БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”

НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”

През 2017 г. Дирекция „Култура” на Столична община провежда 11-то издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”.

Стихове се приемат до 20 май, включително.

Конкурсът е анонимен и на свободна тема.

Право на участие имат автори на възраст над 18 години.

Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения.

Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). Авторите до 25 г. възраст следва да поставят знак "25" на големия плик.

Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец юни.

Награди:

. Първа награда – 800 лв. и малка пластика 

Втора награда – 500 лв. 

. Трета награда – 300 лв. 

. Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

Краен срок за изпращане на творбите – 20 май 2017 г., включително, (важи датата на пощенското клеймо) на адрес: София 1000, пл. „Славейков” № 4, Столична община – Дирекция „Култура”, за конкурса „В полите на Витоша”.

Материали не се връщат.

За допълнителна информация: тел. 02/ 987 06 39.


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)