БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Национален литературен конкурс Яна Язова

ОБЩИНА ЛОМ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ


О Б Я В Я В А Т

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2017
ЕДИНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ

Условия:
 конкурсът е анонимен;
 литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;
 до три литературни творби в три екземпляра;
 размер на творбата – до пет машинописни страници;
 възраст – от 14 до 35 години;
 срок за изпращане на творбите – 30 септември 2017 г.
Материалите да се изпращат в плик на следния адрес:
3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска –
главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.
За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472.
Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.
Данните за участника да се поставят в отделен плик.
Ще бъдат присъдени три награди:
I награда - 200 лв.
II награда - 150 лв.
III награда - 100 лв.
Специална награда за участник от Лом.
В рамките на НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2017 ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете (За есе). Важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите.
Ще бъдат присъдени три награди:
I награда – 100 лв.
II награда – 50 лв.
III награда – 30 лв.
Резултатите от двата конкурса ще бъдат обявени на 19 октомври 2017 г. на сайта на Община Лом: http://www.lom.bg/
Наградите ще бъдат връчени на 25 октомври 2017 г.


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)