‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
   ратък икономически наръчник за автори
  ѕроизводството на една книга от ръкопис от търговски продукт има много разходи. “ези разходи н€кой тр€бва да ги плати. »ма три варианта за това:
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурс  
 онкурс 140 годишнина от ќсвободителната война
 

Ќа 140-годишнината от руско-турската освободителна война е посветен конкурсът, организиран от —ъюза на българските писатели, ‘ондаци€ „”стойчиво развитие за Ѕългари€”, Ћитературни€ институт „ћ. √орки”, филологически€ факултет на ћ√” „ћ. ¬. Ћомоносов” и в. „Ћитературна€ газета” с подкрепата на посолството на Ѕългари€ в –уси€. ∆ури в състав Ѕо€н јнгелов, Ќад€ ѕопова (координатор), јндрей јндреев, ј. Ќ. ¬арламов, ¬. —. ћодестов, ћ. «амшев, —. ‘. ƒмитриенко (координатор), ще определи лауреатите. ¬ конкурса могат да участват автори, пишещи на български и руски, независимо от местоживеенето им. ѕриемат се само непубликувани творби (и в »нтернет също) – всеки участва с едно произведение.  онкурсът е за проза – във всички жанрови форми – с обем не повече от 20 000 знака, тематично свързани с истори€та на българо-руските културни и исторически връзки.  ласират се по шест финалиста от вс€ка страна. ”споредно с това ще се отчете и конкурс за преводачи от руски на български и от български на руски за филолози до 35 години – студенти, аспиранти, млади хора, владеещи български и руски език (не се разглеждат преводи по подстрочници). ѕредостав€т се преводи на художествени произведени€ от български на руски и от руски на български (разкази или части от повести и романи) на български и руски писатели, публикувани след 1953 г. в обем не повече от 15 000 знака. ўе бъдат определени по шест финалисти от вс€ка страна. “е превеждат по жребий произведени€ на български и руски прозаици, определени в кратки€ списък на финалистите от конкурса за писатели. «а информаци€ всеки преводач получава всички текстове на финалистите. ѕриемайки услови€та за участие в конкурса, преводачите приемат и задължението за безплатен превод на произведението, както и приложените към него материали (сведени€ за автора и рецензии за произведението му) – за предсто€щата публикаци€. —ред преводачите-финалисти се определ€т победители от вс€ка страна, които получават парична награда. ¬сички преводачи-финалисти получават сертификат за участие в руско-български€ литературен конкурс.

∆урито определ€ победители сред българските и руските прозаици – по 4 човека от вс€ка страна:
ѕърва награда – 1000 евро, втора награда – 500 евро, поощрителни премии – по 250 евро на всеки финалист.
«а преводачи – по 4 човека от вс€ка страна:
ѕърва награда – 1000 евро, втора награда – 500 евро, поощрителни премии – по 250 евро на всеки финалист.
‘иналът на конкурса ще се проведе в —ќ  „ амчи€” (16 участници) под формата на литературен семинар по проблемите на съвременната проза и художествени€ превод (кра€ на септември – началото на октомври 2017 г.). »здръжката на участниците е за сметка на приемащата страна. “ранспортните разходи се осигур€ват от организаторите по най-икономичната тарифа.

—рокове за провеждане на конкурса: ѕърви етап – до 30 юни 2017 г., втори етап – до 1 септември 2017 г.
ѕроизведени€та на финалистите ще бъдат публикувани в двуезичен сборник.

”слови€: ћатериалите за конкурса се изпращат по електронната поща до 30 май 2017 г. включително, разпределени по файлове по следни€ начин:
1/ «а€вка за участие (без за€вка материали не се приемат, наличието й означава съгласие с услови€та на конкурса); в за€вката се вписват фамили€та, собственото и бащино име на автора на произведението, датата на раждане, пощенски€ адрес на местожителство, телефона и електронната поща.
2/ ратка автобиографи€ и списък на публикациите
3/ онкурсната работа
—лед изпращането на материалите тр€бва да се получи потвърждение за получаването им. 
ћатериалите да са написани в Microsoft Office Word, формат doc, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14, кавички «елхичка». —траниците да са номерирани, на титулни€ лист да се напише: фамили€та, собственото и бащиното име на участника, псевдоним (ако се използва в случа€), заглавието на произведението. ѕредставените за конкурса творби не подлежат на хоноруване, рецензиране и връщане.
ѕреводачите, желаещи да вземат участие в конкурса, представ€т материалите в следните отделни файлове:

1/ «а€вка за участие (без за€вка материали не се приемат, наличието й означава съгласие с услови€та на конкурса); в за€вката се вписват фамили€та, собственото и бащино име на автора на произведението, датата на раждане, пощенски€ адрес по местожителство, телефона и електронната поща;
2/ ратка автобиографи€ и списък на публикациите
3/ќригиналът на преведеното произведение и собствени€ превод. ќбразецът ще бъде представен на сайта на —Ѕѕ и този на Ћитературни€ институт „ћ. √орки”.
ћатериалите за участие в конкурса изпращайте на адрес: sbgp@abv.bg

 
  Teкущи конкурси
31-12-2017  “рети хумористичен конкурс ¬€търничави истории
12-01-2018  ѕети национален поетичен конкурс за любовна лирика ДЌаздравица за любовтаФ.
15-01-2018  Ќационален конкурс за поези€ Д“≈ќƒќ– “–јяЌќ¬Ф
 
ќтминали конкурси
14-12-2017   оледа ¬ ѕисмо:  онкурс ДћузаУ
31-10-2017  ќбразователен конкурс 04: –азказ в първо лице на тема —офийски потайности
30-10-2017  Ќационалната награда за лирика »ван ѕейчев
30-09-2017  Ќационален литературен конкурс яна язова
30-09-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— «≈ћя Ќј ѕ≈≈ў»“≈  ќЋ≈Ћ≈“ј
21-09-2017  „етвърти национален конкурс за млади поети ƒимитър Ѕо€джиев
15-09-2017  “рети национален конкурс за книги за деца
10-09-2017  Ќационален конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та
01-09-2017  Ћитературен конкурс –ада  азалийска
31-08-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј
31-07-2017  ѕърви национален конкурс за къс разказ ДћостовеУ.
30-07-2017  ¬сичко за майка ми
30-06-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.
30-06-2017  я¬ќ–ќ¬» ƒЌ» Ц 2017
20-06-2017  ¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј
15-06-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ”„≈Ќ»„≈— »  ќЌ ”–—
15-06-2017  Ќационален литературен конкурс Д— море в сърцетоФ
04-06-2017   онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски
30-05-2017   онкурс 140 годишнина от ќсвободителната война
20-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋEЌ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я Д¬ ѕќЋ»“≈ Ќј ¬»“ќЎјФ
10-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— Ќј »ћ≈“ќ Ќј ѕ≈“ ќ » ѕ≈Ќ„ќ —Ћј¬≈… ќ¬» «ј Ћ»–»„Ќќ —“»’ќ“¬ќ–≈Ќ»≈
06-05-2017  ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017
06-05-2017  „≈“¬Џ–“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
05-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
01-05-2017  » «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017
30-04-2017  Ќационален конкурс ƒир€ в морето
30-04-2017  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— Дƒ»ћ ј яЌ„≈¬јУ
25-04-2017  Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"
25-04-2017  Ќационален конкурс за поези€ »скри над Ѕ€ла
02-04-2017  ќбразователен конкурс 03. ƒиалог
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-12 «а книгите и хората
16-12 «а книгите и хората
16-12 «а книгите и хората
16-12 «а книгите и хората
16-12 »грата
ѕълен списък