БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Първи национален конкурс за къс разказ „Мостове“.

Дамски писателски клуб „Фортуна“, Клуб „Мечтание“ и Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявяват

Първи национален конкурс  за къс разказ „Мостове“.

Мостовете ни свързват и разделят. Мостовете се градят и рушат. В мостовете се вгражда.

Мостовете свързват хора, съдби, градове, народи, държави, етноси, култури, исторически времена.

Ние градим мостове. Направете го с нас.

Тема на конкурса за 2017 г. – „Русе – град на мостове“.

Право на участие: всички желаещи, с изключение на членове на журито и техни роднини по права линия. Възрастово ограничение – няма.

Технически параметри: разкази до 1500 думи, шрифт Times new roman 12, файлове .doc, .docx, .rtf

Срок за изпращане: от 16.04.2017 г . до 31.07.2017 г.

Разказите да се изпращат на сайта на конкурса на адрес: https://mostovekonkurs.wixsite.com/konkurs/contact

Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. В придружаващия текст  трябва да се посочват трите имена на автора, телефон за връзка и e-mail  за обратна връзка. 

Десетте най-добри разказа, определени от жури, ще бъдат включени в сборник. Всеки отличѐн автор ще получи екземпляр.

Обявяване на избора на журито – 01.09.2017 г.

Фаворитите на публиката, ДПК „Фортуна“, клуб „Мечтание“ и Фондацията,  ще получат грамоти и предметни награди. 

Гласуване за фаворити – 01.09.201 г. – 30.09.2017 г.

Връчването на наградите и представянето на сборника ще се състои на специална церемония през м. октомври. 


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)