БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

2018 г.

 

САМО АКО ЗАПОЧНЕШ ДА ПРАВИШ ДОБРО, ЩЕ ПОВЯРВАШ В НЕГО. 

 

РЕГЛАМЕНТ

1. Право на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.

2. Изисквания:

2.1. Формат:

• до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.

2.2. Придружаваща информация:

• трите имена на автора;

• личен телефон и e-mail за връзка.

2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:

• на e-mail:  storyofkidnness@gmail.com до 30 юни /включително/ 2018 г.

2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.

3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

4. Критерии за оценяване:

4.1.Изисквания:

• тематична свързаност на есето;

• последователност/логика на изложението;

• структура: увод – изложение - заключение.

4.2. Език:

• езиков речник и умение да бъде използван;

• правопис и пунктуация.

5. Оценяване:

5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури.

5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора.

6. Награден фонд, съгласно заповед на Кмета на Община Варна:

  • І-ва награда - 400.00 лв.
  • ІІ-ра награда - 300.00 лв.
  • ІІІ-та награда - 200.00 лв.
  • Три поощрителни награди по 50.00 лв

7. Отличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г.

- на сайта www.varnanamladite.com;

- на сайта www.sdrujeniepisatelivarna.bg;

- на сайта www.azmogaazznam.com.

 

8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.

 

За контакт и допълнителна информация:

Йоанна Недева, младши експерт „Младежки програми и партньорства“

тел: 052/820 804

 


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)