‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (19)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  “ърс€ »здател 2012
  “ози конкурс има само една цел  - да ¬и научи да бъдете професионални автори. ƒа се научите да не се срамувате да се саморекламирате и да престанете да чакате тихо в ъгълчето да ви откри€т. ƒа
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурс  
 оледа ¬ ѕисмо:  онкурс ДћузаУ
 

÷≈Ћ Ќј  ќЌ ”–—ј

∆ивеем бързо. ћислим бързо и комуникираме още по-бързо. SMS, email, шльокавица и селфита заливат ежесекундно светещите екрани на телефоните ни и мониторите ни.

¬сичко се случва на бързи обороти, но качеството на комуникаци€та никога не е било по-лошо. “ова ни изтощава и често ни кара да се чувстваме объркани, изгубени, неразбрани. ћоже и да имаме безброй при€телства във ‘ейсбук и последователи в »нстаграм, но се чувстваме самотни. «ащо? «ащото имаме чувството, че вече никой не ни слуша истински.

¬реме е за пром€на. „ ак?“ бихте попитали. ¬реме е да започнем да комуникираме бавно. Ѕавната комуникаци€ е тази, чрез ко€то усп€ваме истински да се свържем и да създадем едно взаимно и истинско човешко прежив€ване. Ѕазира се на състрадание – опознаването на чуждите, но и на собствените емоции и нужди.

÷елта на конкурса е да възроди загубеното изкуство за бавна комуникаци€ заедно с всички съпътстващи умени€ (емоционална интелигентност, проницателност, съобразителност и др). ƒа  възпита вкус към изискаността на изказа, дълбоко опознаване на събеседника и себе си чрез формата на писмото. »скреното, проникновеното и дълбокото писмо. ¬ечното такова. ќстав€що следа и вдъхнов€ващо, връщащо усмивката дори и в най-трудните моменти.  

¬€рваме също, че н€ма случайно достигнали до човека послани€. ÷ел на конкурса е да действа като посредник за достигане писмата до нуждаещите се от вдъхнов€ващо послание читатели. Ќа принципа „предай нататък“.

«јƒј„ј Ќј  ќЌ ”–—ј

 оледа. »ма там н€къде един човек. ’оди по улицата. “ъжен... или по-скоро самотен. —вети слънце, а все едно, че вали дъжд.

»зведнъж, забил поглед в зем€та, намира писмо. ѕисмото е от теб.

 акво ще му кажеш?  ак ще го вдъхновиш и за какво?

”—Ћќ¬»я Ќј  ќЌ ”–—ј

 райна дата за предаване на писмата в електронен вариант: 14.12.2017

ќб€в€ване на резултат 21.12.2017.

ѕ–ј¬ќ Ќј ”„ј—“»≈

¬ конкурса имат право да участват всички физически лица от вс€какъв цв€т, произход и пол.

— изпращането на писмото, писател€т се съглас€ва то да бъде разпечатано и разпространено по време на  оледната инициатива/събитие, когато ще бъдат поканени всички, които имат нужда от вдъхнов€ващо послание. ¬секи, дошъл на събитието, ще получи едно от получените писма.

‘ќ–ћј“

¬ писмото се допуска да бъдат включени вс€какви скици и рисунки, направени на ръка, прикачени изрезки от вестници, цитати и изобщо всичко, което би помогнало на писател€ да изрази сво€та иде€.

»«»— ¬јЌ»я

1.       ѕисмото е сканирано и изпратено на

2.       ѕисмото е подписано с псевдоним или кратко наименование

3.       ¬ еmail-а са оставени координати за връзка с писател€.

4.       ѕисмото не надвишава 2 страници ј4 формат с размер на шрифта 12. 

 –»“≈–»» «ј ќ÷≈Ќ ј (¬—≈ »  –»“≈–»… —≈ ќ÷≈Ќя¬ј ѕќ — јЋј ќ“ 1 ƒќ 10 “ќ„ »)

1.       Ќаписано на ръка

2.       ¬ъздействие

3.       ≈моционалност

4.       јбстрактност

5.        реативност

6.       ≈зик, граматика

ЅќЌ”—  –»“≈–»… (10 “ќ„ »)

“върдо копие от писмото изпратено/оставено до пощенска кути€ на ћеждувремие (Meantime) на адрес

Artcafe Garden Bar

«а: Meantime

ул. „¬рабча“ 12Ѕ

1000 ÷ентър

—офи€

Ќека всеки, който изпитва затруднени€ да се свърже с нас чрез meantime.live@gmail.com или 0899 877 544. “ози критерий цели да стимулира чувството от очакване за пристигане и получаване на писмото, а също и да придаде повече истинност на конкурса. ѕри нужда могат да бъдат осигурени и алтернативни методи за предаване на писмата.

Ќј√–јƒј

ѕисател€т, чието писмо е оценено най-високо според общи€ брой постигнати точки, получава специален тефтер със заключване с пръстов отпечатък – Lockbook.

 
  Teкущи конкурси
14-12-2017   оледа ¬ ѕисмо:  онкурс ДћузаУ
31-12-2017  “рети хумористичен конкурс ¬€търничави истории
 
ќтминали конкурси
31-10-2017  ќбразователен конкурс 04: –азказ в първо лице на тема —офийски потайности
30-10-2017  Ќационалната награда за лирика »ван ѕейчев
30-09-2017  Ќационален литературен конкурс яна язова
30-09-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— «≈ћя Ќј ѕ≈≈ў»“≈  ќЋ≈Ћ≈“ј
21-09-2017  „етвърти национален конкурс за млади поети ƒимитър Ѕо€джиев
15-09-2017  “рети национален конкурс за книги за деца
10-09-2017  Ќационален конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та
01-09-2017  Ћитературен конкурс –ада  азалийска
31-08-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј
31-07-2017  ѕърви национален конкурс за къс разказ ДћостовеУ.
30-07-2017  ¬сичко за майка ми
30-06-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.
30-06-2017  я¬ќ–ќ¬» ƒЌ» Ц 2017
20-06-2017  ¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј
15-06-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ”„≈Ќ»„≈— »  ќЌ ”–—
15-06-2017  Ќационален литературен конкурс Д— море в сърцетоФ
04-06-2017   онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски
30-05-2017   онкурс 140 годишнина от ќсвободителната война
20-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋEЌ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я Д¬ ѕќЋ»“≈ Ќј ¬»“ќЎјФ
10-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— Ќј »ћ≈“ќ Ќј ѕ≈“ ќ » ѕ≈Ќ„ќ —Ћј¬≈… ќ¬» «ј Ћ»–»„Ќќ —“»’ќ“¬ќ–≈Ќ»≈
06-05-2017  ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017
06-05-2017  „≈“¬Џ–“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
05-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
01-05-2017  » «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017
30-04-2017  Ќационален конкурс ƒир€ в морето
30-04-2017  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— Дƒ»ћ ј яЌ„≈¬јУ
25-04-2017  Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"
25-04-2017  Ќационален конкурс за поези€ »скри над Ѕ€ла
02-04-2017  ќбразователен конкурс 03. ƒиалог
01-04-2017   онкурс ѕървоаприлска патерица
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-11 ”чилище по роботика
25-11 —транна жена
25-11 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
25-11 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
25-11 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
ѕълен списък