БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

І-ВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА`2018

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НЧ „РОДИНА-1860“
КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ“
КЪЩА МУЗЕЙ „ГЕО МИЛЕВ“

І-ВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА`2018
Тема: „Гора Вълшебница и нейните сестри - музика и поезия“

РЕГЛАМЕНТ

І. Цел на конкурса: да провокира творческата мисъл и емоция у авторите и да търси и открива млади творци, които не са работили в този жанр.
ІІ. Условия за участие в конкурса
1.Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години. 
2. Всеки автор може да участва с до 2 творби до 5 страници А4, размер на шрифта 12, без ограничение на литературната форма – поетична или белетристична.
3. Авторите да са действителни носители на авторските права.
4. Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация с трите имена на ав-тора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail за контакти и по жела-ние кратка творческа биография.
5. Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес: prikazka_konkurs2018@abv.bg, не по-късно от 7 май 2018г.
6. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.
7. Всяка година журито определя различна тема за конкурса.
ІІІ. Награди
1. Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на официална церемония на 27 май 2018 /неделя/ в Стара Загора. Всички отличени ще бъдат уведомени по и-мейл или телефон.
2. Всички участници в конкурса ще получат диплом за участие, а победителите и мате-риални награди. 
3. Приказките, които журито класира на първо, второ и трето място, ще бъдат отпеча-тани в специално книжно издание. То ще бъде издадено до 6 месеца след обявяване на отличените. Те ще получат безплатно определен брой от издадената книга.
4. Класираният на първо място получава Призът на конкурса /авторска статуетка/, а тези на второ и трето място - плакети.
5. С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат. 
6. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. 
7. Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.
За информация:
Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860”
тел: 042/ 626 900; 0887651129
и-мейл: rodina1860@abv.bg
Клуб „Млад писател”
и-мейл: teen_stzagora@abv.bg
тел: 0899425503


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)