БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ГОРЧИВО ВИНО”

 НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ

„БРАТЯ  МИЛАДИНОВИ - 1914” ГР. ПЕТРИЧ

ОРГАНИЗИРА

ПЕТИ  НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

„ГОРЧИВО  ВИНО”

        Настоящият ежегоден конкурс е учреден през 2014 г. по случай 100-годишнината на  НЧ „Братя  Миладинови - 1914” и  80-годишния юбилей на поета Евтим Евтимов

 

                                   ТЕМА

 

 

                   Любовна лирика              

 

                            РЕГЛАМЕНТ

  

      Националният поетичен  конкурс „Горчиво  вино” е ежегоден и се провежда през месец септември.

 

    Право  на  участие  имат  лица  над    16  години. 

    Конкурсът е анонимен.

    Желаещите да участват трябва да изпратят до 15.08.2018 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик, съдържащ:

v  едно непубликувано и напечатано в 3       екземпляра стихотворение на любовна тема;

v  малък, запечатан плик с попълненозаявление за участие в конкурса, изтеглено от сайта на читалището -  http://chitalishtebratiamiladinovi.org/  и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора.

     Максимален обем на творбата – до 24 реда  (шрифт Times New Roman, големина на шрифта–12)      

       Резултатите от конкурса ще бъдат  публикувани  на  уеб сайта и фейсбук страницата  на  читалището  през месец септември 2018 г.  

         Конкурсните  творби  не  подлежат  на  връщане  и  организаторите  си  запазват  правото  да     ги  публикуват  и  репродуцират  с  цел  популяризиране  и  презентиране  на  конкурса.

        Организаторите  си  запазват  правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на  промени  в  регламента.

         Всички  въпроси  и  казуси, които  не  са  предвидени  в  настоящия  регламент, подлежат  на  конкретно  решение  от  страна  на  журито.

         Получилият първа награда няма право да участва в следващите издания на конкурса. 

 

 

ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

      Творбите за участие се изпращат по куриер, по поща или на място, на адрес:

Народно  читалище  „Братя  Миладинови - 1914”

За  конкурса „Горчиво вино“

ул. „Александър  Стамболийски” № 4

гр. Петрич  2850, обл. Благоевград

          

 

                     НАГРАЖДАВАНЕ                                                Ще бъдат присъдени следните награди:

Първа награда: ИЗДАВАНЕ НА КНИГА С ЛЮБОВНА ЛИРИКА

Втора награда - диплом и предметни награди (книги)

Трета награда - диплом и предметни награди (книги)

По решение на журито могат да бъдат присъдени и специални награди. 

За допълнителна информация:

 

¨      GSM 0879 088 501 -  Вангелия Тренева – секретар

¨       GSM 0879 088 507 -  Валентина Петрова

¨       petrich@dir.bg; metodisti@mail.bg


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)