‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (4)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  “рите най-важни въпроса при издаване на книги
  «а какво пишем е €сно - гори ни отвътре, нощем се въртим на възглавницата, ставаме, палим лампата и на първото попаднало ни листче пишем поредни€ си шедьовър. —утринта на трезва главо го четем, къс
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурс  
Ќационален конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та
 

„…словото Ѕожие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч: то прониква до разд€ла на душа и дух, на стави и мозък, и прецен€ва помисли и намерени€ сърдечни.” (≈вреи 4:12)

“ези стихове от ѕосланието на свети апостол ѕавел до евреите разкриват преобраз€ващата сила на Ѕибли€та – за всеки човек от вс€ка епоха! јко сте изпитали лично истината на тези апостолски думи, или пък искате тепърва да се докоснете до мъдростта на библейските послани€ – пред вас е предизвикателството да станете участник в Ќационални€ конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та под надслова “¬ечната книга и ние”. »нициатори на конкурса са Ѕиблейската библиотека на Ѕогословски€ факултет на —офийски€ университет и интернет порталът ѕравославие.Ѕ√.

Ѕиблейската библиотека (Bibliotheca biblica) на Ѕогословски€ факултет на —” е открита през 1998 г. “€ е единствената институци€ в ёгоизточна ≈вропа, т€сно специализирана в областта на библейското богословие – —тар и Ќов «авет, юдейска литература и ранно христи€нство.  нижнината е предимно чуждоезична и постъпва чрез дарени€ от √ермани€, Ўвейцари€, ¬еликобритани€, —јў, √ърци€, –уси€, с изключителното съдействие на —ветовното дружество но новозаветните учени. ‘ондът на библиотеката e над 9500 тома (книги, периодични издани€, CD). Ѕиблейската библиотека инициира издаване на собствена поредица от изследвани€ в областта на библеистиката (ЅЅ), като вече са представени първите 11 тома.

”слови€ за участие

 онкурсът е разделен в две възрастови категории – ученици от 8 до 12 клас и участници над 19 години.

ћаксимални€т обем на есето да е 6 стандартни страници.  ъм есето приложете вашите данни: име, фамили€, възраст и актуални координати за обратна връзка; за учениците – клас и училище.  ато отделен файл прикачете и актуална снимка, ко€то да придружава есето ви (за евентуална публикаци€).

≈сетата, изпратени за участие в конкурса, не тр€бва да са публикувани в други електронни и печатни медии, или в лични блогове.

E-mail за изпращане на есетата: pravoslavie.bg@gmail.com
 раен срок за участие: 10 септември 2017 г.

¬секи участник може да използва ресурсите на Ѕиблейската библиотека при подготовката на есето си!
–аботното време на Ѕиблейската библиотека е от понеделник-петък от 14 – 18 ч. (Ѕогословски факултет на —”, пл. —в. Ќедел€ 19, ет. 3)

“еми
”частниците в конкурса могат да изберат една от предложените по-долу теми, на ко€то да посвет€т своето есе:

√рехопадението и изгубени€т рай според книга Ѕитие

ћойсей – Ѕожи избраник и водач на народа

’ристос и фарисеите

Ћюбовта в ѕослани€та на свети апостол ѕавел

 аин и јвел – последици от братоубийството

јвраам – баща на много народи

—вободата в ѕослани€та на свети апостол ѕавел

ќбновата на човека, зададена от —пасител€

Ќагради

ѕредвидени са следните награди за вс€ка от двете възрастови групи участници:

ѕърва награда – 300 лв.
¬тора награда – 200 лв.
“рета награда – 100 лв.

—пециална награда на Ѕиблейска библиотека – 200 лв. (за вс€ка от двете възрастови групи)

Ќаградените есета ще бъдат публикувани в сайта ѕравославие.Ѕ√.

–езултати

∆ури от духовници, богослови, писатели и журналисти, ще определи трите най-добри есета в двете възрастови групи – за ученици и за възрастни, както и специалните награди на Ѕиблейската библиотека. ¬ състава на журито са: Ѕелоградчишки епископ ѕоликарп, доц. д-р »вайло Ќайденов –  преподавател по —тар «авет в Ѕогословски€ факултет на —”, јлександър Ўпатов – писател, д-р ¬ладимир »гнатов, преподавател по литература във ‘≈√ и асистент по българска литература в —”,  ѕламен —ивов – изпълнителен директор на фондаци€ “ѕокров Ѕогородичен”, редактор в ѕравославие.Ѕ√. 

 

–езултатите от конкурса ще бъдат об€вени на сайта ѕравославие.Ѕ√ на 1 октомври 2017 г.

 
  Teкущи конкурси
31-12-2017  “рети хумористичен конкурс ¬€търничави истории
12-01-2018  ѕети национален поетичен конкурс за любовна лирика ДЌаздравица за любовтаФ.
15-01-2018  Ќационален конкурс за поези€ Д“≈ќƒќ– “–јяЌќ¬Ф
 
ќтминали конкурси
14-12-2017   оледа ¬ ѕисмо:  онкурс ДћузаУ
31-10-2017  ќбразователен конкурс 04: –азказ в първо лице на тема —офийски потайности
30-10-2017  Ќационалната награда за лирика »ван ѕейчев
30-09-2017  Ќационален литературен конкурс яна язова
30-09-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— «≈ћя Ќј ѕ≈≈ў»“≈  ќЋ≈Ћ≈“ј
21-09-2017  „етвърти национален конкурс за млади поети ƒимитър Ѕо€джиев
15-09-2017  “рети национален конкурс за книги за деца
10-09-2017  Ќационален конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та
01-09-2017  Ћитературен конкурс –ада  азалийска
31-08-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј
31-07-2017  ѕърви национален конкурс за къс разказ ДћостовеУ.
30-07-2017  ¬сичко за майка ми
30-06-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.
30-06-2017  я¬ќ–ќ¬» ƒЌ» Ц 2017
20-06-2017  ¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј
15-06-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ”„≈Ќ»„≈— »  ќЌ ”–—
15-06-2017  Ќационален литературен конкурс Д— море в сърцетоФ
04-06-2017   онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски
30-05-2017   онкурс 140 годишнина от ќсвободителната война
20-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋEЌ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я Д¬ ѕќЋ»“≈ Ќј ¬»“ќЎјФ
10-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— Ќј »ћ≈“ќ Ќј ѕ≈“ ќ » ѕ≈Ќ„ќ —Ћј¬≈… ќ¬» «ј Ћ»–»„Ќќ —“»’ќ“¬ќ–≈Ќ»≈
06-05-2017  ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017
06-05-2017  „≈“¬Џ–“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
05-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
01-05-2017  » «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017
30-04-2017  Ќационален конкурс ƒир€ в морето
30-04-2017  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— Дƒ»ћ ј яЌ„≈¬јУ
25-04-2017  Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"
25-04-2017  Ќационален конкурс за поези€ »скри над Ѕ€ла
02-04-2017  ќбразователен конкурс 03. ƒиалог
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
15-12 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
15-12 Ќа изповед пред ƒ€кона
15-12 Ќа изповед пред ƒ€кона
15-12 Ќа изповед пред ƒ€кона
15-12 ќмагьосани€т принц
ѕълен списък