БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

 
                                               ОБЩИНА СИЛИСТРА
                      ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”- ОТДЕЛ  „КУЛТУРА”
                ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ”
                     
                                          О Б Я В Я В А Т 
                 СЕДЕМНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
               „ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ" 
 
                  за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното - 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.
 
        Условия за участие в конкурса:
               Право на участие имат лица над 18 години.
               Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 12.02. 2018 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
•       едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
•       малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации /
•       Всеки участник може да изпрати само едно  стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. 
 
 Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
Творбите ще се оценяват от тричленно жури,  утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра. Ще бъдат връчени три  парични награди: първа -200 лв., втора – 150 лв., и трета -100 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели”- 100 лв.
               Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.  При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде  включен в конкурса.
 
               Награждаването на победителите в конкурса ще се състои  на 22.02.2018 г., 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Силистра.
 
 
               Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра -7500
ул. „С. Велики” №33
Община Силистра
стая 314,  За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”
 
 
 
     Справки и допълнителна информация :
      тел: 086/816 273 , e-mail: culture@silistra.bg

 


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)