.  ирил и ћетодий – 1894 г. – гр. ѕървомай“, Ѕиблиотека за литературен конкурс „ƒимка янчева“.
ћлади поети и белетристи, непознати даровани€, отличавани или не в предишни конкурси, очакваме вашите творби!
«а повече информаци€ можете да се обръщате на тел. 0336 98908 или 0888 56 88 11
Ќј ¬—»„ » ∆≈Ћј≈ћ ”—ѕ≈’!
ќт ”„–≈ƒ»“≈Ћя и ќ–√јЌ»«ј“ќ–»“≈ на ћ “2017

ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-04 ”гаси светлините
24-04 ”гаси светлините
24-04 ”гаси светлините
24-04 »грата
24-04 » за любов да пишем е престъпно
ѕълен списък