Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     

Литературен

сайт

Книжарница

КНИГИТЕ

Електронни

книги

Алманах

"Нова българска литература"

Издателство
"Буквите"
Мечта за книга
Най-нови
Последни отзиви
Първи публикации
Авторски център Препоръчано
По раздели
По азбучен ред
Автори
По брой творби
По азбучен ред
Фондация "Буквите"
Вход
Електронен журнал  
  Най-нови (2)
  Последни отзиви (0)
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
  Аудио и Видео
  Последнo прочетени
Препоръчано   .
Препоръчано
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
.
.
Автори   .
  По азбучен ред
  По брой творби
  Нови автори
.
.
Преводи и чужд.език   .
  Най-нови
  По раздели
  Преводачи
.
.
Други   .
  Фотоархив (ново)
  Видеоархив (ново)
  Реклама
  Статистика
Оn-line помощ
  info@bukvite.bg

Клуб 'Буквите'
.
.
ИЗДАТЕЛСТВО БУКВИТЕ   .
  Издателство "Буквите" е специализирано в издаване на българска литература. Чрез него много автори са издали своите първи книги.
ИЗДАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ!
  Шлифоване на текст
   Избягвайте ненужни наречия, бройни числа и епитети като - винаги, веднага, тогава, повече, вече, един, много, малко, няколко, някакъв, други, след това, преди това, после, сега. Те в повечето
.
.
ТЪРСЕНЕ   


Разширено търсене
Google Analytic
   
Конкурси  
Национален поетичен младежки конкурс "Към Родината"

СЪЮЗЪТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
ОБ Я В Я В А


НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС
„КЪМ РОДИНАТА”
ПОСВЕТЕН НА 160 ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЩОНАРОДНОТО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО
С подкрепата на г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/
Конкурсът е за млади автори до 30 години.Всеки автор има право да участва с три поетични творби.Текстовете се изпращат в три екземпляра на адрес София – 1000 п.к 71 в срок до 1 октомври 2016 г.
Резултатите ще се обявят в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември.
1. Награден фонд
Първа награда 500 лв.
статуетка „Пегас” и грамота 
Скулптор: Венелин Петров
Втора награда 400 лв.
статуетка и грамота 
Трета награда 300 лв.
статуетка и грамота 
2. Отпечатване НА НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ в сп. „Пламък” 
Председател на журито: Георги Константинов

Национален литературен конкурс Яна Язова - Лом 2016

 


ОБЩИНА ЛОМ


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ


 


 


О Б Я В Я В А Т


 


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС


ЯНА ЯЗОВА ЛОМ2016


ДЕСЕТО  ИЗДАНИЕ


  


     Условия: • Ø конкурсът е анонимен;

 • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

 • Ø до три литературни творби в три екземпляра;

 • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;

 • Ø възраст – от 14 до 35 години;

 • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2016 г.


     Материалите да се изпращат в  плик на следния адрес:


3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска –


главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.


     За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472.


     Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.


     Данните за участника да се поставят в отделен плик.


     Ще бъдат присъдени три награди:


     I  награда - 200 лв.


     II награда - 150 лв.


     III награда - 100 лв.


     Специална награда за участник от Лом.


     В рамките на НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА ЛОМ2016 за пръв път ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете (За есе). Важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите.


     Ще бъдат присъдени три награди:


     I  награда – 100 лв.


     II награда – 50 лв.


     III  награда – 30 лв.


     Резултатите от двата конкурса ще бъдат обявени на 21 октомври 2016 г. на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/    


     Наградите ще бъдат връчени на 26 октомври 2016 г.


 

Национален конкурс за стихове "Мое синьо лято"
ФОНДАЦИЯ АСТИКА-БУРГАС

ОБЯВЯВА СЕДМИ  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОВЕ НА ТЕМА


„МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 


В конкурса могат да участват всички младежи и възрастни посочени в категориите от цялaта страната:


Първа категория младежи от 14 до 29 години.


Втора категория възрастни 30+ години.


    Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница. 
 Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина.


  Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка. 


Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени 
с грамоти, а победителите в двете категории с  предметна награда.


Стиховете ще бъдат оценени от пет членно независимо жури! 


Творбите изпращайте 
по електронен път във формуляра за конкурса:


Начало на конкурса 24.05.2016 г.


Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2016 г.


 


За допълнителна информация: Л.Вълков – GSM: 0878 75 70 72 


Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 10.10.2016 г. 


УСПЕХ!
С пожелание за синьо лято.

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБОВНА ЛИРИКА „ГОРЧИВО ВИНО”

ОБЯВА ЗА ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБОВНА ЛИРИКА „ГОРЧИВО ВИНО” 
Организиран е от НЧ „Братя Миладинови 1914” - Петрич. Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 15.08.2016 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
- едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение, без името на автора
- малък, запечатан плик с попълнено заявление за участие в конкурса, изтеглено от сайта на читалището:http://chitalishtebratiamiladinovi.org/ и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора с неговото име. 
Максимален обем на творбата – до 30 реда.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта и фейсбук страницата на читалището до 06. 09. 2016 г. 
Официалното награждаване ще се проведе на тържествена среща в Клуба на дейците на културата в читалището през месец септември 2016 г.(датата ще бъде допълнително обявена).
Наградените (първа, втора и трета награда) нямат право да участват в следващите 2 години.
Ще бъдат връчени първа, втора и трета награди - диплом и плакет, както и специални награди. Наградите ще се връчват само лично на авторите. Организаторите поемат пътните разходи и една нощувка на наградените.
Творбите за участие се изпращат по куриер, по поща или на място, на адрес:
гр. Петрич 2850, обл. Благоевград
ул. „Александър Стамболийски” № 4
Народно читалище „Братя Миладинови 1914” – за конкурса „Горчиво вино“ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Вангелия Тренева – секретар, 0879 088 501
Маргарита Досева – организатор, GSM 0879 088 506
petrich@dir.bg 
metodisti@mail.bg


Национален конкурс за разказ на младежка тема 2016 г.

РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ИЗГРАЖДАНЕТО


НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБЛИК НА СВЕТА!


 


ОБЩИНА ВАРНА


 


ОБЯВЯВА


 


Национален конкурс за разказ на младежка тема 2016 г.


 


Конкурсът е в подкрепа на титлата


 „Варна – Европейска младежка столица 2017“


 


  РЕГЛАМЕНТ 1. 1.    Право на участие в конкурса имат лицаот 16 до 35 години.

 2. 2.    Изисквания:


2.1.        Формат: • до  четири стандартни страници А4, шрифт  Times New Roman 12.


2.2.    Придружаваща информация на отделен файл: • трите имена на автора;

 • личен телефон и e-mail за връзка.


2.3.       Срок, форма и начин за предаване на творбите:2.4. Всеки автор може да участва  с един  разказ.


2.5. Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.


2.6. Победители в конкурса от 2015 г.нямат право на участие.


3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.


4. Критерии за оценяване:


4.1. Съдържание: • свързаност на разказа с проблематиката на младите хора;

 • последователност /логика на изложението;

 • наличие на драматична ситуация;

 • умение да се изграждат характери;

 • композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.


4.2. Език: • езиков речник и умение да бъде използван;

 • правопис и пунктуация.


5. Оценяване:


5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни   творци.


5.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.


6. Награден фонд, съгласно заповед на кмета на община Варна: • І-ва награда   -  600.00 лв.

 • ІІ-ра награда  -  400.00 лв.

 • ІІІ-та награда -  200.00 лв.


7. Отличените разкази ще бъдат публикувани до 31 юли 2016 г.


-    на сайта  www.varnanamladite.com;


-  на сайта  www.varnawriterssociety.net с подкрепата на „Общество на писателите  - Варна“.


8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.


За контакт и допълнителна информация: тел: 052/820 804; 0884 990634


гл. експерт Радостина Ганева

Медиен партньор  
Българско национално радио
Последнo в "Любими произведения"   1
1. Горчива вечер -  stenli499  
2.  В тази тишина -  alipieva  
3.  В тази тишина -  alipieva  
4. Улица на всички идеали... -  zalez  
5. Познание -  бард  
6. Звезден миг -  stenli499  
7. Преди Шехеразада да заспи -  stenli499  
8. Неделно състояние -  stenli499  
9. Очите на баба -  galena_gv  
10. Животът преди рисунка... -  zalez  
Пълен списък
3
2
VIP произведения
Как да направим произведението си VIP
Събития  
 
Първи публикации  
25-05 Бъди последната  -  nanito
25-05 ДВУСТИШИЯ 35 -  hadjito
24-05 Самонаказване  -  nanito
22-05 Горчива вечер -  stenli499
22-05 ~***~ -  ахаир
Пълен списък
 
 
 
Последно прочетени E-книги  
25-05 Рибен буквар /1824 г/.
25-05
25-05 Пяъчен часовник
25-05 Пяъчен часовник
25-05 Пяъчен часовник
Пълен списък