БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Конкурс 140 годишнина от Освободителната война

На 140-годишнината от руско-турската освободителна война е посветен конкурсът, организиран от Съюза на българските писатели, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Литературния институт „М. Горки”, филологическия факултет на МГУ „М. В. Ломоносов” и в. „Литературная газета” с подкрепата на посолството на България в Русия. Жури в състав Боян Ангелов, Надя Попова (координатор), Андрей Андреев, А. Н. Варламов, В. С. Модестов, М. Замшев, С. Ф. Дмитриенко (координатор), ще определи лауреатите. В конкурса могат да участват автори, пишещи на български и руски, независимо от местоживеенето им. Приемат се само непубликувани творби (и в Интернет също) – всеки участва с едно произведение. Конкурсът е за проза – във всички жанрови форми – с обем не повече от 20 000 знака, тематично свързани с историята на българо-руските културни и исторически връзки. Класират се по шест финалиста от всяка страна. Успоредно с това ще се отчете и конкурс за преводачи от руски на български и от български на руски за филолози до 35 години – студенти, аспиранти, млади хора, владеещи български и руски език (не се разглеждат преводи по подстрочници). Предоставят се преводи на художествени произведения от български на руски и от руски на български (разкази или части от повести и романи) на български и руски писатели, публикувани след 1953 г. в обем не повече от 15 000 знака. Ще бъдат определени по шест финалисти от всяка страна. Те превеждат по жребий произведения на български и руски прозаици, определени в краткия списък на финалистите от конкурса за писатели. За информация всеки преводач получава всички текстове на финалистите. Приемайки условията за участие в конкурса, преводачите приемат и задължението за безплатен превод на произведението, както и приложените към него материали (сведения за автора и рецензии за произведението му) – за предстоящата публикация. Сред преводачите-финалисти се определят победители от всяка страна, които получават парична награда. Всички преводачи-финалисти получават сертификат за участие в руско-българския литературен конкурс.

Журито определя победители сред българските и руските прозаици – по 4 човека от всяка страна:
Първа награда – 1000 евро, втора награда – 500 евро, поощрителни премии – по 250 евро на всеки финалист.
За преводачи – по 4 човека от всяка страна:
Първа награда – 1000 евро, втора награда – 500 евро, поощрителни премии – по 250 евро на всеки финалист.
Финалът на конкурса ще се проведе в СОК „Камчия” (16 участници) под формата на литературен семинар по проблемите на съвременната проза и художествения превод (края на септември – началото на октомври 2017 г.). Издръжката на участниците е за сметка на приемащата страна. Транспортните разходи се осигуряват от организаторите по най-икономичната тарифа.

Срокове за провеждане на конкурса: Първи етап – до 30 юни 2017 г., втори етап – до 1 септември 2017 г.
Произведенията на финалистите ще бъдат публикувани в двуезичен сборник.

Условия: Материалите за конкурса се изпращат по електронната поща до 30 май 2017 г. включително, разпределени по файлове по следния начин:
1/ Заявка за участие (без заявка материали не се приемат, наличието й означава съгласие с условията на конкурса); в заявката се вписват фамилията, собственото и бащино име на автора на произведението, датата на раждане, пощенския адрес на местожителство, телефона и електронната поща.
2/Кратка автобиография и списък на публикациите
3/Конкурсната работа
След изпращането на материалите трябва да се получи потвърждение за получаването им. 
Материалите да са написани в Microsoft Office Word, формат doc, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14, кавички «елхичка». Страниците да са номерирани, на титулния лист да се напише: фамилията, собственото и бащиното име на участника, псевдоним (ако се използва в случая), заглавието на произведението. Представените за конкурса творби не подлежат на хоноруване, рецензиране и връщане.
Преводачите, желаещи да вземат участие в конкурса, представят материалите в следните отделни файлове:

1/ Заявка за участие (без заявка материали не се приемат, наличието й означава съгласие с условията на конкурса); в заявката се вписват фамилията, собственото и бащино име на автора на произведението, датата на раждане, пощенския адрес по местожителство, телефона и електронната поща;
2/Кратка автобиография и списък на публикациите
3/Оригиналът на преведеното произведение и собствения превод. Образецът ще бъде представен на сайта на СБП и този на Литературния институт „М. Горки”.
Материалите за участие в конкурса изпращайте на адрес: sbgp@abv.bg


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)