БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Назионален конкурс 'От заник слънце озарени"

60 ГОДИНИ

 

ЯВОРОВИ ДНИ – ПОМОРИЕ

 

             10-14 юли 2018

 

      

 

От  10 до  14 юли 2018 год.  в

гр.Поморие ще се проведат

Националните  поетични празници “Яворови дни”.

Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” - Поморие

Организират  в рамките на

“Яворови дни”  - 2018

     Национален рецитал-конкурс

по творби на Яворов /за любители/.

Подборният етап на конкурса ще се проведе

на 13  юли /петък / от 10.00 часа в Читалище

“Просвета 1888”.

Заключителният етап на конкурса ще се

проведе  на 14 юли /събота/ от  20.00 часа.

 

       Очакваме Вашата заявка за участие на

Адрес:

8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

Читалище “Просвета 1888”

/за рецитал-конкурса/

или на тел. /0596/ 2 23 16 ;GSM 088 895 16 15

E-mail : prosveta_pomorie@mail.bg

       

       В заявката посочете:

-          Трите имена на участниците

-          Възраст

-          Заглавие на избраното изпълнение

-          Времетраене на изпълнението

 

 Разноските по пребиваването са за сметка

 на участниците или на ведомството, което ги

 изпраща.

 

.............................................................................................................................................

 

                       С Т А Т У Т

     на Националния рецитал-конкурс

                по творби на Яворов

                      /за любители/

  1. Националният рецитал-конкурс по творби на

Яворов се провежда ежегодно в рамките на

Поетичните празници “Яворови дни” в

гр.Поморие през месец юли.

  1. В него могат да участват ллюбители, изпълнители

на художествено слово от всички възрасти.

  1. Допускат се до участие само изпълнения по

      творби на Яворов /поезия, проза, драматургия/.

  1. Времетраене на изпълненията:

-          Индивидуални  - до 5 мин.

-          Групови – до 10 мин.

  1. Наградният фонд на конкурса е подсигурен от

Община Поморие, Фондация “25 века Поморие”

и Фондация “Яворов” – Чирпан.

 

За индивидуални изпълнения:

І награда

ІІ награда

ІІІ награда

 

Награда за групов рецитал

 

 

Награда на Фондация “25 века Поморие”

 

Награда на Фондация “Яворов” гр. Чирпан

 

..................................................................................................................................................................

 

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ         

 

          ОБЩИНА  ПОМОРИЕ

          

                    ОБЯВЯВА

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

        “От заник слънце озарени

          алеят морски ширини”

 

        ЯВОРОВИ ДНИ – 2018

             от  10 до 14  юли

Творбите /до 10 стихотворения/ в 3 екземпляра

изпращайте на Адрес:  8200 – Поморие

                                       ул. “Княз Борис І” № 51

                                          /конкурс за поезия/

 

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в

големия плик , малко пликче с трите си имена,

телефон и адрес за връзка .

Краен срок – 30 юни 2018 год.

/валидно е пощенското клеймо на плика/

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на

14 юли  2018 г.

...................................................................................................................................................

 

 


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)